Hướng dẫn 37/HD-CN-TTPC

Hướng dẫn 37/HD-CN-TTPC thực hiện việc kiểm tra, giám sát chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi do Cục Chăn nuôi ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 37/HD-CN-TTPC kiểm tra, giám sát chất cấm nhóm Beta-agonist


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/HD-CN-TTPC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC CHẤT CẤM THUỘC NHÓM BETA-AGONIST TRONG CHĂN NUÔI

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi;

Căn cứ Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra, giám sát các chất thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi;

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Chăn nuôi hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, giám sát và xử lý đàn gia súc, gia cầm có kết quả dương tính với các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi tại cơ sở giết mổ, cụ thể như sau:

1. Quy định kiểm tra

Đoàn kiểm tra lấy mẫu nước tiểu của gia súc trước và trong khi giết mổ để thực hiện kiểm tra theo trình tự như Bước 1 và Bước 2 quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT.

2. Biện pháp xử lý

a) Đối với gia súc trong khi giết mổ:

Nếu kiểm tra nước tiểu của gia súc có dương tính với một trong các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist, tiến hành tiêu hủy như gia súc mắc bệnh, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của thú y.

b) Đối với gia súc trước khi giết mổ:

- Khi kiểm tra nước tiểu của đàn gia súc có dương tính với một trong các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist, đình chỉ ngay quá trình giết mổ và buộc chuyển đàn gia súc về nơi xuất xứ để xử lý theo quy định tại Bước 1 khoản 2 Điều 5 Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT.

- Nếu cơ sở giết mổ không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của đàn gia súc có kết quả kiểm tra dương tính với các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist, phải có biện pháp nuôi giữ để phục vụ cho các bước giám sát theo quy định tại Bước 1 khoản 2 Điều 5 Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT.

- Yêu cầu cơ sở giết mổ hoặc cơ sở chăn nuôi có đàn gia súc dương tính với các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist báo cáo với đoàn kiểm tra hoặc cơ quan quản lý nhà nước về việc vận chuyển, nuôi giữ và biện pháp khắc phục.

c) Khi xác định kết quả dương tính với các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist, Đoàn kiểm tra lập biên bản, truy nguyên nguồn gốc, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 08/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi.

 

 

Nơi nhận:
- Sở NN-PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Các Cục: Thú y; QLCL (để phối hợp);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, CN.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/HD-CN-TTPC

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu37/HD-CN-TTPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2012
Ngày hiệu lực16/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/HD-CN-TTPC

Lược đồ Hướng dẫn 37/HD-CN-TTPC kiểm tra, giám sát chất cấm nhóm Beta-agonist


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 37/HD-CN-TTPC kiểm tra, giám sát chất cấm nhóm Beta-agonist
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu37/HD-CN-TTPC
        Cơ quan ban hànhCục Chăn nuôi
        Người kýHoàng Kim Giao
        Ngày ban hành16/01/2012
        Ngày hiệu lực16/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 37/HD-CN-TTPC kiểm tra, giám sát chất cấm nhóm Beta-agonist

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 37/HD-CN-TTPC kiểm tra, giám sát chất cấm nhóm Beta-agonist

           • 16/01/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực