Hướng dẫn 03/HD-SXD

Hướng dẫn 03/HD-SXD năm 2013 về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch - Tiêu chí số 1 do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 03/HD-SXD 2013 phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch Tiêu chí số 1 Thái Bình


UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/HD-SXD

Thái Bình, ngày 21 tháng 05 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ QUY HOẠCH - TIÊU CHÍ SỐ 1

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của 1 Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Thái Bình.

Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch (tiêu chí số 1) với các nội dung sau:

1. Đánh giá

Tiêu chí Quy hoạch

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Điểm đánh giá

1

- Lập quy hoạch

a) Quy hoạch chung - đã được phê duyệt

b) Quy hoạch chi tiết khu trung tâm - đã dược phê duyệt

40

20

2

- Công bố quy hoạch (Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch đô thị phải được công bố công khai).

a) Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, mô hình tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan về quy hoạch đô thị, trung tâm triển lãm và thông tin về quy hoạch đô thị và tại khu vực được lập quy hoạch;

10

b) Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng;

4

c) In thành ấn phẩm để phát hành rộng rãi.

4

3

- Cắm mốc quy hoạch (Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, ranh giới khu vực cấm xây dựng).

a) Tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Thời gian lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới không quá 30 ngày, kể từ ngày đồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt;

5

b) Tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt. Việc cắm mốc giới ngoài thực địa phải được hoàn thành trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày hồ sơ cắm mốc giới được phê duyệt.

5

4

- Quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng công trình theo Luật Quy hoạch.

a) Cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn tại những điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch được duyệt.

4

b) Kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép.

4

c) Tổ chức Lập Điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết.

4

2. Phân loại

- Loại hoàn thành tiêu chí 1 - Quy hoạch: Đạt từ 70 điểm trở lên

- Loại chưa hoàn thành tiêu chí 1 - Quy hoạch: Đạt ít hơn 70 điểm

3. Tổ chức thực hiện

Ban chỉ đạo XDNTM các xã tự đánh giá và chấm điểm tiêu chí 1 - quy hoạch xã mình; Báo cáo Ban chỉ đạo XDNTM cấp huyện để kiểm tra, rà soát, công nhận và tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo XDNTM của tỉnh và Sở Xây dựng đánh giá.

Ban chỉ đạo XDNTM của tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện và công nhận mức hoàn thành tiêu chí 1 (Quy hoạch) theo kế hoạch cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh;
- Tiểu ban QLQHXDCSHTKT-KTXH;
- Đ/c Giám đốc và các PGĐ Sở XD
- Lưu VP;QH.

GIÁM ĐỐC
Phạm Công Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/HD-SXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu03/HD-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực21/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Hướng dẫn 03/HD-SXD 2013 phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch Tiêu chí số 1 Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 03/HD-SXD 2013 phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch Tiêu chí số 1 Thái Bình
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu03/HD-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Công Thành
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực21/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 03/HD-SXD 2013 phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch Tiêu chí số 1 Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 03/HD-SXD 2013 phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch Tiêu chí số 1 Thái Bình

            • 21/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực