Hướng dẫn 1645/HD-SXD

Hướng dẫn 1645/HD-SXD năm 2015 về quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1645/HD-SXD xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn miễn giấy phép xây dựng Tây Ninh 2015


UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1645/HD-SXD

Tây Ninh, ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ Ở NÔNG THÔN THUỘC TRƯỜNG HỢP MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ các cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị đnh số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ vquản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định s 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tnh Tây Ninh về việc ban hành quy định cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

SXây dựng hướng dẫn UBND thành phố, các huyện quản lý xây dựng nhà riêng lẻ nông thôn thuộc trường hợp miễn giy phép xây dựng như sau:

1. Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trên diện tích khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật kể cả trường hợp xây dựng trên lô đất của dự án nhà ở.

2. Theo Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định:

“1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phi có giy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gm:

…..

k) ….; nhà riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử.

….”

3. Quy định khảo sát và thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn

a) Khảo sát xây dựng nhà ở riêng lẻ:

- Đi với nhà riêng l có tổng diện tích sàn xây dựng bảng hoặc nhỏ hơn 250 m2, từ 2 tng trxuống, chủ đầu tư có thể tự thực hiện khảo sát xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng khảo sát nhằm đảm bảo an toàn công trình nhà và các công trình lân cận.

- Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng tr lên chủ đầu tư phải thuê nhà thầu khảo sát xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định đthực hiện khảot địa chất công trình.

b) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng l:

- Đối với nhà ở riêng l có tng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nh hơn 250 m2 từ 2 tầng trở xuống:

+ Mọi tổ chức, cá nhân được thiết kế nếu có đủ năng lực, kinh nghiệm thiết kế nhà riêng lẻ có quy mô tương tự và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế.

+ Đối với nhà ở riêng lẻ một tầng có kết cu đơn gin thì không bắt buộc lập bn vẽ thiết kế cụ thể chủ đầu tư có thể thi công theo mẫu nhà ở đã được xây dựng.

- Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa hoặc nâng tầng thì việc thiết kế phải do tổ chức: cá nhân có đủ điu kiện năng lực thực hiện.

4. Quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng

- Căn cứ Khoản c, Điểm 1, Điều 2 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND quy định: “Đối với công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo khởi công và một bộ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình đến UBND cấp xã”, cụ thể:

+ Bn sao các bản v thiết kế, gm: Mặt bằng, các mặt đứng, mặt ct chính công trình; mặt bng, mt cắt móng; các bản vẽ đấu nối đường giao thông, thoát nước với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào công trình phù hợp với quy hoạch ng thôn mới đã được phê duyệt cho UBND cp xã phục vụ công tác quản lý trật tự xây dựng đúng theo quy định.

+ Đối với nhà ở riêng lẻ một tầng có kết cu đơn gin, tng diện tích sàn xây dựng bng hoặc nhỏ hơn 250 m2, từ 2 tầng trở xung đã được xây dựng thì không bắt buộc lp bản vẽ thiết kế cụ thể.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ UBND xã để được hướng dẫn và cung cấp thông tin quy hoạch vị trí khu đất xây dựng về: Chức năng sử dụng đất, cốt xây dựng công trình, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, chiều cao tối đa toàn công trình theo địa điểm, vị trí xây dựng công trình… làm cơ sở quản lý xây dựng công trình.

5. Phòng Quản lý đô thị thành phố, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện có trách nhiệm

- Tham mưu UBND thành ph, các huyện ban hành quy định quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc trường hợp min cp giấy phép xây dựng; tổ chức rà soát đán quy hoạch xây dựng xã nông thôn mi các nội dung: Cốt xây dựng công trình, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, quy định chiều cao tối đa toàn công trình theo địa đim các tuyến đường... làm s qun lý xây dựng công trình, báo cáo Sở Xây dựng trong tháng 10/2015.

- Hướng dn UBND các xã công bố thủ tục xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn thuộc trường hợp miễn cấp giấy phép xây dựng, hướng dẫn và cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản cho chủ đầu tư khi có yêu cầu.

Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thành phố, các huyện quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, TP;
- Phòng KTHT các huyện, QLĐT TP;
- Lưu: VT, KTQHXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đặng Đức Hoàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1645/HD-SXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1645/HD-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực30/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1645/HD-SXD

Lược đồ Hướng dẫn 1645/HD-SXD xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn miễn giấy phép xây dựng Tây Ninh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1645/HD-SXD xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn miễn giấy phép xây dựng Tây Ninh 2015
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1645/HD-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýĐặng Đức Hoàng
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực30/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 1645/HD-SXD xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn miễn giấy phép xây dựng Tây Ninh 2015

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1645/HD-SXD xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn miễn giấy phép xây dựng Tây Ninh 2015

            • 30/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực