Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ

Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ năm 2009 về xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1350/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2009

 

 HƯỚNG DẪN

 XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ

Thuốc lá đã và đang gây ra những tổn thất to lớn đối với sức khoẻ con người, khói thuốc lá với các thành phần độc tính chứa hơn 4000 loại hoá chất, trong đó có khoảng 40 loại gây ung thư, đồng thời khoa học đã chứng minh khói thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch, bệnh phổi; ngoài tác hại đối với sức khoẻ, thuốc lá còn gây ra những thiệt hại về kinh tế và môi trường.

Thực hiện Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá”, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cơ quan, công sở nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động gương mẫu không hút thuốc lá. Ngày 02/8/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 129/ QĐ - TTg về Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Tại Điều 4 quy định các hành vi bị cấm là: Cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc; tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là giảm sử dụng, giảm cung cấp thuốc lá, tiến tới giảm tỷ lệ bệnh tật và tỷ lệ chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Vừa qua, Tổng Liên đoàn đã tổ chức các cuộc Hội thảo xây dựng mô hình nơi làm việc Không thuốc lá cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành Trung ương. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khoẻ của đoàn viên, CNVCLĐ, tạo môi trường sống và làm việc trong lành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hướng dẫn xây dựng môi trường làm việc Không khói thuốc lá như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giúp CNVCLĐ nhận thức đầy đủ về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khoẻ con người, từ đó có ý thức trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Xây dựng môi trường làm việc Không khói thuốc lá góp phần tạo nếp sống văn minh, lịch sự cho cán bộ, CNVCLĐ, nêu cao ý thức giữ gìn sức khoẻ, tạo môi trường sạch sẽ, hạn chế được các nguy cơ cháy nổ.

- Các hoạt động tuyên truyền, xây dựng môi trường làm việc Không khói thuốc lá cần được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong CNVCLĐ, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

1. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc triển khai việc xây dựng môi trường nơi làm việc Không khói thuốc lá tại cơ quan, với những nội dung, tiêu chí cụ thể:

- Xây dựng nội quy, quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc để cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Công đoàn các cấp thực hiện .

- Tuyên truyền cho cán bộ, công chức về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ, kinh tế và môi trường.

- Phổ biến các chính sách của Nhà nước về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá cho đoàn viên, CNVCLĐ.

- Tổ chức Lễ phát động xây dựng môi trường làm việc Không khói thuốc lá để cán bộ, công chức Công đoàn cam kết hưởng ứng.

- Gắn biển báo “Cấm hút thuốc” tại những địa điểm dễ quan sát của phòng làm việc, phòng họp, lối đi để mọi người thực hiện.

2. Các cấp Công đoàn thuộc khu vực hành chính sự nghiệp, xây dựng môi trường nơi làm việc Không khói thuốc lá. Trong đó yêu cầu mọi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm Quyết định số 129/QĐ - TTg ngày 02/8/2007 về Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, tại điều 4 quy định các hành vi bị cấm: Cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc.

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ. Vận động CNVCLĐ gương mẫu thực hiện quy định “Không hút thuốc lá nơi làm việc và nơi công cộng trong nhà”. Đối với những người còn hút thuốc lá cần động viên để họ có kế hoạch hạn chế và tiến tới không sử dụng thuốc lá.

4. Các cấp Công đoàn đưa tiêu chuẩn “Không hút thuốc lá nơi làm việc” vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, coi đây là một chỉ tiêu thi đua trong xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp để mọi đoàn viên, CNVCLĐ phấn đấu thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Các cấp Công đoàn chủ động triển khai xây dựng môi trường làm việc Không khói thuốc lá, tiếp tục tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhằm thực hiện nghiêm Quy chế Văn hoá công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg góp phần bảo vệ sức khoẻ cho người lao động và xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

- Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn tiếp tục cung cấp tư liệu tuyên truyền, biển “Cấm hút thuốc lá” cho các địa phương, ngành để phục vụ công tác tuyên truyền và là bộ phận thường trực giúp Đoàn Chủ tịch theo dõi thực hiện công tác này.

Tổng Liên đoàn LĐVN yêu cầu các LĐLĐ địa phương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng trong CNVCLĐ thuộc đơn vị mình. Đồng thời thường xuyên đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động việc xây dựng môi trường làm việc Không khói thuốc lá và công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ về Tổng Liên đoàn (qua Báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng, 1 năm).

 

 

Nơi nhận:
- TTĐCT TLĐ (b/c);
- Bộ Y tế;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các CĐ ngành TW;
- CĐ Tổng công ty trực thuộc;
- Các Ban, đơn vị của TLĐ;
- Lưu VT, TG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1350/HD-TLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1350/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2009
Ngày hiệu lực14/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1350/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1350/HD-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýHoàng Ngọc Thanh
        Ngày ban hành14/08/2009
        Ngày hiệu lực14/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá

           • 14/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực