Hướng dẫn 922/HD-UBND

Hướng dẫn 922/HD-UBND năm 2021 về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 922/HD-UBND 2021 lựa chọn sách giáo khoa cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 922/HD-UBND

Bến Tre, ngày 25 tháng 02 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

a) Ngôn ngữ diễn đạt phải trong sáng, rõ ràng, cách thức thể hiện nội dung sách giáo khoa gần gũi với đời sống văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý,… của địa phương. Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa, cách thể hiện bài học/chủ đề có tính linh hoạt, dễ điều chỉnh để phù hợp với năng lực của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

b) Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa, cách thể hiện bài học/chủ đề thuận lợi cho giáo viên, tổ/nhóm chuyên môn bổ sung những nội dung, hoạt động giáo dục sát với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương; thuận lợi trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

c) Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa, khi triển khai bảo đảm được việc khai thác, sử dụng tốt, hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương.

d) Sách giáo khoa có chất lượng tốt (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) với giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế tại địa phương.

2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

a) Sách giáo khoa có cấu trúc rõ ràng; kênh chữ và kênh hình được trình bày rõ, có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh và đặc điểm vùng miền. Nội dung bài học/chủ đề trong sách giáo khoa thể hiện được sự tiếp nối, liên thông với các khối lớp về kiến thức, kỹ năng trong chương trình môn học; tích hợp với các môn học, hoạt động giáo dục, với thực tiễn cuộc sống.

b) Nội dung, cách thể hiện bài học/chủ đề có tác dụng thúc đẩy học sinh học tập tích cực, sáng tạo, phát triển được năng lực cá nhân.

c) Nội dung, cách thể hiện bài học/chủ đề tạo thuận lợi cho giáo viên trong biên soạn kế hoạch, lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực, lựa chọn hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh; thuận tiện cho tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

d) Nội dung, cách thể hiện bài học/chủ đề tạo thuận lợi cho phụ huynh phối hợp với giáo viên hỗ trợ học tập, giáo dục học sinh.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai hướng dẫn này đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện.

Trên đây là hướng dẫn tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Sở GD&ĐT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Phòng: KGVX, TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bé Mười

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 922/HD-UBND

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu922/HD-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2021
Ngày hiệu lực25/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(05/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 922/HD-UBND

Lược đồ Hướng dẫn 922/HD-UBND 2021 lựa chọn sách giáo khoa cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 922/HD-UBND 2021 lựa chọn sách giáo khoa cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu922/HD-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thị Bé Mười
        Ngày ban hành25/02/2021
        Ngày hiệu lực25/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (05/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn 922/HD-UBND 2021 lựa chọn sách giáo khoa cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bến Tre

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 922/HD-UBND 2021 lựa chọn sách giáo khoa cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bến Tre

              • 25/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực