Hướng dẫn 6163/HD-STNMT-TNN&KTTV

Hướng dẫn 6163/HD-STNMT-TNN&KTTV năm 2014 bổ sung thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 6163/HD-STNMT-TNN&KTTV 2014 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6163/HD-STNMT-TNN&KTTV
V/v bổ sung thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH PHẦN HỒ SƠ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 và Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trong thời gian chưa có quyết định của UBND thành phố Hà Nội công bố thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 5005/HD-STNMT-TNN&KTTV ngày 9/9/2014 hướng dẫn tạm thời thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép tài nguyên nước, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Ngày 24/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2014). Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước; tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải nộp kèm theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, báo cáo.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước được biết và nộp kèm theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép đối với 08 TTHC liên quan, cụ thể:

1. Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm;

2. Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm;

3. Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm;

4. Cấp Giấy phép xả nước thải với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; xả nước thải với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác;

5. Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm;

6. Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm;

7. Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm;

8. Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; xả nước thải với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.

Quy định về Hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân lập đề án, báo cáo:

a) Đối với trường hợp là tổ chức tư vấn:

* Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 3 và các giấy tờ, tài liệu, hợp đồng để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu đối với các hạng mục công việc có quy định điều kiện khi thực hiện (nếu có) theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014;

* Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách kỹ thuật; bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo, giấy phép hành nghề (nếu có), hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của từng cá nhân đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 6 của Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014;

* Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng được sử dụng để thực hiện đề án và tài liệu chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 8 của Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014.

b) Đối với trường hợp là cá nhân tư vấn độc lập:

* Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo;

* Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá nhân đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014.

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2014.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở; (để báo cáo)
- Văn phòng Sở; (để thực hiện)
- Trung tâm CNTT TNMT;
(để đăng tải trên Website của Sở)
- Lưu: VT, TNN&KTTV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Lễ

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6163/HD-STNMT-TNN&KTTV

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu6163/HD-STNMT-TNN&KTTV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2014
Ngày hiệu lực10/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6163/HD-STNMT-TNN&KTTV

Lược đồ Hướng dẫn 6163/HD-STNMT-TNN&KTTV 2014 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 6163/HD-STNMT-TNN&KTTV 2014 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Hà Nội
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu6163/HD-STNMT-TNN&KTTV
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Trọng Lễ
        Ngày ban hành30/10/2014
        Ngày hiệu lực10/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 6163/HD-STNMT-TNN&KTTV 2014 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 6163/HD-STNMT-TNN&KTTV 2014 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Hà Nội

         • 30/10/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/11/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực