Hướng dẫn 251/HD-TLĐ

Hướng dẫn 251/HD-TLĐ năm 2017 sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 238/HD-TLĐ thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khóa XI do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 251/HD-TLĐ sửa đổi Hướng dẫn 238/HD-TLĐ thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI 2017


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HƯỚNG DẪN SỐ 238/HD-TLĐ NGÀY 04/3/2014 THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XI

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI,

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khóa XI:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục 29.2, Chương VIII về nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra công đoàn theo Điều 41 Điều Lệ Công đoàn Việt Nam, như sau:

29.2a. Ủy ban kiểm tra tổ chức kiểm tra và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.

29.2b. Giám sát ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.

29.2c. Tham mưu xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm.

2. Bổ sung Mục 29.8 và Mục 29.9, Chương VIII về quyền hạn của Ủy ban kiểm tra công đoàn theo Điều 42 Điều Lệ Công đoàn Việt Nam, như sau:

29.8. Ủy ban kiểm tra công đoàn được quyền giám sát ủy viên ban chấp hành công đoàn, cán bộ công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.

29.9. Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn và Ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, được ủy quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn khi có vi phạm theo quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Kiểm tra TW; Thay báo cáo
- Ban Tổ chức TW; Thay báo cáo
- Ban Dân vận TW; Thay báo cáo
- Văn phòng TW; Thay báo cáo
- Các UV BCH TLĐ;
- LĐLĐ t
nh, TP;
- CĐ ngành TW;
- CĐ Tổng CTy trực thuộc TLĐ;
- Lưu VP, ToC, UBKT TLĐ.

TM. ĐOÀN CHTỊCH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 251/HD-TLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu251/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2017
Ngày hiệu lực02/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 251/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 251/HD-TLĐ sửa đổi Hướng dẫn 238/HD-TLĐ thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI 2017


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 251/HD-TLĐ sửa đổi Hướng dẫn 238/HD-TLĐ thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI 2017
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu251/HD-TLĐ
       Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
       Người kýBùi Văn Cường
       Ngày ban hành02/03/2017
       Ngày hiệu lực02/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 251/HD-TLĐ sửa đổi Hướng dẫn 238/HD-TLĐ thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI 2017

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 251/HD-TLĐ sửa đổi Hướng dẫn 238/HD-TLĐ thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI 2017

            • 02/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực