Hướng dẫn 301/SXD-KTVLXD

Hướng dẫn 301/SXD-KTVLXD năm 2013 điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình theo Công văn 126/BXD-KTXD do Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 301/SXD-KTVLXD tổng mức đầu tư xây dựng công trình Công văn 126/BXD-KTXD Tây Ninh 2013


UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/SXD-KTVLXD

Tây Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO CÔNG VĂN SỐ 126/BXD-KTXD NGÀY 22/01/2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

- Căn cứ Luật sửa đổi, bsung một số điều của các luật có liên quan đến đu xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

- Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ vsửa đổi, bổ sung một số điu Ngh đnh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về qun dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông 04/2010/NĐ-CP ngày 26/5/2010 ca Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập quản chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Theo Công văn s 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điu chnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.;

- Theo Công văn số 2602/UBND-KTN ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân tnh Tây Ninh về chủ trương điều chnh tổng mức đầu tư các d án chưa nh đủ chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá;

Thực hiện Công văn số 126/BXD-KTXD ngày 22/01/2013 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng hướng dẫn điu chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Đối với các dự án phê duyệt trước khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư (TMĐT) của dự án thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1, 2 và 3 Công văn số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng.

2. Đối với các dự án phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực thì việc điều chỉnh TMĐT xây dựng công trình thực hiện như sau:

2.1. Ktừ ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 01/12/2009) đến trước khi Sở Xây dựng Tây Ninh ban hành Hướng dẫn số 544/SXD-KTVLXD ngày 29/6/2012 vđiều chnh TMĐT xây dựng công trình đối với các dự án đu tư xây dựng được phê duyệt theo Nghị định số 83/2009/NĐ-CP:

Trong giai đoạn này, việc điều chỉnh TMĐT xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại khon 3, Điều 1 Nghị định s83/2009/NĐ-CP; Hướng dẫn số 1011/HD-SXD ngày 09/11/2011 v điều chỉnh TMĐT xây dựng ng trình và Hướng dẫn số 257/HD-SXD ngày 10/4/2012 của Sở Xây dựng Tây Ninh về điu chỉnh TMĐT xây dng công trình đối với các dự án đầu tư xây dng được phê duyệt theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

2.2. Thời đim Hướng dẫn số 544/SXD-KTVLXD của Sở Xây dng có hiệu lực (ngày 01/7/2012) đến khi Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 126/BXD-KTXD ngày 22/01/2013 hướng dẫn điều chỉnh TMĐT các dự án đầu tư xây dng công trình:

Việc điều chỉnh TMĐT xây dựng công trình thực hiện theo Công văn s 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng và Hướng dn số 544/SXD-KTVLXD của Sở Xây dựng Tây Ninh.

2.3. Ktừ ngày 22/01/2013 trđi, việc điều chỉnh TMĐT xây dựng công trình thực hiện theo Công văn số 126/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng, trong đó ngoài việc tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP nếu dự án bị vượt TMĐT do biến động giá xây dựng thì thực hiện các bước theo trình tự sau:

a) Xem xét cắt giảm những hạng mục công việc không cần thiết (nhưng vẫn đm bảo mục tiêu, quy mô của dự án) hoặc nghiên cứu thay thế vật tư, thiết bị nhập khẩu bằng vật tư, thiết bị sản xut trong nước, những vật tư, thiết bị bắt buộc phải nhập khẩu nghiên cứu xem xét thay đi nguồn gc, xuất xứ (nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật ca dự án) nhm giảm chi phí đầu tư;

b) Sau khi thực hiện các giải pháp này mà vẫn vượt TMĐT nhưng cn phải điu chỉnh TMĐT của dự án thì chủ đu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tnh xem xét tổng hợp đề trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chnh.

2.4. Mặt khác, cũng k t ngày 22/01/2013 trở đi, yêu cầu chủ đu tư và các đơn vị tư vn phải nghiêm túc đm bảo tính đúng, tính đủ yếu tố trượt giá theo độ dài thời gian thc hiện dự án được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp không thực hiện được vấn đề nêu trên do yếu tố chủ quan chủ đu tư và các đơn vị tư vấn có liên quan chẳng những không được phép tính bổ sung chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá để điều chỉnh TMĐT mà còn bị x lý vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.

Đề nghị các tổ chc, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh căn cứ hướng dẫn nêu trên để tổ chức, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin vui lòng phản ảnh về Sở Xây dựng đđược hướng dẫn kịp thời.

Trân trọng!

 


Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các s, ban, ngành;
-
UBND các huyện, thị;
- Đăng trên website SXD;
- Lưu SXD, P. KTVLXD

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trương Văn Ngôn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 301/SXD-KTVLXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu301/SXD-KTVLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2013
Ngày hiệu lực10/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 301/SXD-KTVLXD

Lược đồ Hướng dẫn 301/SXD-KTVLXD tổng mức đầu tư xây dựng công trình Công văn 126/BXD-KTXD Tây Ninh 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 301/SXD-KTVLXD tổng mức đầu tư xây dựng công trình Công văn 126/BXD-KTXD Tây Ninh 2013
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu301/SXD-KTVLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýTrương Văn Ngôn
        Ngày ban hành10/04/2013
        Ngày hiệu lực10/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 301/SXD-KTVLXD tổng mức đầu tư xây dựng công trình Công văn 126/BXD-KTXD Tây Ninh 2013

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 301/SXD-KTVLXD tổng mức đầu tư xây dựng công trình Công văn 126/BXD-KTXD Tây Ninh 2013

           • 10/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực