Hướng dẫn 17/HD-SGD&ĐT

Hướng dẫn 17/HD-SGD&ĐT về tuyển dụng hợp đồng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2008 - 2009 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 17/HD-SGD&ĐT tuyển dụng hợp đồng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm


UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 17/HD-SGD&ĐT

Trà Vinh, ngày 29 tháng 08 năm 2008

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2008 - 2009

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện – thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo.

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC TUYỂN DỤNG:

- Căn cứ Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo “Ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên”.

- Căn cứ Quyết định số 14/2005/QĐ-UBT ngày 22/03/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 11/09/2007 của UBND tỉnh Trà Vinh “Về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2008 cho Sở - Ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở - Ngành tỉnh và UBND huyện – thị xã” và nhu cầu tuyển dụng của các địa phương cho năm học 2008 – 2009.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG:

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Trà Vinh; có nguyện vọng làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Nam nữ có tuổi đời từ 18 đến 40. Riêng giáo viên mẫu giáo chỉ tuyển dụng nữ.

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

- Chấp hành sự phân công của tổ chức.

- Có bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với giáo sinh ra trường.

+ Đối với giáo viên dạy mẫu giáo: đã tốt nghiệp THSP, CĐSP mầm non.

+ Đối với giáo viên dạy tiểu học và trung học cơ sở:

• Đã tốt nghiệp THSP, CĐSP tiểu học để dạy tiểu học.

• Đã tốt nghiệp THSP, CĐSP ngành âm nhạc, mỹ thuật, thể dục để dạy các môn này ở bậc tiểu học hoặc THCS.

• Đã tốt nghiệp cao đẳng anh văn, cao đẳng tin học của trường Cao đẳng sư phạm Trà Vinh.

• Đã tốt nghiệp CĐSP, ĐHSP các môn mà các địa phương cần tuyển để dạy THCS.

+ Đối với giáo viên trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm ngoại ngữ - tin học:

• Đã tốt nghiệp đại học sư phạm.

• Đã tốt nghiệp đại học tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN:

- Bìa hồ sơ (theo mẫu).

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu).

- Lý lịch khoa học (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).  

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản cam kết của người dự tuyển về tính hợp pháp của các bản sao giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Khi trúng tuyển thì mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu (theo mẫu).

- 02 ảnh màu 3x4 đựng trong bì thư riêng, ghi rõ họ tên, năm sinh, chuyên môn được đào tạo trên bì thư và phía sau ảnh.

- 02 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

- Giấy giới thiệu của Sở Giáo dục & Đào tạo năm học 2008 – 2009.

IV. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG:

1. Đối với các Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện – thị xã:

Việc tuyển dụng giáo viên được tổ chức theo đơn vị huyện – thị xã. Hội đồng tuyển dụng của huyện – thị xã có từ 5 – 7 thành viên (thành lập Hội đồng tuyển dụng cho cả giáo viên mầm non, tiểu học, THCS) như sau:

- Chủ tịch Hội đồng: Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng Phòng Nội vụ.

- Các ủy viên: Phó Phòng Giáo dục & Đào tạo; chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo phụ trách các ngành học, bậc học; chuyên viên phụ trách công tác công chức, viên chức của Phòng Nội vụ - Tổ chức LĐTBXH của huyện – thị xã.

- Thư ký: chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Phòng Giáo dục & Đào tạo.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở:

Các trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN thành lập Hội đồng tuyển dụng hợp đồng giáo viên gồm 5 – 7 thành viên:

- Chủ tịch hội đồng: Hiệu trưởng trường THPT; Giám đốc trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN.

- Phó chủ tịch Hội đồng: Phó Hiệu trưởng trường THPT; Phó Giám đốc trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN.

- Thư ký Hội đồng, ủy viên: đại diện chi bộ, công đoàn, tổ trưởng chuyên môn.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1. Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện – thị xã:

- Phòng Giáo dục & Đào tạo trình UBND huyện – thị xã ra quyết định thành lập hội đồng xét tuyển hợp đồng giáo viên.

- Hướng dẫn giáo sinh làm hồ sơ xin tuyển dụng hợp đồng công tác trong ngành Giáo dục & Đào tạo theo mẫu.

- Thu nhận hồ sơ và thông báo chỉ tiêu sẽ tuyển dụng giáo viên và phân bổ cho từng trường học.

- Tổng hợp hồ sơ giáo sinh xin hợp đồng giáo viên (theo mẫu đính kèm).

- Họp Hội đồng xét tuyển.

- Khi xét tuyển dụng hợp đồng giáo viên các đơn vị ưu tiên tuyển dụng người ở huyện – thị xã nơi đơn vị đóng, đồng thời thực hiện theo thang điểm sau: Điểm kết quả học tập toàn khóa (được quy đổi theo thang điểm 100) nhân với hệ số 2 cộng với điểm ưu tiên. Xét tuyển theo điểm từ trên xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Trong đó điểm ưu tiên chỉ áp dụng một mức ưu tiên cao nhất đối với người có nhiều diện ưu tiên:

+ Người dân tộc, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động,… được cộng 30 điểm.

+ Những người có học vị tiến sĩ được cộng 20 điểm.

+ Những người có học vị thạc sĩ, đạt tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, … được cộng 10 điểm.

- Hội đồng xét tuyển hợp đồng giáo viên khi làm việc cử thư ký ghi biên bản.

- Lập tờ trình đề nghị UBND huyện – thị xã ra quyết định công nhận kết quả xét tuyển giáo viên hợp đồng năm học 2008 – 2009.

- Phòng Giáo dục & Đào tạo thông báo đến các trường có chỉ tiêu biên chế còn thiếu giáo viên năm học 2008 – 2009, giới thiệu giáo viên trong danh sách được duyệt về từng trường học và giao nhiệm vụ cho Hiệu trưởng trường học ký hợp đồng theo mẫu quy định.

- Các trường sau khi đã ký hợp đồng giáo viên, tổng hợp báo cáo về Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện – thị xã; Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện – thị xã tổng hợp báo cáo về Sở Giáo dục & Đào tạo.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở:

- Các trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN trình Sở Giáo dục & Đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng xét tuyển dụng hợp đồng giáo viên.

- Thu nhận hồ sơ xin tuyển dụng hợp đồng công tác trong ngành Giáo dục & Đào tạo, tổng hợp hồ sơ (theo mẫu đính kèm).

- Họp Hội đồng xét tuyển dụng hợp đồng giáo viên.

- Khi xét tuyển dụng hợp đồng giáo viên các đơn vị ưu tiên tuyển dụng người ở huyện – thị xã nơi đơn vị đóng, đồng thời thực hiện theo thang điểm sau: Điểm kết quả học tập toàn khóa (được quy đổi theo thang điểm 100) nhân với hệ số 2 cộng với điểm ưu tiên. Xét tuyển theo điểm từ trên xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Trong đó điểm ưu tiên chỉ áp dụng một mức ưu tiên cao nhất đối với người có nhiều diện ưu tiên:

+ Người dân tộc, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động,… được cộng 30 điểm.

+ Những người có học vị tiến sĩ được cộng 20 điểm.

+ Những người có học vị thạc sĩ, đạt tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc, hoàn thành nghĩa vụ quân sự,… được cộng 10 điểm.

- Hội đồng xét tuyển dụng hợp đồng giáo viên xét tuyển đúng bộ môn đã thông báo của Sở giao chỉ tiêu biên chế về các đơn vị.

- Thư ký hội đồng ghi biên bản trong quá trình xét duyệt.

- Lập tờ trình đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo ra quyết định công nhận kết quả xét tuyển giáo viên hợp đồng năm học 2008 – 2009.

- Sau khi có quyết định của Sở Giáo dục & Đào tạo công nhận kết quả tuyển dụng hợp đồng giáo viên, các đơn vị tiến hành ký hợp đồng giáo viên theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo:

- Phòng Giáo dục & Đào tạo tham mưu với UBND huyện – thị xã hướng dẫn tuyển dụng giáo viên của Sở Giáo dục & Đào tạo.

- Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện – thị xã căn cứ nhu cầu biên chế giáo viên được giao và hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức thực hiện. Hướng dẫn này được thông báo công khai tại Sở Giáo dục & Đào tạo và tại các Phòng Giáo dục huyện – thị xã.

- Trong quá trình tuyển dụng hợp đồng giáo viên, nếu cần điều chỉnh chỉ tiêu biên chế, lãnh đạo Phòng Giáo dục xin ý kiến UBND huyện – thị xã, có văn bản đề nghị về Sở Giáo dục & Đào tạo để được xem xét xử lý.

- Thời gian bắt đầu làm việc của người được tuyển dụng căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, lãnh đạo Phòng Giáo dục trình UBND huyện – thị ra quyết định. Tùy theo tình hình và nhu cầu thực tế, Phòng Giáo dục và Hiệu trưởng nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể để người được tuyển dụng biết trước khi nhận nhiệm vụ công tác.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở:

- Các trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN căn cứ nhu cầu biên chế giáo viên được giao và hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức thực hiện. Hướng dẫn này được thông báo công khai tại Sở Giáo dục & Đào tạo và tại các trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN.

- Trong quá trình tuyển dụng, nếu cần điều chỉnh chỉ tiêu biên chế, Thủ trưởng đơn vị có văn bản đề nghị về Sở Giáo dục & Đào tạo để được xem xét xử lý.

Tùy theo tình hình và nhu cầu thực tế Thủ trưởng đơn vị phân công nhiệm vụ và thông báo cụ thể để người được tuyển dụng biết trước khi nhận nhiệm vụ công tác.

Nhận được hướng dẫn này, đề nghị các Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện – thị xã, các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c).
- Sở Nội vụ (Để biết).
- UBND các huyện – thị.
- PGD các huyện – thị (tham mưu thực hiện).
- Các đơn vị trực thuộc sở.
- Thông báo tại Sở GD&ĐT, tại các PGD, ĐV TT Sở.
- Lưu TCCB, HCTH.

GIÁM ĐỐC
Triệu Văn Phấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/HD-SGD&ĐT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu17/HD-SGD&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực29/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/HD-SGD&ĐT

Lược đồ Hướng dẫn 17/HD-SGD&ĐT tuyển dụng hợp đồng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 17/HD-SGD&ĐT tuyển dụng hợp đồng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu17/HD-SGD&ĐT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTriệu Văn Phấn
        Ngày ban hành29/08/2008
        Ngày hiệu lực29/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 17/HD-SGD&ĐT tuyển dụng hợp đồng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 17/HD-SGD&ĐT tuyển dụng hợp đồng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm

            • 29/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực