Hướng dẫn 25-HD/BTGTW

Hướng dẫn 25-HD/BTGTW bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 25-HD/BTGTW bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức


BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 25-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 – KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc bổ sung xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, củng cố niềm tin của nhân dân đối với phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị, phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

2. Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức sát hợp từng đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân theo ngành nghề, vị trí công tác, lứa tuổi, giới, đặc điểm xã hội...

3. Xây dựng thành các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN BỔ SUNG

1. Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.

2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư. Trách nhiệm với công việc

3. Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.

4. Tôn trọng luật pháp, kỷ cương.

5. Đoàn kết, nhân ái.

6. Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập.

7. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân là chủ thể xây dựng các chuẩn mực đạo đức cụ thể cho mình theo yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của từng nơi.

2. Cấp ủy cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cấp dưới thực hiện theo yêu cầu chung, đồng thời bám sát với nhiệm vụ chính trị và đặc thù của tổ chức mình

3. Cấp ủy đảng và lãnh đạo các địa phương, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc bổ sung và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức.

4. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự xây dựng kế hoạch cá nhân phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng và thông báo những điểm chính cho chi bộ và đoàn thể biết để tạo điều kiện giúp đỡ việc thực hiện. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị./.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Vũ Ngọc Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25-HD/BTGTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu25-HD/BTGTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2011
Ngày hiệu lực25/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25-HD/BTGTW

Lược đồ Hướng dẫn 25-HD/BTGTW bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 25-HD/BTGTW bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu25-HD/BTGTW
        Cơ quan ban hànhBan Tuyên giáo Trung ương
        Người kýVũ Ngọc Hoàng
        Ngày ban hành25/11/2011
        Ngày hiệu lực25/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Hướng dẫn 25-HD/BTGTW bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức

             Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 25-HD/BTGTW bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức

             • 25/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực