Hướng dẫn 836/SGD&ĐT-GDTX

Hướng dẫn 836/SGD&ĐT-GDTX về hồ sơ và thủ tục thành lập trung tâm, chi nhánh, cơ sở dạy tin học - ngoại ngữ ngoài công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 836/SGD&ĐT-GDTX thành lập trung tâm chi nhánh cơ sở dạy tin học ngữ


UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 836/SGD&ĐT-GDTX

Cà Mau, ngày 15 tháng 05 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN

VỀ HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM, CHI NHÁNH VÀ CƠ SỞ DẠY TIN HỌC - NGOẠI NGỮ NGOÀI CÔNG LẬP

Để triển khai thực Công văn số 757/UBND-VX ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh Cà Mau về việc chấn chỉnh các hoạt động dạy ngoại ngữ, tin học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nay Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau hướng dẫn thủ tục thành lập trung tâm, chi nhánh, cơ sở dạy tin học - ngoại ngữ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

A. QUY ĐỊNH CHUNG:

Việc thành lập Trung tâm, Chi nhánh hoặc cơ sở Tin học - Ngoại ngữ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập; Quyết định số 31/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học (gọi tắt là Quy chế 31); Quyết định số 30/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Các tổ chức, cá nhân đứng đơn xin mở trung tâm, chi nhánh, cơ sở dạy ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Cà Mau phải có hồ sơ xin mở, khi nào được cấp thẩm quyền cho phép mới được hoạt động.

B. MỞ CƠ SỞ DẠY TIN HỌC - NGOẠI NGỮ:

I. Điều kiện:

1. Về cơ sở vật chất:

Phải có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

Có khu vệ sinh, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Mỗi loại hình cơ sở được phép hoạt động tại 01 (một) địa điểm chính, có thể có điểm phụ nếu đủ điều kiện và được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm tra, cho phép.

Những trường hợp đặc biệt về cơ sở vật chất sẽ do Sở GD-ĐT xem xét quyết định cụ thể.

2. Về đặt tên:

- Tên cơ sở là tên bằng tiếng Việt và sẽ được ghi trên quyết định, giấy phép dạy học, con dấu, bảng tên và các giấy tờ giao dịch khác.

- Đặt tên theo quy định:

Cơ sở + Tên loại hình (Ngoại ngữ, tin học, luyện thi...) + Tên riêng

VD: Cơ sở tin học Phương Nam

3. Về Người quản lý cơ sở

- Phải là người có hộ khẩu thường trú tại Cà Mau, có trình độ đại học (trường hợp không có bằng đại học sẽ do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cụ thể từng trường hợp), không là công chức, viên chức Nhà nước, đã có quá trình công tác, dạy học ít nhất 3 năm, có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý tốt, đủ sức khỏe.

- Mở loại hình cơ sở nào, người quản lý phải có bằng cấp chuyên môn về loại hình, môn học đó.

- Người quản lý cơ sở do Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo công nhận.

4. Giáo viên: Có ít nhất 02 giáo viên (không kể chủ cơ sở). Giáo viên này phải có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên (đúng chuyên ngành giảng dạy) và phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Chủ Cơ sở cần tổ chức ký hợp đồng lao động với các giáo viên này theo đúng quy định của pháp luật. Đối với giáo viên có yếu tố nước ngoài phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép. Những trường hợp bổ sung giáo viên mới, chủ cơ sở phải xin phép và được sự đồng ý của Sở GD&ĐT mới được đứng lớp.

II. Hồ sơ mở cơ sở:

1. Đơn xin mở cơ sở (theo mẫu)

- Chủ cơ sở đứng tên trong đơn xin mở cơ sở.

- Đơn phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn ở địa phương, UBND cấp xã (phường) xác nhận về việc cư trú, việc chấp hành pháp luật của Chủ Cơ sở.

- Xin dạy: ghi rõ giảng dạy tin học hoặc ngoại ngữ trình độ A, B, C hoặc tin học, ngoại ngữ theo loại hình chuyên đề (ghi rõ chuyên đề dạy)

- Địa điểm: là địa chỉ của cơ sở, cần ghi cụ thể số nhà, tổ, khóm (ấp), xã (phường), huyện (thành phố).

2. Đề án tổ chức và hoạt động:

- Mục đích;

- Phương hướng hoạt động:

+ Kế hoạch chương trình giảng dạy (sách giáo khoa, tài liệu, phân phối chương trình giảng dạy từng môn cụ thể - ghi rõ áp dụng chương trình nào?)

+ Cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, sân bãi); phương tiện, đồ dùng giảng dạy và quy mô phát triển.

+ Tổ chức nhân sự:

* Chủ cơ sở (tóm tắt lý lịch, quá trình công tác).

* Danh sách trích ngang giáo viên, kế toán, thủ quỹ (theo mẫu)

* Đối tượng và kế hoạch tuyển sinh

+ Tài chính:

* Mức thu học phí (số tiền/khóa/tháng/môn/học viên - cụ thể từng đối tượng, cấp độ nếu mức học phí khác nhau). Mức thu học phí phải được sự cho phép của Sở Tài chính.

* Chi: lương giáo viên, nhân viên, thuê mướn mặt bằng, quảng cáo, văn phòng phẩm, 1% quỹ điều tiết, thuế và các khoản chi khác (tính tỷ lệ %)

- Kiến nghị và cam kết

3. Danh sách trích ngang các thành viên làm nhiệm vụ quản lý cơ sở, điều hành và giúp việc tại cơ sở. Tùy theo quy mô, cơ sở có thể có những chức danh: Chủ cơ sở, phụ trách chuyên môn (tin học, ngoại ngữ), kế toán, thu quỹ, nhân viên văn phòng...

4. Bảng kê về cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học: là danh sách các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Cơ sở. Tùy theo quy mô, Cơ sở có thể trang bị các điều kiện cơ sở vật chất khác nhau nhưng tối thiểu phải có:

- Đối với dạy ngoại ngữ: phòng làm việc, 02 phòng học trở lên, mỗi phòng học có diện tích từ 30m2 trở lên, các phương tiện nghe nhìn (tivi, đèn chiếu, cassette, băng đĩa...), đèn, quạt (máy lạnh), bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Đối với dạy tin học; phòng làm việc, 02 phòng học trở lên, mỗi phòng có diện tích từ 30m2 trở lên (phòng học lý thuyết, phòng thực hành có từ 20 máy tính trở lên được kết mạng nội bộ), đèn, quạt (máy lạnh), bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Đối với mỗi loại phòng, thiết bị, cần ghi rõ số lượng, chất lượng (tính theo tỷ lệ %), diện tích và nguồn sở hữu (Cơ sở tự trang bị, thuê mướn).

5. Kế hoạch và chương trình giảng dạy: Chủ Cơ sở cần thiết kế các lớp học dự kiến mở tại cơ sở và chương tình, thời gian học tập (theo mẫu).

6. Về các giấy tờ đính kèm:

TT

Đối tượng

Hồ sơ cần có

Số lượng

Ghi chú

1

Người quản lý cơ sở

Hộ khẩu

3

Bản sao có công chứng

Văn bằng chứng chỉ có liên quan

3

Bản sao có công chứng

Sơ yếu lý lịch

3

 

Ảnh 3 x 4

3

 

2

Giáo viên

Văn bằng chứng chỉ có liên quan

3

Bản sao có công chứng

3

Tài sản (nhà của cơ sở)

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất mang tên chủ cơ sở. Nếu là nhà thuê phải có hợp đồng thuê nhà có thời gian từ 06 tháng trở lên, có xác nhận của cơ quan chức năng.

3

Bản sao có công chứng

4

Chương trình giảng dạy

Bộ giáo trình sử dụng

1

 

C. MỞ TRUNG TÂM, CHI NHÁNH:

I. Hồ sơ xin mở Trung tâm: Thực hiện theo Quy chế 31.

II. Hồ sơ mở xin mở chi nhánh:

1. Đơn xin mở chi nhánh (theo mẫu)

- Chủ cơ sở đứng tên trong đơn xin mở chi nhánh.

- Đơn phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi mở chi nhánh.

- Xin dạy: ghi rõ dạy tin học hoặc ngoại ngữ hoặc tin học và ngoại ngữ trình độ A, B, C.

- Địa điểm: là địa chỉ của chi nhánh, cần ghi cụ thể số nhà, tổ, khóm (ấp), xã (phường), huyện (thành phố).

2. Hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân về thẩm quyền tổ chức học và thi cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT (bản sao có công chứng: quyết định thành lập trung tâm, quyết định bổ nhiệm của người có thẩm quyền cấp chứng chỉ, ...)

3. Đề án tổ chức và hoạt động của chi nhánh:

- Mục đích

- Phương hướng hoạt động

+ Kế hoạch chương trình giảng dạy (SGK, tài liệu, phân phối chương trình giảng dạy từng môn, từng cấp độ cụ thể - ghi rõ áp dụng chương trình nào?)

+ Cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, sân bãi); phương tiện, đồ dùng giảng dạy và quy mô phát triển.

+ Tổ chức nhân sự:

* Giám đốc chi nhánh trung tâm (tóm tắt lý lịch, quá trình công tác).

* Danh sách trích ngang giáo viên, kế toán, thủ quỹ...

* Đối tượng và kế hoạch tuyển sinh.

+ Tài chính:

* Mức thu học phí (số tiền/khóa/tháng/môn/học viên - cụ thể từng đối tượng, cấp độ nếu mức học phí khác nhau). Mức thu học phí phải được sự cho phép của Sở Tài chính.

* Chi: lương giáo viên, nhân viên, thuê mướn mặt bằng, quảng cáo, văn phòng phẩm, 1% quỹ điều tiết, thuế và các khoản chi khác (tính tỷ lệ %)

- Kiến nghị và cam kết

4. Hồ sơ Giám đốc Chi nhánh trung tâm:

- Lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

- Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh (có công chứng)

- Bản sao văn bằng chuyên môn, quản lý (có công chứng)

- Bản sao hộ khẩu (có công chứng)

5. Hồ sơ về cơ sở vật chất:

Tùy theo quy mô, chi nhánh có thể trang bị các điều kiện cơ sở vật chất khác nhau nhưng tối thiểu phải có:

- Đối với dạy ngoại ngữ: phòng làm việc, tối thiểu có từ 02 phòng học trở lên, mỗi phòng học có diện tích từ 30m2 trở lên, các phương tiện nghe nhìn (tivi, đèn chiếu, cassette, băng đĩa ...), đèn, quạt (máy lạnh), bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Đối với dạy tin học: phòng làm việc, tối thiểu có từ 02 phòng học trở lên, mỗi phòng có diện tích từ 30m2 trở lên (phòng học lý thuyết, phòng thực hành có từ 20 máy tính trở lên được kết mạng nội bộ), đèn, quạt (máy lạnh), bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Đối với mỗi loại phòng, thiết bị, cần ghi rõ số lượng, chất lượng (tính theo tỷ lệ %), diện tích và nguồn sở hữu (chi nhánh tự trang bị hoặc thuê mướn).

- Nếu mặt bằng cơ sở chi nhánh thuê mướn phải có hợp đồng có giá trị pháp luật và thời gian thuê ít nhất từ 01 năm trở lên.

6. Hồ sơ giáo viên, nhân viên (kế toán, thủ quỹ, giáo vụ, ...)

- Lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

- Bản sao văn bằng (có công chứng)

- Hợp đồng lao động (Theo mẫu của Bộ LĐ-TBXH)

- Tùy theo quy mô, chi nhánh có thể có từ 03 hoặc nhiều giáo viên, các giáo viên này phải có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên và phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đúng chuyên ngành giảng dạy). Giám đốc hoặc Trưởng chi nhánh cần tổ chức ký hợp đồng lao động với các giáo viên này theo đúng quy định của pháp luật. Đối với giáo viên có yếu tố nước ngoài phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép.

7. Kế hoạch và chương trình giảng dạy: Giám đốc trung tâm cần thiết kế các lớp học dự kiến mở tại chi nhánh chương trình, thời gian học tập.

* Ghi chú:

+ Hồ sơ mở chi nhánh đóng thành tập.

+ Nộp Sở Giáo dục và Đào tạo: 2 tập đề Sở GD&ĐT thẩm định và trình UBND tỉnh Quyết định cho phép mở chi nhánh.

+ Đối với chi nhánh của trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc các trường Đại học, Cao đẳng có thể sử dụng đề án tổ chức và hoạt động của trung tâm trong bộ hồ sơ.

+ Các phụ lục 1, 2, 3 nộp kèm hồ sơ

D. THỦ TỤC

1. Phòng Giáo dục thường xuyên thuộc Sở GD&ĐT nhận hồ sơ đăng ký các loại; đồng thời phối hợp với Phòng tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Thanh tra Sở thẩm định hồ sơ, xác minh hiện trạng cơ sở vật chất.

2. Thời gian:

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở GD&ĐT sẽ tiến hành xem xét thẩm định trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (nếu không đủ điều kiện để tổ chức dạy, Sở GD&ĐT cũng sẽ có văn bản trả lời cụ thể) để trình UBND tỉnh quyết định cấp phép.

Trong thời gian hoạt động, nếu không đảm bảo được các yêu cầu cho việc dạy và học theo quy định, Sở GD&ĐT sẽ xem xét và trình UBND tỉnh thu hồi giấy phép hoạt động.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Sở KHĐT, Sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH;
- Phòng PA25 Công an Tỉnh;
- UBND huyện (thành phố);
- Phòng GD&ĐT huyện (thành phố);
- Các Phòng, ban văn phòng Sở;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
Tiến sĩ. Thái Văn Long

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN XIN PHÉP MỞ ……………………….

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau.

Tôi tên là: ................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................

Nơi sinh: .................................................................................................................................

Chức vụ: .................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .........................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau cho phép tôi được mở …………………. dạy ……………… lấy tên là ......................................................................................................

Trụ sở chính đặt tại: .................................................................................................................

Điện thoại: ...............................................................................................................................

Nếu được UBND tỉnh và Sở GD&ĐT Cà Mau cho phép, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mọi hoạt động của đơn vị mình, chấp hành nghiêm chỉnh mọi qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

……….., ngày ….. tháng …. năm 200…
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA UBND
(xã, phường, thị trấn)

 

 

…………………………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Phụ lục 1

 

Cà Mau, ngày   tháng    năm 200…

 

BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC

A. Các loại phòng

Loại

Số lượng

Diện tích(m2) /Phòng

Nguồn sở hữu

Ghi chú

Phòng làm việc

 

 

 

 

Phòng học lý thuyết

 

 

 

 

Phòng Lab (ngoại ngữ)

 

 

 

 

Phòng thực hành (tin học)

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Trang thiết bị

Loại

Số lượng

Chất lượng (%)

Nguồn sở hữu

Ghi chú

Bàn ghế giáo viên

 

 

 

 

Bàn ghế học sinh

 

 

 

 

Bảng

 

 

 

 

Đèn

 

 

 

 

Quạt

 

 

 

 

Máy vi tính

 

 

 

 

Tivi

 

 

 

 

Đầu Video

 

 

 

 

Máy cassette

 

 

 

 

Thiết bị PCCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 


…………………………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

PHỤ LỤC 2

 

……………, ngày    tháng     năm 200…

 

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chuyên môn đào tạo

Trình độ CM

Nơi công tác

Chức vụ

Thâm niên giảng dạy/môn

Hộ khẩu thường trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

…………………………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

PHỤ LỤC 3

 

……………, ngày    tháng     năm 200…

 

KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Dạng lớp

Số học viên/lớp

Giáo trình dạy

Thời gian học

Số tiết

Học phí

Ghi chú

Lý thuyết

Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 836/SGD&ĐT-GDTX

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu836/SGD&ĐT-GDTX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2009
Ngày hiệu lực15/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 836/SGD&ĐT-GDTX

Lược đồ Hướng dẫn 836/SGD&ĐT-GDTX thành lập trung tâm chi nhánh cơ sở dạy tin học ngữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 836/SGD&ĐT-GDTX thành lập trung tâm chi nhánh cơ sở dạy tin học ngữ
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu836/SGD&ĐT-GDTX
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThái Văn Long
        Ngày ban hành15/05/2009
        Ngày hiệu lực15/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 836/SGD&ĐT-GDTX thành lập trung tâm chi nhánh cơ sở dạy tin học ngữ

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 836/SGD&ĐT-GDTX thành lập trung tâm chi nhánh cơ sở dạy tin học ngữ

           • 15/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực