Hướng dẫn 48-HD/BTGTW

Hướng dẫn 48-HD/BTGTW về học tập tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại cơ quan, đơn vị do Ban Tuyên Giáo Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 48-HD/BTGTW học tập tác phẩm của Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 48-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

VIỆC HỌC TẬP MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG SINH HOẠT CHI BỘ, ĐOÀN THỂ VÀ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, cùng với nội dung học tập chuyên đề năm 2012 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập một số tác phẩm: “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chủ đề: suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

- Cung cấp thêm tài liệu, tư liệu để xây dựng nội dung sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Bảo đảm thực hiện đúng phương pháp học tập đối với cán bộ, đảng viên là đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

II. Nội dung học tập và liên hệ

1. Tấm gương đạo đức suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Tư cách người cán bộ, đảng viên, gắn với việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở từng chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

3. Giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay”.

III. Học tập chuyên đề và tuyên truyền về các tác phẩm của Bác

- Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp và các tài liệu hiện có, đồng thời, thảo luận, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng cơ quan, đơn vị.

- Hai tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiên cứu trong khóa X, nay đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, gắn với chuyên đề của năm 2011 - 2012 và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Bác trong sinh hoạt thường kỳ, đồng thời gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm xuất bản tác phẩm.

- Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề, các đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện (và tương đương), có thể mở hội nghị tập huấn các chuyên đề cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; các đảng bộ cơ sở có thể tổ chức giới thiệu các chuyên đề, các tác phẩm và liên hệ với yêu cầu thực tế (sau khi nghe giới thiệu, việc học tập, trao đổi của cán bộ, đảng viên vẫn phải thực hiện trong sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ). Việc tổ chức các hội nghị tập huấn, giới thiệu các chuyên đề, tác phẩm, tùy theo điều kiện của từng địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không gây lãng phí, tốn kém.

- Thời gian: Thực hiện từ tháng 5 năm 2012.

- Tài liệu: “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn tài liệu học tập, phát hành rộng rãi trong Đảng và trong xã hội; tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền miệng giới thiệu về các tác phẩm tại Hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2012.

2. Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm triển khai học tập, nghiên cứu tại địa phương, đơn vị, báo cáo việc học tập với cấp ủy cấp trên trực tiếp để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu giúp cấp ủy và các đảng đoàn chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, học tập và công tác tuyên truyền tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình./.

 

 

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Vũ Ngọc Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48-HD/BTGTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu48-HD/BTGTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2012
Ngày hiệu lực16/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48-HD/BTGTW

Lược đồ Hướng dẫn 48-HD/BTGTW học tập tác phẩm của Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 48-HD/BTGTW học tập tác phẩm của Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu48-HD/BTGTW
        Cơ quan ban hànhBan Tuyên giáo Trung ương
        Người kýVũ Ngọc Hoàng
        Ngày ban hành16/04/2012
        Ngày hiệu lực16/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 48-HD/BTGTW học tập tác phẩm của Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 48-HD/BTGTW học tập tác phẩm của Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ

           • 16/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực