Điều ước quốc tế khongso

Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến tới các thủ tục Patent

Nội dung toàn văn Hiệp ước Budapest sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến tới các thủ tục Patent 1977


HIỆP ƯỚC BUDAPEST

VỀ SỰ CÔNG NHẬN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI VIỆC NỘP LƯU CHỦNG VI SINH NHẰM TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC VỀ PATENT
(Được ký tại Budapest ngày 28.04.1977 và sửa đổi ngày 26.09.1980)

DANH MỤC CÁC ĐIỀU

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 Việc thành lập Liên minh

Điều 2 Các định nghĩa

Chương 1 . Các quy định về nội dung

Điều 3 Việc công nhận và tính hiệu lực của việc nộp lưu

chủng vi sinh

Điều 4 Việc nộp lưu mới

Điều 5 Các hạn chế về xuất khẩu và nhập khẩu

Điều 6 Điều kiện pháp lý của cơ quan có thẩm quyền lưu giữ

quốc tế

Điều 7 Xác lập các điều kiện pháp lý của cơ quan có thẩm

quyền lưu giữ quốc tế

Điều 8 Sự chấm dứt và giới hạn các điều kiện pháp lý của cơ

quan có thẩm quyền lưu giữ quốc tế

Điều 9 Các Tổ chức sở hữu công nghiệp liên Chính phủ

Chương 2 . Các quy định hành chính

Điều 10 Hội đồng

Điều 11 Văn phòng quốc tế

Điều 12 Quy chế

Chương 3 . Xem xét lại và sửa đổi

Điều 13 Việc xem xét lại các quy định của Hiệp ước

Điều 14 Việc sửa đổi một số quy định của Hiệp ước

Chương 4 . Các quy định cuối cùng

Điều 15 Viêc trở thành Bên tham gia Hiệp ước

Điều 16 Thời điểm Hiệp ước có hiệu lực

Điều 17 Sự bãi ước

Điều 18 Chữ ký và các ngôn ngữ của Hiệp ước

Điều 19 Lưu giữ Hiệp ước; Gửi các bản sao; Đăng ký

Hiệp ước

Điều 20 Các thông báo

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Việc thành lập Liên minh

Các Nước tham gia Hiệp ước này (sau đây gọi là “các Nước tham gia”) thành lập một Liên minh để công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về patent.

Điều 2

Các định nghĩa

Nhằm thi hành Hiệp ước này và Quy chế thi hành:

(i) việc đề cập đến “patent” được hiểu là việc đề cập đến các bằng độc quyền sáng chế, giấy chứng nhận các tác giả sáng chế, giấy chứng nhận đăng ký mẫu hữu ích, các mẫu hữu ích, các văn bằng hoặc giấy chứng nhận bổ sung, giấy chứng nhận tác giả sáng chế bổ sung và giấy chứng nhận đăng ký mẫu hữu ích bổ sung;

(CÓ FILE ĐÍNH KÈM)

 
 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệukhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật khongso

Lược đồ Hiệp ước Budapest sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến tới các thủ tục Patent 1977


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp ước Budapest sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến tới các thủ tục Patent 1977
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệukhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ các nước
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp ước Budapest sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến tới các thủ tục Patent 1977

              Lịch sử hiệu lực Hiệp ước Budapest sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến tới các thủ tục Patent 1977