Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW

Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW thực hiện Quyết định 09-QĐ/TW bổ sung Quy định 94-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành

Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW thực hiện Quyết định 09-QĐ/TW bổ sung Quy định 94-QĐ/TW đã được thay thế bởi Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW thực hiện Quy định 181-QĐ/TW xử lý kỷ luật đảng viên và được áp dụng kể từ ngày 06/06/2013.

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW thực hiện Quyết định 09-QĐ/TW bổ sung Quy định 94-QĐ/TW


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 01-HD/UBKTTW

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09-QĐ/TW NGÀY 24-3-2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU 7, QUY ĐỊNH SỐ 94-QĐ/TW NGÀY 15-10-2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA X) VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM CHÍNH SÁCH DÂN SỐ, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24-3-2011 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình;

Căn cứ Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08-3-2010 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số và Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17-3-2011 của Chính phủ về sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08-3-2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số;

Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn cụ thể như sau:

Điều 7. Đảng viên vi phạm các qui định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình.

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình;

b) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả; không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.

Nội dung vi phạm điểm a và điểm b của Khoản này được quy định cụ thể tại Điều 7, Pháp lệnh Dân số (Số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09-01-2003) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI và các điểm quy định trong Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16-9-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số, hoặc vi phạm các quy định khác của Đảng và Nhà nước có liên quan đến chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

2. Trường hợp đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác);

b) Hành nghề y, dược mà thiếu trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác.

3. Trường hợp đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo các nội dung quy định tại Khoản 1, Khoản 2 điều này, mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng, hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Sinh con thứ năm trở lên;

b) Hành nghề y, dược mà thiếu trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác.

4. Những trường hợp sau đây không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình:

a) Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

c) Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

d) Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

đ) Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

e) Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

- Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

- Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

g) Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.”

5. Đảng viên dự bị nếu vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ tư thì xóa tên trong danh sách đảng viên.

6. Mốc thời gian xử lý đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình tính từ thời điểm ban hành Nghị quyết 47-NQ/TW, ngày 22-3-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

a) Đảng viên sinh con thứ ba trở lên trước ngày 22-3-2005 đã được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật thì nay không xem xét lại; trường hợp chưa xem xét, xử lý thì nay không xem xét, xử lý.

b) Đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình từ ngày 22-3-2005 đến ngày Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi này có hiệu lực mà tổ chức đảng có thẩm quyền chưa xem xét, xử lý thì căn cứ Hướng dẫn này để xem xét, xử lý; trường hợp đã xử lý kỷ luật thì nay không xem xét lại.

Hướng dẫn này thay thế nội dung Điều 7 trong Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 24-3-2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Công văn số 3204-CV/UBKTTW, ngày 22-6-2009 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Các nội dung khác trong Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 24-3-2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa X) vẫn có giá trị thực hiện.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thông báo và quán triệt nội dung Hướng dẫn này đến các chi bộ và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

 

 

TM. ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
CHỦ NHIỆM

Ngô Văn Dụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01-HD/UBKTTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu01-HD/UBKTTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2011
Ngày hiệu lực26/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01-HD/UBKTTW

Lược đồ Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW thực hiện Quyết định 09-QĐ/TW bổ sung Quy định 94-QĐ/TW


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW thực hiện Quyết định 09-QĐ/TW bổ sung Quy định 94-QĐ/TW
    Loại văn bảnHướng dẫn
    Số hiệu01-HD/UBKTTW
    Cơ quan ban hànhỦy ban kiểm tra trung ương
    Người kýNgô Văn Dụ
    Ngày ban hành26/04/2011
    Ngày hiệu lực26/04/2011
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2013
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản gốc Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW thực hiện Quyết định 09-QĐ/TW bổ sung Quy định 94-QĐ/TW

    Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW thực hiện Quyết định 09-QĐ/TW bổ sung Quy định 94-QĐ/TW