Hướng dẫn 37/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn 37/HD-LĐLĐ về đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" do Liên đoàn Lao động Quận 4 ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 37/HD-LĐLĐ đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 4 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 37/HD-LĐLĐ

Quận 4, ngày 09 tháng 03 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC KHEN THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN”

Căn cứ Quyết định số 777 QĐ/TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn 02/HD-LĐLĐ ngày 2/1/2008 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tp Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.
Liên đoàn Lao động Quận 4 hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” đến các Công đoàn Cơ sở cụ thể như sau:

ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

a. Cán bộ công đoàn chuyên trách, không chuyên trách:

Cán bộ Công đoàn không chuyên trách: Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đang công tác tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Quận 4, có thời gian công tác công đoàn từ 10 năm trở lên.

b. Cán bộ Đảng, Đoàn thể và Chính quyền:

Là người có nhiều đóng góp xây dựng Tổ chức Công đoàn, ngoài các tiêu chuẩn đã quy định cần có thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng ít nhất 5 năm trở lên, cụ thể theo hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ ngày 02/01/2008 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố xét duyệt đề nghị khen trong đợt Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, HĐND cấp Quận.

II. THỦ TỤC VÀ HỒ

Cá nhân cán bộ Công đoàn đối chiếu với tiêu chuẩn, viết bản tóm tắt quá trình công tác (theo mẫu), Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở xét duyệt và có sự nhất trí xác nhận của Cấp Ủy Cơ sở (đối với nơi có tổ chức Đảng), gửi về Liên đoàn Lao động Quận 4; trường hợp Cán bộ Công đoàn đã công tác tại nhiều cơ sở cần phải có xác nhận của các cơ sở trước đó.

Ban Thường vụ LĐLĐ Quận chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét hồ sơ và tổng hợp trước khi gởi về Ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố

III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Tổng Liên đoàn Lao động Việt tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn” (Kèm tặng phẩm tùy

IV. THỜI GIAN VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN:

25/3/2010.

Tặng kỷ niệm chương (trước đây là Huy chương) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ xét tặng một lần, những đồng chí đã được tặng Kỷ niệm chương (Hoặc Huy chương Công đoàn) trước đây không thuộc diện xét nữa.

 

 

 

Nơi nhận:
- BCH, BTV LĐLĐ Quận
- Các CĐCS
- Lưu

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Thắng

 

BẢN KHAI

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Họ và tên

- Sinh ngày: .............................................................................................................................

- Quê quán

- Thành phần bản thân

- Dân tộc

- Tôn giáo

- Văn hóa

- Ngày tham gia kháng chiến

- Ngày vào Công đoàn

- Ngày vào Đảng CSVN

- Chức vụ hiện nay

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Chức vụ công tác công đoàn

Chức vụ C.tác chuyên môn

Thời gian công tác công đoàn

Tổng thời gian công tác CĐ

C.tác CĐ liên tục hay không liên tục

Ghi chú

Chuyên trách

Không chuyên trách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận thành tích và ý kiến
Đề nghị khen thưởng của BCH-CĐ cơ sở
Chủ tịch
(Ký tên và đóng dấu)

Ngày    tháng    năm 20
Người khai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/HD-LĐLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu37/HD-LĐLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2010
Ngày hiệu lực09/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/HD-LĐLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 37/HD-LĐLĐ đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 37/HD-LĐLĐ đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu37/HD-LĐLĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thanh Thắng
        Ngày ban hành09/03/2010
        Ngày hiệu lực09/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 37/HD-LĐLĐ đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 37/HD-LĐLĐ đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng

            • 09/03/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/03/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực