Hướng dẫn 420/HD-STC

Hướng dẫn 420/HD-STC năm 2015 về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã do Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 420/HD-STC 2015 chế độ chính sách lực lượng dân quân tự vệ Công an xã Vĩnh Long


UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 420/HD-STC

Vĩnh Long, ngày 13  tháng 05  năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUAN TỰ VỆ VÀ CÔNG AN XÃ.

Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 05/07/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 04 về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã; Sửa đổi Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND Quy định về chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và tổ chức ấp khóm.

Sở Tài chính đã có Hướng dẫn số 806/HD-STC ngày 20/08/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và Công an xã.

Căn cứ Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 05/07/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ công văn số 22/UBND-KTTH ngày 07/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung Hướng dẫn số 806/HD-STC để thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND như sau:

- Điều chỉnh gạch đầu dòng thứ 3, mục 5, phần I của Hướng dẫn số 806/HD-STC như sau:

Đối với dân quân trực tại xã, phường, thị trấn: mỗi xã 04 người/ngày, mỗi phường, thị trấn 07 người/ngày được trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu, khi làm nhiệm vụ trực tại xã được trợ cấp tiền ăn bằng 0,04 mức lương tối thiểu chung/người/ngày. Tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, quốc phòng thì Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, nhân viên thống kê xã đội, ấp, khóm đội trưởng được trợ cấp tiền ăn bằng 0,05 mức lương cơ sở/người/ngày.

- Bổ sung phần I của Hướng dẫn 806/HD-STC:

Nhân viên thống kê Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; ấp đội trưởng, khóm đội trưởng; lực lượng dân quân thường trực tại xã, phường, thị trấn được NSNN hỗ trợ 2/3 mức đóng BHYT theo quy định hiện hành về BHYT.

- Điều chỉnh gạch đầu dòng thứ 5, mục 2, phần II của Hướng dẫn số 806/HD-STC:

Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, quốc phòng được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 lần của lương tối thiểu chung. Trường hợp làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú từ 15 km trở lên hoặc không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được cơ quan đã ra quyết định huy động bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về.

Thời gian thực hiện: từ 01/01/2015.

Các nội dung còn lại tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 806/HD-STC ngày 20/08/2012 của Sở Tài chính.

Trên đây là hướng dẫn bổ sung của Sở Tài chính về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và Công an xã theo Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để được hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận:
- TT HĐND Tỉnh, TT UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Sở NV, BCHQS Tỉnh, CA Tỉnh (phối hợp hướng dẫn);
- Các đơn vị HCSN tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng TCKH, BCHQS, CA các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VP, QLNS (8)..

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ. GIÁM ĐỐC




Hồ Văn Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 420/HD-STC

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu420/HD-STC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2015
Ngày hiệu lực13/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 420/HD-STC

Lược đồ Hướng dẫn 420/HD-STC 2015 chế độ chính sách lực lượng dân quân tự vệ Công an xã Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 420/HD-STC 2015 chế độ chính sách lực lượng dân quân tự vệ Công an xã Vĩnh Long
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu420/HD-STC
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýHồ Văn Đường
       Ngày ban hành13/05/2015
       Ngày hiệu lực13/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 420/HD-STC 2015 chế độ chính sách lực lượng dân quân tự vệ Công an xã Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 420/HD-STC 2015 chế độ chính sách lực lượng dân quân tự vệ Công an xã Vĩnh Long

           • 13/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực