Hướng dẫn 421/SXD-KTXDTH

Hướng dẫn 421/SXD-KTXDTH năm 2016 về đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 421/SXD-KTXDTH đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Điện Biên 2016


UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
S XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 421/SXD-KTXDTH

Điện Biên, ngày 05 tháng 05 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đ việc áp dụng đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng thống nhất trên địa bàn tỉnh và sau khi lấy ý kiến các sở ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Sở Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình nêu trên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định của văn bản hướng dẫn này.

3. Xác định đơn giá nhân công

Mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng: áp dụng bảng s 1 Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng, theo đó:

- Các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (bao gồm các phường, xã Thanh Minh và xã Tà Lèng) áp dụng mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công là 2.154.000 đồng.

Công thức xác định nhân công:

- Các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thị còn lại áp dụng mức lương cơ sở đu vào để xác định đơn giá nhân công là: 2.050.000 đồng.

Công thức xác định nhân công:

GNC: đơn giá nhân công tính cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng.

HCB: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

Mức lương cơ sở đầu vào đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).

Ghi chú: Việc điều chỉnh mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công đối với các công trình xây dựng ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo và đề xuất hệ số điều chỉnh với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh. Nếu được Bộ Xây dựng đồng ý, Sở Xây dựng sẽ có văn bản hướng dẫn điều chỉnh sau.

4. Xử lý chuyển tiếp

- Đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước thời điểm 01/5/2016 thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng theo quy định của Hướng dẫn này. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước 01/5/2016 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

- Đối với các dự án, công trình đã ký hợp đồng thi công xây lắp theo hình thức trọn gói trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 05/2016/TT-BXD thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

5. Thời điểm áp dụng

Thời điểm áp dụng từ 01/5/2016 đến khi có văn bản hướng dẫn xác định nhân công mới thay thế.

Trên đây là hướng dẫn việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh làm cơ sở cho các chủ đầu tư áp dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các chủ đầu tư phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ Xây dựng;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận t
i, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương;
- Kho bạc tỉnh;
- UBND, Ban QLDA các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Sở, các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VT, KTXDTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sỹ Cương

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 421/SXD-KTXDTH

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu421/SXD-KTXDTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2016
Ngày hiệu lực05/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 421/SXD-KTXDTH

Lược đồ Hướng dẫn 421/SXD-KTXDTH đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 421/SXD-KTXDTH đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Điện Biên 2016
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu421/SXD-KTXDTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýNguyễn Sỹ Cương
        Ngày ban hành05/05/2016
        Ngày hiệu lực05/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 421/SXD-KTXDTH đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Điện Biên 2016

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 421/SXD-KTXDTH đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Điện Biên 2016

            • 05/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực