Hướng dẫn 949/HD-SGDĐT-GDTrH

Hướng dẫn 949/HD-SGDĐT-GDTrH về tổ chức, quản lý dạy thêm - học thêm do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 949/HD-SGDĐT-GDTrH tổ chức, quản lý dạy - học thêm


UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 949/HD-SGDĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn tổ chức, quản lý dạy thêm-học thêm

Đồng Hới, ngày 05 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục các huyện, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Giám đốc các trung tâm GDTX, TTKTTH-HN;
- Hiệu trưởng trường ĐH Quảng Bình;
- Hiệu trưởng các trường THCN.

Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 06 tháng 6 năm 2007 về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Công văn số 3198/BGDĐT-GDTrH ngày 12/4/2007 của Bộ GD&ĐT về việc đôn đốc triển khai thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm, Sở hướng dẫn thực hiện như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Để tạo điều kiện cho các cá nhân và tập thể tổ chức dạy thêm đúng Quy định, Sở bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký dạy thêm chương trình THPT từ ngày 10/7/2007.

Sở yêu cầu các Phòng GD-ĐT thông báo gấp kế hoạch cấp giấy phép dạy thêm cho tập thể và giáo viên dạy chương trình THCS.

(Các trường THCS dạy 2 buổi/ ngày không được thu tiền học sinh theo tinh thần Quyết định 61/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 về việc bãi bỏ, điều chỉnh và quy định mới một số mức thu và tỉ lệ sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Những trường THCS dạy có thu tiền thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 10/2007/QĐ-UBNDphải tiến hành mọi thủ tục xin cấp giấy phép dạy thêm theo Quy định).

2. Không tổ chức dạy thêm có thu tiền ở các trường Tiểu học; THCS học 2 buổi/ngày; trường Đại học hay các trường chuyên nghiệp dạy chương trình phổ thông cho đối tượng không phải học sinh của trường. (Trừ trường hợp phụ đạo cho học sinh yếu kém ở các lớp cuối cấp theo các văn bản hướng dẫn riêng của Sở GD-ĐT).

3. Cá nhân và tập thể tổ chức dạy thêm phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp (kể cả cá nhân, tập thể chịu sự quản lý của trường Đại học hay các trường chuyên nghiệp dạy chương trình phổ thông cho đối tượng không phải học sinh của trường). Phải chịu sự quản lý, kiểm tra chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị; kiểm tra, thanh tra của đơn vị giáo dục cấp trên và của chính quyền địa phương.

4. Thủ trưởng đơn vị khi đề nghị danh sách giáo viên dạy thêm phải xét đến phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và sức khỏe công tác. Ưu tiên giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về chất lượng giáo viên mình giới thiệu.

5. Mức thu và tỉ lệ chi tiền học thêm thực hiện theo Điều 7 - Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND Quản lý phí của cơ quan cấp giấy phép gửi về vào cuối tháng (tính từ thời điểm được phép dạy thêm). Riêng Sở GD-ĐT, gửi về bộ phận tài vụ.

6. Việc thực hiện tốt các Quy định về tổ chức, quản lý dạy thêm học thêm sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và tập thể.

Các quy định trước đây trái với văn bản này đều được bãi bỏ.

II. HỒ SƠ XIN TỔ CHỨC DẠY THÊM:

a) Đối với cá nhân:

1. Đơn xin cấp giấy phép đăng ký dạy thêm (2 bản theo mẫu quy định của Sở Giáo dục - Đào tạo, được thủ trưởng đơn vị đồng ý nếu cá nhân còn đương chức).

2. Bản sao văn bằng của giáo viên tham gia dạy thêm (có công chứng).

3. Ảnh của người đứng tên xin dạy thêm (2 ảnh màu 3 x 4).

4. Bản sơ đồ bố trí phòng học và báo cáo về cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế.

b) Đối với tập thể:

1. Đơn xin cấp giấy phép đăng ký dạy thêm (2 bản theo mẫu quy định của Sở Giáo dục - Đào tạo).

2. Danh sách giáo viên tự nguyện tham gia dạy thêm (có kèm theo bản phô tô giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp, nếu GV chưa được cấp giấy phép thì phải có đủ hồ sơ cá nhân theo 4 mục trên).

3. Bản sơ đồ bố trí phòng học và báo cáo về cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế.

c) Nơi nộp và nhận hồ sơ:

- Dạy thêm chương trình THCS nơi nộp hồ sơ do các Phòng GD-ĐT quy định.

- Dạy thêm chương trình THPT nộp hồ sơ tại Phòng GDTrH, Sở GD-ĐT.

Lưu ý:

1- Địa điểm dạy thêm tại các cơ sở giáo dục (trường hoặc các trung tâm) thì không cần sơ đồ bố trí phòng học.

2- Nếu dạy thêm ở nhà riêng thì đơn xin cấp giấy phép phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương cấp thôn, tiểu khu (có chữ ký và đóng dấu xác nhận của cấp xã, phường).

- Nếu điểm dạy là địa điểm thuê của cơ quan khác thì phải có xác nhận đồng ý của thủ trưởng cơ quan đó.

- Nếu tập thể xin tổ chức dạy thêm là bộ phận chịu sự quản lý của một cơ quan thì phải có xác nhận đồng ý của thủ trưởng cơ quan đó.

3- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký cấp giấy phép, Sở cho phép đăng ký số lớp, số lượng học sinh theo dự kiến, nhưng khi bắt đầu dạy chính thức, cá nhân hay tập thể dạy thêm phải có danh sách học sinh đăng ký xin học, có xác nhận đồng ý của phụ huynh. Nếu số lượng lệch với dự kiến phả báo ngay với cơ quan cấp giấy phép để điều chỉnh.

4- Cá nhân hay tập thể dạy thêm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các Đoàn thanh tra, kiểm tra về các số liệu đã đăng ký trong đơn xin cấp giấy phép dạy thêm.

5- Thời gian giải quyết hồ sơ từ 7 đến 10 ngày: Nếu hồ sơ hợp lệ, sẽ được cấp giấy phép dạy thêm; nếu hồ sơ chưa hợp lệ, sẽ được trả lại để điều chỉnh bổ sung. Cá nhân nào cố tình gây trở ngại cho quá trình cấp giấy phép phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

III. PHỤ LỤC:

Kèm theo văn bản này, Sở giới thiệu mẫu đơn xin cấp giấy phép học thêm được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh và mẫu giấy phép dạy thêm để các Phòng GD-ĐT tham khảo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo, các phòng, ban;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trương Vĩnh Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 949/HD-SGDĐT-GDTrH

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu949/HD-SGDĐT-GDTrH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2007
Ngày hiệu lực05/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 949/HD-SGDĐT-GDTrH

Lược đồ Hướng dẫn 949/HD-SGDĐT-GDTrH tổ chức, quản lý dạy - học thêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 949/HD-SGDĐT-GDTrH tổ chức, quản lý dạy - học thêm
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu949/HD-SGDĐT-GDTrH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrương Vĩnh Diên
        Ngày ban hành05/07/2007
        Ngày hiệu lực05/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 949/HD-SGDĐT-GDTrH tổ chức, quản lý dạy - học thêm

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 949/HD-SGDĐT-GDTrH tổ chức, quản lý dạy - học thêm

         • 05/07/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/07/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực