Văn bản khác 166/HD-UBND

Hướng dẫn 166/HD-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 49/2013/NQ-HĐND do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 166/HD-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 49/2013/NQ-HĐND Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/HD-UBND

Tiền Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 49/2013/NQ-HĐND NGÀY 11/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Thực hiện Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về phân bổ kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ để sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện các nội dung Nghị quyết trên như sau:

1. Về việc sử dụng 95% nguồn vốn hỗ trợ, phân bổ cho ngân sách các huyện, thành phố, thị xã

- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh đối với đất chuyên trồng lúa nước là 500.000 đồng/ha/năm được phân bổ lại cho ngân sách các huyện, thành phố, thị xã là 95% (tương đương số tiền là 475.000 đồng/ha/năm) để tập trung đầu tư xây dựng và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; trong đó, ưu tiên đầu tư thủy lợi, giao thông nông thôn, hạ tầng làng nghề ở nông thôn, hạ tầng nuôi trồng thủy sản và các nội dung đầu tư khác liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ căn cứ vào số liệu thống kê đất đai của từng huyện, thành phố, thị xã do Sở Tài nguyên và Môi trường công bố của năm liền kề trước năm kế hoạch được hỗ trợ.

- Căn cứ diện tích đất lúa của mỗi huyện, thành phố, thị xã và các quy định về nội dung đầu tư xây dựng và duy tu bảo dưỡng nêu trên: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ động lập kế hoạch và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để tổ chức thực hiện đầu tư ngay khi có nguồn vốn phân bổ.

2. Về việc sử dụng 5% nguồn vốn hỗ trợ còn lại (25.000 đồng/ha/năm)

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chi hỗ trợ cho các nội dung sau:

+ Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông thực hiện theo Điều 4 của Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về nội dung và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để giúp các hộ nông dân, tổ chức tiếp cận các dịch vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức, áp dụng vào kế hoạch đã được xác định góp phần phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn.

+ Hỗ trợ xây dựng và phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả và ngành nghề nông thôn như: hỗ trợ giống lúa, phân bón, thuốc phòng trị sâu bệnh, máy móc thiết bị, công cụ sản xuất, vật tư khác.

- Hàng năm căn cứ vào số liệu thống kê về diện tích đất lúa của tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường công bố của năm liền kề trước năm kế hoạch được hỗ trợ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống Nông nghiệp…) lập kế hoạch, tổng hợp dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Mức chi hỗ trợ theo các nội dung nêu trên được áp dụng theo Điều 12, Điều 13, Điều 14 của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông và Thông tư Liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông theo quy định tài chính hiện hành.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện nội dung Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phân bổ kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ để sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, yêu cầu các sở ngành tỉnh có liên quan, địa phương phản ảnh, đề xuất gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/HD-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu166/HD-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2013
Ngày hiệu lực25/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/HD-UBND

Lược đồ Hướng dẫn 166/HD-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 49/2013/NQ-HĐND Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 166/HD-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 49/2013/NQ-HĐND Tiền Giang
       Loại văn bảnVăn bản khác
       Số hiệu166/HD-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýLê Văn Hưởng
       Ngày ban hành25/10/2013
       Ngày hiệu lực25/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Hướng dẫn 166/HD-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 49/2013/NQ-HĐND Tiền Giang

        Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 166/HD-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 49/2013/NQ-HĐND Tiền Giang

        • 25/10/2013

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 25/10/2013

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực