Hướng dẫn 1624/HD-TT-QLCL

Hướng dẫn tạm thời 1624/HD-TT-QLCL năm 2013 về chương trình tập huấn an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế rau, quả tươi và chè búp tươi do Cục Trồng trọt ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1624/HD-TT-QLCL 2013 tập huấn an toàn thực phẩm trong sản xuất sơ chế rau quả tươi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1624/HD-TT-QLCL

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ TƯƠI VÀ CHÈ BÚP TƯƠI

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;

Cục Trồng trọt hướng dẫn tạm thời chương trình tập huấn an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, sơ chế rau, quả tươi và chè búp tươi như sau:

1. Nội dung tập huấn

1.1. Đối với sản xuất rau, quả tươi và chè búp tươi

a) Tổng quan các văn bản quy định về ATTP liên quan đối với rau, quả, chè an toàn.

b) Các mối nguy về ATTP, môi trường, sức khỏe người lao động và yêu cầu bảo đảm ATTP, môi trường, sức khỏe người lao động trong quá trình sản xuất rau, quả, chè búp tươi tại:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-132:2013/BNNPTNT đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế và Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn.

- Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất rau, quả tươi, chè búp tươi an toàn.

c) Thực hành đánh giá mối nguy an toàn thực phẩm, môi trường, sức khỏe người lao động trong sản xuất rau, quả tươi và chè búp tươi tại thực địa; bài tập tình huống; thảo luận.

d) Kiểm tra, tổng kết.

1.2. Đối với sơ chế rau, quả tươi

a) Tổng quan các văn bản quy định về ATTP liên quan đối với rau, quả, chè an toàn.

b) Các mối nguy về ATTP, sức khỏe người lao động và yêu cầu bảo đảm ATTP, sức khỏe người lao động trong quá trình sơ chế rau, quả tươi tại:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-132:2013/BNNPTNT đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế và Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn.

- Quy trình Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất rau, quả tươi, chè búp tươi an toàn.

c) Thực hành đánh giá mối nguy an toàn thực phẩm trong sơ chế rau, quả tươi tại thực địa; bài tập tình huống; thảo luận.

d) Kiểm tra, tổng kết.

2. Đối tượng tập huấn

Chủ cơ sở và người lao động trực tiếp thuộc cơ sở đăng ký sản xuất rau, quả tươi, chè búp tươi và sơ chế rau, quả tươi bảo đảm an toàn thực phẩm.

3. Cấp Giấy chứng nhận

Học viên tham dự tập huấn sẽ được Sở Nông nghiệp và PTNT cấp Giấy chứng nhận tập huấn về ATTP trong sản xuất rau, quả tươi, chè búp tươi hoặc/và sơ chế rau, quả tươi khi có kết quả kiểm tra đạt điểm trung bình trở lên sau khoá tập huấn.

4. Thời gian tập huấn

Tổng thời gian 03 ngày: lý thuyết 01 ngày + thực hành 01 ngày + thảo luận, giải đáp, kiểm tra, tổng kết 01 ngày.

5. Số lượng học viên

Tùy theo điều kiện của từng địa phương để Sở Nông nghiệp và PTNT quy định, nhưng tối đa không quá 50 người/lớp.

6. Giảng viên

Là công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc của cơ quan khác; chuyên gia am hiểu, nắm vững các nội dung tập huấn, có kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất, sơ chế rau, quả tươi, chè búp tươi; ưu tiên những người có chứng chỉ đạo tạo về ATTP do Cục Trồng trọt, Dự án CIDA, Dự án QSEAP tổ chức.

7. Tài liệu

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng tài liệu tập huấn trên cơ sở tham khảo các tài liệu sau đây:

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Chỉ thị số 1311/CT-BNN-TT ngày 04/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy mạnh ứng dụng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất trồng trọt;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;

- QCVN 01-132:2013/BNNPTNT đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế;

- Quy trình Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) đối với rau, quả tươi, chè búp tươi an toàn;

- Bộ tài liệu kỹ thuật áp dụng VietGAP trong sản xuất rau, quả (sổ tay hướng dẫn, các quy trình thực hành sản xuất, sơ chế tốt, sổ ghi chép...) do Dự án xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (CIDA tài trợ). (Đề nghị liên hệ với anh Lê Ngọc Nam, điện thọai 0989.666.720, Email [email protected] để nhận được các tài liệu trên qua Email).

- Các tài liệu liên quan khác.

8. Tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tập huấn hoặc ủy quyền cho cơ quan chuyên ngành thuộc Sở tập huấn và cấp Giấy chứng nhận tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả tươi, chè búp tươi và sơ chế rau, quả tươi trên địa bàn.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị liên quan;
- Các Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Đồng Quảng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1624/HD-TT-QLCL

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1624/HD-TT-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2013
Ngày hiệu lực04/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1624/HD-TT-QLCL

Lược đồ Hướng dẫn 1624/HD-TT-QLCL 2013 tập huấn an toàn thực phẩm trong sản xuất sơ chế rau quả tươi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 1624/HD-TT-QLCL 2013 tập huấn an toàn thực phẩm trong sản xuất sơ chế rau quả tươi
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu1624/HD-TT-QLCL
       Cơ quan ban hànhCục trồng trọt
       Người kýPhạm Đồng Quảng
       Ngày ban hành04/07/2013
       Ngày hiệu lực04/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Hướng dẫn 1624/HD-TT-QLCL 2013 tập huấn an toàn thực phẩm trong sản xuất sơ chế rau quả tươi

          Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1624/HD-TT-QLCL 2013 tập huấn an toàn thực phẩm trong sản xuất sơ chế rau quả tươi

          • 04/07/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/07/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực