Hướng dẫn 1832/HD-TLĐ

Hướng dẫn 1832/HD-TLĐ 2013 về chính sách cho người lao động vay vốn ưu đãi để thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1832/HD-TLĐ 2013 chính sách người lao động vay vốn thuê mua nhà ở xã hội thương mại


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1832/HD-TLĐ
V/v: hướng dẫn chính sách cho NLĐ vay vốn ưu đãi để thuê, thuê mua nhà ở XH, nhà ở TM

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương;
- Các công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn.

Trong thời gian qua Chính phủ đã ban hành một số chính sách nhằm hỗ trợ người lao động được vay vốn để thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp; nhà ở thương mại có diện tích nhỏ như:

Nghị quyết số 02/NQ-CP Ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở; Thông tư số 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở; Thông tư số 02/NQ-CP">18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT- BXD.

Trong điều kiện nhà ở của người lao động còn đang rất khó khăn như hiện nay, thì đây là những chính sách quan trọng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động về nhà ở, vì vậy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Nghiên cứu kỹ các văn bản quy định nêu trên, nhất là về đối tượng, điều kiện được vay vốn, trình tự và thủ tục vay vốn. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc hướng dẫn công đoàn cơ sở hiểu rõ các quy định của pháp luật về đối tượng, điều kiện và trình tự, thủ tục để vay vốn hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở.

2. Làm việc với các cơ quan có liên quan để có các thông tin đầy đủ, chính xác về các Dự án nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp; nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Thông báo cho công đoàn cơ sở trên địa bàn có các dự án biết để giới thiệu cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động.

3. Các cấp công đoàn có trách nhiệm tư vấn, giúp đỡ, giải đáp những vấn đề mà người lao động quan tâm về vay vốn để thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp; nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vay vốn ưu đãi mua, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật.

5. Tập hợp các kiến nghị, vướng mắc phát sinh trong thực tế về các đối tượng vay vốn phản ánh lên công đoàn cấp trên để tham gia và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền Nhà nước giải quyết kịp thời.

Đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Chính sách - Pháp luật)./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực ĐCT;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP;
- Các CĐ ngành TW, TCT trực thuộc;
- Lưu VP, Ban CS-PL.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Đức Chính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1832/HD-TLĐ

Loại văn bản Hướng dẫn
Số hiệu 1832/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/12/2013
Ngày hiệu lực 04/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1832/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 1832/HD-TLĐ 2013 chính sách người lao động vay vốn thuê mua nhà ở xã hội thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Hướng dẫn 1832/HD-TLĐ 2013 chính sách người lao động vay vốn thuê mua nhà ở xã hội thương mại
Loại văn bản Hướng dẫn
Số hiệu 1832/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký Mai Đức Chính
Ngày ban hành 04/12/2013
Ngày hiệu lực 04/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Hướng dẫn 1832/HD-TLĐ 2013 chính sách người lao động vay vốn thuê mua nhà ở xã hội thương mại

Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1832/HD-TLĐ 2013 chính sách người lao động vay vốn thuê mua nhà ở xã hội thương mại

  • 04/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực