Hướng dẫn 717/SXD-KTTH

Hướng dẫn 717/SXD-KTTH sửa đổi quy định nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 717/SXD-KTTH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng


UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 717/SXD-KTTH

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 8 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

“SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG”

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2006 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Hướng dẫn số 595/SXD-KTTH ngày 27/7/2010 của Sở Xây dựng Vĩnh Long hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Sở Xây dựng Vĩnh Long hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6.3, điều 6 như sau:

a) Người xin cấp lại chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 6.2, khoản 6 hướng dẫn 595/SXD-KTTH ngày 27/7/2010 của Sở Xây dựng Vĩnh Long tới Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ. Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ. Sở Xây dựng xem xét, cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho các cá nhân đủ điều kiện theo quy định trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7.1, điều 7 như sau:

Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 5 hướng dẫn 595/SXD-KTTH ngày 27/7/2010 của Sở Xây dựng Vĩnh Long tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Vĩnh Long (số 80, Trần Phú, phường 4, Thành phố Vĩnh Long, điện thoại: 070.3852038. Fax: 070.3822145).

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 7.2, điều 7 như sau:

- Công chức tiếp nhận hồ sơ:

Công chức tiếp nhận hồ sơ thuộc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Văn phòng Sở Xây dựng kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ theo quy định về thời gian giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc (đối với cá nhân xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng).

4. Điều khoản thi hành:

Các cá nhân đã được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng trước ngày văn bản hướng dẫn này có hiệu lực không phải đăng ký lại. Các cá nhân chưa được cấp chứng chỉ trước ngày công văn có hiệu lực, nếu đăng ký để được cấp hoặc cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn này.

Văn bản hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2011 (theo điều 8 Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng)./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- Ban lãnh đạo Sở;
- Các phòng bân Sở;
- P.KTTH;
- Lưu VT.

Q. GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 717/SXD-KTTH

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu717/SXD-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2011
Ngày hiệu lực05/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 717/SXD-KTTH

Lược đồ Hướng dẫn 717/SXD-KTTH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 717/SXD-KTTH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu717/SXD-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýĐoàn Thanh Bình
        Ngày ban hành22/08/2011
        Ngày hiệu lực05/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 717/SXD-KTTH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 717/SXD-KTTH cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

            • 22/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực