Hướng dẫn 2965HD/LN-TC-GD&ĐT-LĐTBXH

Hướng dẫn 2965HD/LN-TC-GD&ĐT-LĐTBXH thực hiện miễn, giảm học phí đối với học sinh là con hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 2965HD/LN-TC-GD&ĐT-LĐTBXH thực hiện miễn giảm học phí


UBND TP ĐÀ NẴNG
LIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO – LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2965 HD/LN-TC-GD&ĐT-LĐTBXH

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 09 năm 2005

 

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

VỀ THỰC HIỆN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH LÀ CON CÁC HỘ NÔNG DÂN TRONG DIỆN THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc “Ban hành Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; Liên ngành Tài chính – Giáo dục và Đào tạo – Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh là con các hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:

Học sinh là con các hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất, đang học trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS), tiểu học tại các cơ sở, trường học công lập, bán công, dân lập và tư thục trên địa bàn thành phố.

II. MỨC MIỄN GIẢM VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG:

1. Miễn giảm 100% học phí cho học sinh là con các hộ nông dân thuộc diện thu hồi từ 50% trở lên đất sản xuất;

2. Giảm 50% học phí cho học sinh là con các hộ nông dân thuộc diện thu hồi dưới 50% đất sản xuất;

3. Thời gian thực hiện miễn, giảm học phí là 3 năm, bắt đầu từ năm học 2005-2006 đối với các đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất từ năm 2005 về trước. Những đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất từ năm 2006 về sau cũng được miễn giảm học phí trong 3 năm kể từ khi Nhà nước ra Quyết định thu hồi đất.

III. THU HỒI MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:

1. Hồ sơ miễn, giảm:

Học sinh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí tại Mục II nêu trên phải làm đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu đính kèm) và được UBND xã, phường, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi cư trú xác nhận (kèm theo bản sao các quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền) để làm căn cứ miễn, giảm.

Đơn xin miễn, giảm học phí nộp một lần vào đầu năm học thứ nhất bắt đầu đề nghị miễn, giảm; hai năm tiếp theo được bảo lưu thực hiện. Trường hợp năm sau chuyển cấp hoặc chuyển trường khác thì phải làm đơn nộp cho trường mới.

Học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí nêu trên nhưng không có đơn và giấy xác nhận theo quy định thì không được giải quyết miễn, giảm học phí.

2. Trình tự thủ tục thực hiện miễn giảm:

Căn cứ hồ sơ miễn, giảm học phí hợp lệ, hiệu trưởng các trường quyết định việc miễn, giảm. Cuối mỗi học kỳ và cuối năm học tổng hợp báo cáo:

- Đối với các đơn vị, trường học thuộc loại hình công lập: các trường báo cáo về cơ quan quản lý trực tiếp theo phân cấp của thành phố để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục - Đào tạo.

- Đối với các trường thuộc loại hình bán công, dân lập, tư thục: Việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh là con các hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất là chính sách ưu đãi của thành phố, vì vậy các trường bán công, dân lập, tư thục cần nghiêm túc thực hiện. Cuối năm học, các trường tổng hợp các trường hợp miễn giảm cùng hồ sơ liên quan gửi về Sở Giáo dục - Đào tạo để thẩm định, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội xác nhận, trình UBND thành phố xem xét, giải quyết cấp lại khoản tiền đã thực hiện miễn, giảm từ ngân sách thành phố.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN:

1. Sở Giáo dục - Đào tạo, phòng Giáo dục - Đào tạo quận huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện đúng quy định về chính sách miễn, giảm học phí tại hướng dẫn này.

2. Trong quá trình thực hiện, Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh là con các hộ nông dân trong diện thu hồi sản xuất để đảm bảo thực hiện chủ trương của thành phố.

Liên ngành Tài chính – Giáo duc và Đào tạo – Lao động Thương binh và Xã hội thành phố hướng dẫn để các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi liên ngành (thông qua Sở Giáo dục - Đào tạo) để bổ sung, điều chỉnh./.

 

SỞ LĐ – TB & XH
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Hưng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Hoa

SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Tấn Tuyền

 

Nơi nhận:
- UBND TP (để báo cáo).
- UBND các quận, huyện.
- Phòng LĐTBXH các quận, huyện (để phối hợp).
- UBND các xã, phường (nt).
- Phòng TC-KH, GD-ĐT các quận, huyện.
- Lưu LN (mỗi đơn vị 3 bản) (90).

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2965HD/LN-TC-GD&ĐT-LĐTBXH

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu2965HD/LN-TC-GD&ĐT-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2005
Ngày hiệu lực15/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2965HD/LN-TC-GD&ĐT-LĐTBXH

Lược đồ Hướng dẫn 2965HD/LN-TC-GD&ĐT-LĐTBXH thực hiện miễn giảm học phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Hướng dẫn 2965HD/LN-TC-GD&ĐT-LĐTBXH thực hiện miễn giảm học phí
     Loại văn bảnHướng dẫn
     Số hiệu2965HD/LN-TC-GD&ĐT-LĐTBXH
     Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng, ***
     Người kýNguyễn Thị Thanh Hưng, Huỳnh Văn Hoa, Phan Tấn Tuyền
     Ngày ban hành15/09/2005
     Ngày hiệu lực15/09/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 2965HD/LN-TC-GD&ĐT-LĐTBXH thực hiện miễn giảm học phí

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 2965HD/LN-TC-GD&ĐT-LĐTBXH thực hiện miễn giảm học phí

           • 15/09/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/09/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực