Hướng dẫn 24/HD-SNV

Hướng dẫn 24/HD-SNV năm 2015 thực hiện Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 24/HD-SNV 2015 thực hiện Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ Sơn La


UBND TỈNH SƠN LA
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/HD-SNV

Sơn La, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 91/2014/NQ-HĐND NGÀY 17/9/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2750/UBND-NC ngày 01/10/2014 về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 4.

Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 như sau:

1. Đối tượng hưởng chính sách

1.1. Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh.

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thuộc diện Tỉnh ủy quản lý theo quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh, thực hiện theo quy định tại Điều 8, 9, Quyết định số 699-QĐ/TU, ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ.

2. Thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái

Thực hiện Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 Ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

3. Chính sách hỗ trợ

a) Mức hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh.

b) Đối với hỗ trợ một lần: Thực hiện chi trả ngay sau khi cán bộ, công chức, viên chức nhận công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

c) Đối với hỗ trợ nhà ở: Thực hiện chi trả cùng với tiền lương hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức.

d) Việc xác nhận cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển về nơi gia đình cư trú nhưng không thể đi về trong ngày, do người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

đ) Cơ quan, đơn vị thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điểm 3.6, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ 6 tháng (vào ngày 30 tháng 6); cuối năm (vào ngày 15 tháng 12) cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức với UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Trên đây là hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Các tổ chức xã hội nghề nghiệp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, QLCCVC, Hà 55b.

GIÁM ĐỐC
Lưu Minh Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/HD-SNV

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu24/HD-SNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2015
Ngày hiệu lực12/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/HD-SNV

Lược đồ Hướng dẫn 24/HD-SNV 2015 thực hiện Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Hướng dẫn 24/HD-SNV 2015 thực hiện Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ Sơn La
     Loại văn bảnHướng dẫn
     Số hiệu24/HD-SNV
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
     Người kýLưu Minh Quân
     Ngày ban hành12/01/2015
     Ngày hiệu lực12/01/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Hướng dẫn 24/HD-SNV 2015 thực hiện Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ Sơn La

        Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 24/HD-SNV 2015 thực hiện Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ Sơn La

        • 12/01/2015

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 12/01/2015

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực