Hướng dẫn 384/LN-VPDP-STC-SHK&DT-SNN&PTNT-KBNN

Hướng dẫn 384/LN-VPDP-STC-SHK&DT-SNN&PTNT-KBNN năm 2014 sửa đổi nội dung xây dựng mô hình tại Hướng dẫn liên ngành 143/LN-VPĐP-STC-SKH&ĐT-SNN&PTNT-KBNN do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 384/LN-VPDP-STC-SHKDT-SNNPTNT-KBNN 2014 sửa đổi 143/LN-VPĐP-STC-SKHĐT-SNNPTNT-KBNN


UBND TỈNH HÀ TĨNH
LIÊN NGÀNH VPĐP CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NTM - SỞ TÀI CHÍNH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/LN-VPĐP-STC-SKH&ĐT-SNN&PTNT-KBNN
V/v sửa đi nội dung xây dựng mô hình tại Hướng dẫn liên ngành số 143/LN-VPĐP-STC-SKH&ĐT-SNN&PTNT-KBNN ngày 09/6/2014.

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: y ban nhân dân, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã

Theo Hướng dẫn Liên ngành số 143/LN-VPĐP-STC-SKH&ĐT-SNN&PTNT-KBNN về thực hiện công tác phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014, tại điểm c, khoản 2.1, mục 2 Hướng dẫn việc xây dựng mô hình yêu cầu phải liên kết với doanh nghiệp, ít nhất có khâu tiêu thụ sản phẩm, nhưng trong giai đoạn hiện nay vấn đề liên kết với doanh nghiệp ở khâu tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn, để tháo gỡ cho các địa phương và đảm bảo hoàn thành việc xây dựng các mô hình có liên kết với doanh nghiệp, giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2014 đúng quy định, Liên ngành: Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kho bạc Nhà nước tỉnh thống nhất sửa đổi nội dung này như sau: “Các mô hình đu phải có liên kết với doanh nghiệp, ít nhất một khâu (không yêu cầu bắt buộc khâu tiêu thụ sản phm nhưng khuyến khích liên kết có khâu tiêu thụ sản phẩm)”.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo bằng Văn bản gửi về Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kho bạc Nhà nước để phối hp, giải quyết./.

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Đặng Ngọc Sơn

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trần Tú Anh

P.GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Trịnh Văn Ngọc

GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH
Phan Đình Tý

 

KT CHÁNH VĂN PHÒNG ĐIU PHI CHƯƠNG TRÌNH NTM TỈNH
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Huy Oánh


Nơi nhận:
-
Như trên;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Thường trực BCĐ xây dựng NTM tỉnh;
-
Các Sở, ngành liên quan;
- U
BND, BCĐ Chương trình NTM các xã (do UBND cấp huyện sao gửi);
-
Lưu VT các ngành.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 384/LN-VPDP-STC-SHK&DT-SNN&PTNT-KBNN

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu384/LN-VPDP-STC-SHK&DT-SNN&PTNT-KBNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2014
Ngày hiệu lực18/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 384/LN-VPDP-STC-SHK&DT-SNN&PTNT-KBNN

Lược đồ Hướng dẫn 384/LN-VPDP-STC-SHKDT-SNNPTNT-KBNN 2014 sửa đổi 143/LN-VPĐP-STC-SKHĐT-SNNPTNT-KBNN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 384/LN-VPDP-STC-SHKDT-SNNPTNT-KBNN 2014 sửa đổi 143/LN-VPĐP-STC-SKHĐT-SNNPTNT-KBNN
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu384/LN-VPDP-STC-SHK&DT-SNN&PTNT-KBNN
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh, ***
       Người kýTrịnh Văn Ngọc, Trần Tú Anh, Đặng Ngọc Sơn, Phan Đình Tý, Trần Huy Oánh
       Ngày ban hành18/12/2014
       Ngày hiệu lực18/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Hướng dẫn 384/LN-VPDP-STC-SHKDT-SNNPTNT-KBNN 2014 sửa đổi 143/LN-VPĐP-STC-SKHĐT-SNNPTNT-KBNN

             Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 384/LN-VPDP-STC-SHKDT-SNNPTNT-KBNN 2014 sửa đổi 143/LN-VPĐP-STC-SKHĐT-SNNPTNT-KBNN

             • 18/12/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/12/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực