Hướng dẫn 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH

Hướng dẫn 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH về thực hiện chính sách miễn học phí và khoản đóng góp ở nhà trường đối với học sinh hộ nghèo do Liên sở Giáo dục và Đào tạo - Tài chính và Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH thực hiện chính sách miễn học phí


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LIÊN NGÀNH LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI - TÀI CHÍNH-GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2005

 

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP Ở NHÀ TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH HỘ NGHÈO

Thực hiện Quyết định 41/2005/QĐ-UB ngày 11/4/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án Giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005-2010, Liên sở Giáo dục và Đào tạo - Tài chính và Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thực hiện chính sách miễn học phí và các khoản đóng góp ở trường học cho học sinh hộ nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN

Học sinh thuộc hộ nghèo theo chuẩn quy định của UBND thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 11/4/2005 đang học tại các cơ sở giáo dục, trường học: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Mầm non (gọi tắt là Mầm Non), Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thuộc tất cả các loại hình công lập, bán công, dân lập và tư thục và học sinh đang học bổ túc văn hóa tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp quận, huyện, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố (gọi tắt là Trung tâm Giáo dục).

II. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC MIỄN:

- Tiền học phí hàng tháng theo mức quy định của UBND thành phố, trừ học phí học thêm buổi thứ hai bán trú ở các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và học phí học thêm Anh văn, tin học ở các trường Mầm non, Tiểu học.

- Tiền xây dựng trường, trừ các trường hợp học trường trái tuyến theo quy định của UBND thành phố.

III. VỀ HỒ SƠ THỦ TỤC:

Để có cơ sở xét miễn học phí và các khoản đóng góp, phụ huynh học sinh phải làm đơn đề nghị có xác nhận của UBND phường, xã nơi học sinh cư trú (theo mẫu đính kèm).

Đơn phải nộp cho nhà trường, trung tâm giáo dục trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày khai giảng năm học mới. Quá hạn trên nhà trường, trung tâm giáo dục không chịu trách nhiệm giải quyết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. UBND xã, phường: Chủ tịch UBND xã, phường căn cứ danh sách hộ nghèo do xã, phường đang quản lý có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị miễn thu học phí và các khoản đóng góp đối với học sinh hộ nghèo.

2. Các trường, các Trung tâm Giáo dục: Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục tiếp nhận đơn, tập hợp thành danh sách, sau đó phối hợp cùng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận, huyện thực hiện kiểm tra, đối chiếu, lập biên bản xác định danh sách học sinh hộ nghèo được miễn; trên cơ sở đó, xác định số tiền được miễn theo quy định (phê duyệt danh sách miễn cùng số tiền miễn) để thực hiện, đồng thời, tổng hợp báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

- Hiệu trưởng trường Mầm non, Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học, các trường THCS thực hiện phân cấp: tập hợp báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/10 hàng năm; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10 hàng năm.

- Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở chưa thực hiện phân cấp, Trung học phổ thông và các Trung tâm Giáo dục, tổng hợp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/10 hàng năm.

- Riêng đối với các trường ngoài công lập (bán công, dân lập, tư thục) Hiệu trưởng báo cáo về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo) danh sách học sinh được miễn và hồ sơ kèm theo để kiểm tra, đối chiếu làm cơ sở cho việc đề nghị ngân sách thành phố cấp hoàn trả.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính:

a. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả thực hiện chính sách miễn các khoản thu của các trường công lập trình UBND thành phố trước ngày 15/11/hàng năm, đồng thời gởi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính.

Đối với trường ngoài công lập, trên cơ sở báo cáo của Phòng GD-ĐT và của các trường trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tổng hợp danh sách theo đơn vị quận, huyện gởi Sở LĐTB-XH và Sở Tài chính.

b. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra danh sách xác định đối tượng chuyển Sở Tài chính.

c. Sở Tài chính trên cơ sở báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo và thẩm tra của Sở LĐTB-XH, thẩm định, trình UBND thành phố cấp kinh phí hoàn trả cho các trường ngoài công lập.

Hướng dẫn liên ngành có hiệu lực thi hành từ năm học 2005-2006 trở đi. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, khó khăn, các đơn vị, trường học phản ánh bằng văn bản về liên ngành (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để bổ sung, điều chỉnh./.

 

GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Huỳnh Văn Hoa

GIÁM ĐỐC
SỞ TÀI CHÍNH
Lê Thị Hường

GIÁM ĐỐC
SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH
Nguyễn Thị Thanh Hưng

 

Nơi nhận:
- UBND thành phố (để báo cáo)
- UBND các quận, huyện
- UBND các phường, xã
- Phòng LĐTB&XH quận, huyện
- Phòng TC-KH & GD-ĐT quận, huyện
- Các trường THCS - THPT
- Lưu LN (mỗi đ/vị 5 bản).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2005
Ngày hiệu lực03/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH

Lược đồ Hướng dẫn 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH thực hiện chính sách miễn học phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH thực hiện chính sách miễn học phí
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng, ***
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hưng, Huỳnh Văn Hoa, Lê Thị Hường
        Ngày ban hành03/11/2005
        Ngày hiệu lực03/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH thực hiện chính sách miễn học phí

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH thực hiện chính sách miễn học phí

              • 03/11/2005

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/11/2005

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực