Hướng dẫn 93/SXD-KTXD

Hướng dẫn 93/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 93/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Y BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ XÂY D
NG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/SXD-KTXD

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2011/NĐ-CP NGÀY 22/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Sở Xây dựng Hải Phòng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 Chính phủ như sau:

I. Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, gồm:

1. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).

2. Hp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

3. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định số 70/2011/NĐ-CP).

Các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3 nêu trên gọi chung là doanh nghiệp.

II. Các doanh nghiệp căn cứ các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP để thực hiện đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012, đối với các địa bàn thuộc thành phố Hải Phòng như sau:

1. Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc Vùng I là các quận và các huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo: 2.000.000 đồng/tháng.

2. Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc Vùng II là các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng: 1.780.000 đồng/tháng.

III. Dự toán chi phí xây dựng lập theo các Tập đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo các Quyết định: số 2537/QĐ-UBND; số 2538/QĐ-UBND; số 2539/QĐ-UBND; số 2541/QĐ-UBND; số 2542/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của UBND thành phố Hải Phòng (Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng; Phần lắp đặt; Phần khảo sát; Phần Sửa chữa; Phần xây dựng) được tính với mức lương tối thiểu 690.000 đ/tháng. So với mức lương tối thiểu vùng mới thì hệ số điều chỉnh được xác định như sau:

1. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công được điều chỉnh nhân với hệ số K:

- Vùng I: K = 2.000.000/690.000 = 2,90

- Vùng II: K = 1.780.000/690.000 = 2,58

Đối với các dự toán đã được lập với mức lương tối thiểu khác từ thời điểm Tập đơn giá nêu trên được quyết định ban hành, nếu điều chỉnh theo mức lương tối mới cũng áp dụng theo nguyên tắc như trên.

2. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công được tính theo một trong những phương pháp sau:

a. Phương pháp 1: Xác định giá ca máy mới theo phương pháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng (tham khảo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do UBND thành phố Hải Phòng quyết định ban hành) với mức lương tối thiểu mới và giá nhiên liệu, năng lượng mới tại thời điểm điều chỉnh chia cho giá ca máy đã lập theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do UBND thành phố Hải Phòng quyết định ban hành.

Việc xác định giá ca máy mới theo phương pháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng (tham khảo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dưng công trình do UBND thành phố Hải Phòng quyết định ban hành) như sau: đối với từng đơn giá tương ứng với bảng giá ca máy nêu trên, căn cứ theo phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công do Bộ Xây dựng hướng dẫn, mức lương tối thiểu mới và giá nhiên liệu, năng lượng mới tại thời điểm điều chỉnh để xác định chi phí nhiên liệu, năng lượng mới; chi phí tiền lương thợ điều khiển máy mới. Sau đó tính bù trừ để xác định đơn giá ca máy mới.

b. Phương pháp 2: Xác định hệ số điều chỉnh trên cơ sở hệ số tăng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm điều chỉnh (mới) so với thời điểm gốc (cũ) và tỷ trọng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng bằng phương pháp bình quân gia quyền theo nhóm máy trong giá ca máy.

Đối với phương pháp này, từng dự toán công trình cụ thể, tương ứng với từng nhóm máy trong giá ca máy sẽ xác định được hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công cho dự toán công trình đó.

3. Các Tập đơn giá khác được lập trên cơ sở các định mức do Bộ Xây dựng ban hành, nếu phù hợp với nguyên tắc điều chỉnh chi phí nhân công và máy nêu trên, các Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tính toán hệ số điều chỉnh trong dự toán công trình phục vụ việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

4. Khi Nhà nước có các quy định khác với các căn cứ được nêu trong hướng dẫn này thì thực hiện theo quy định mới.

Các nội dung khác căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các tổ chức, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng Hải Phòng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền./

 

 

Nơi nhận:
- UBND TP(để B/C)
- Đ/c GĐ SXD, các FGĐSXD (B/cáo);
-
Các Sở ngành Hải Phòng
- Kho bạc thành phố HP,
- Thanh tra nhà nước HP,
- UBND các quận, huyện;
- Các phòng, đơn vị thuộc SXD;
- Lưu: VT, KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Duy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/SXD-KTXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu93/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2011
Ngày hiệu lực30/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/SXD-KTXD

Lược đồ Hướng dẫn 93/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 93/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu93/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýVũ Duy
        Ngày ban hành30/09/2011
        Ngày hiệu lực30/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 93/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 93/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         • 30/09/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/09/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực