Hướng dẫn 02/HD-SXD

Hướng dẫn 02/HD-SXD năm 2015 áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng” mã số QCVN 10:2014/BXD theo Thông tư 21/2014/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 02/HD-SXD 2015 áp dụng Quy chuẩn Xây dựng công trình khuyết tật tiếp cận Lào Cai


UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/HD-SXD

Lào Cai, ngày 07 tháng 07 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ “XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG”. MÃ SỐ QCVN 10:2014/BXD THEO THÔNG TƯ SỐ 21/2014/TT-BXD NGÀY 29/12/2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG.

Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng” tại Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng”, mã số QCVN 10:2014/BXD.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Sở Xây dựng Lào Cai hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng”, mã số: QCVN 10:2014/BXD quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình xây dựng để đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

2. Các công trình xây dựng để đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng bao gồm:

2.1. Nhà chung cư;

2.2. Công trình công cộng:

- Trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước; Cơ sở khám, chữa bệnh; Cơ sở giáo dục, dạy nghề; Công trình văn hoá, thể dục, thể thao; Công trình khách sạn, thương mại, dịch vụ;

- Nhà ga, bến tàu, bến xe, đường, hè phố, hầm đi bộ, cầu vượt và công công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Các tiện ích đô thị khác (nhà tang lễ, nghĩa trang, nhà vệ sinh công cộng, điểm chờ xe buýt, máy rút tiền tự động, điểm truy cập internet công cộng...).

3. Phạm vi áp dụng: Quy chuẩn QCVN 10:2014/BXD áp dụng cho các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng các công trình nêu tại mục 2 của hướng dẫn này.

4. Thời gian áp dụng: Hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

5. Tổ chức thực hiện.

5.1. Đối với các chủ đầu tư:

- Tổ chức triển khai thực hiện áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng” vào các công trình xây dựng ngay từ khi lập nhiệm vụ thiết kế, thiết kế kỹ thuật thi công; Phải áp dụng quy chuẩn để đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tư vấn thiết kế.

- Bắt buộc các nhà thầu khi tham đấu thầu yêu cầu phải thể hiện đầy đủ các quy định kỹ thuật nêu tại mục 2 của QCVN 10:2014/BXD); không chấp nhận đối với các nhà thầu không đáp ứng đầy đủ hồ sơ (tài liệu) thiết kế mà không thể hiện đầy đủ các quy định kỹ thuật nêu tại mục 2 của QCVN 10:2014/BXD.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thiết kế, thẩm tra và thi công xây dựng công trình của các tổ chức, cá nhân tham gia.

5.2. Đối với nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.

Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng” khi lập hồ sơ tham gia đấu thầu công trình và tổ chức thực hiện khi thiết kế phải tuân thủ theo Quy chuẩn này.

- Các quy định về yêu cầu kỹ thuật phải thể hiện đầy đủ nêu tại mục 2 của QCVN 10:2014/BXD.

5.3. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Tổ chức thực hiện áp dụng QCVN 10:2014/BXD đối với các công trình xây dựng được giao làm chủ đầu tư.

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện QCVN 10:2014/BXD của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình.

6. Toàn văn về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng” mã số QCVN 10:2014/BXD theo Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 của Bộ Xây dựng được đăng tải theo địa chỉ sau:

- Trên trang Website của Bộ Xây dựng: http://www.moc.gov.vn

- Trên trang cổng thông điện tử Sở Xây dựng Lào Cai: sxd.laocai.gov.vn

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng hướng dẫn và xem xét sửa đổi, bổ sung.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng” mã số QCVN 10:2014/BXD tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư có CTXD trên địa bàn tỉnh;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban, TT, viện;
- Trên trang TTĐT Sở XD;
- Lưu; VT, QLCL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tuất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/HD-SXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu02/HD-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực01/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Hướng dẫn 02/HD-SXD 2015 áp dụng Quy chuẩn Xây dựng công trình khuyết tật tiếp cận Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 02/HD-SXD 2015 áp dụng Quy chuẩn Xây dựng công trình khuyết tật tiếp cận Lào Cai
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu02/HD-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýPhạm Văn Tuất
        Ngày ban hành07/07/2015
        Ngày hiệu lực01/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Hướng dẫn 02/HD-SXD 2015 áp dụng Quy chuẩn Xây dựng công trình khuyết tật tiếp cận Lào Cai

             Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 02/HD-SXD 2015 áp dụng Quy chuẩn Xây dựng công trình khuyết tật tiếp cận Lào Cai

             • 07/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực