Hướng dẫn 983/CTY-HCTC

Hướng dẫn 983/CTY-HCTC Hướng dẫn thủ tục hành chính và thời gian giải quyết các lĩnh vực về Thú y, thực hiện thí điểm mô hình một cửa do Cục Thú y ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 983/CTY-HCTC Hướng dẫn thủ tục hành chính


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 983/CTY-HCTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2005

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC LĨNH VỰC VỀ THÚ Y, THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH MỘT CỬA

- Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;
- Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Căn cứ Quyết định số 89/2003/QĐ-BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của bộ máy của Cục Thú y;
- Căn cứ công văn số 2797/BNN-VP ngày 16/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai xây dựng đề án thực hiện thí điểm mô hình một cửa.
Cục Thú y hướng dẫn thủ tục hành chính và thời gian giải quyết các lĩnh vực thú y như sau:

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

I. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, kiểm nghiệm, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu):

b) Điều kiện về bằng cấp chuyên môn:

- Bác sĩ thú y

- Kỹ sư chăn nuôi thú y

- Dược sỹ

- Cử nhân hoá học

Văn bằng phải được công chứng. Văn bằng được viết bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt.

c) Xác nhận của cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y nơi đã làm việc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề;

d) Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng đơn vị. Trong trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác;

đ) Giấy khám sức khoẻ của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên

e) Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định trên phải có thêm lý lịch tư pháp.

2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (theo mẫu).

b) Điều kiện về bằng cấp chuyên môn:

- Bác sỹ thú y

- Kỹ sư chăn nuôi thú y

Văn bằng phải được công chứng. Văn bằng được viết bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt.

c) Xác nhận của cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y nơi đã làm việc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của thủ trưởng đơn vị. Trong trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác;

đ) Giấy khám sức khoẻ của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên;

e) Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định trên phải có thêm lý lịch tư pháp.

3. Hoạt động đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y (theo mẫu).

b) Điều kiện về bằng cấp chuyên môn:

- Bác sỹ thú y

- Kỹ sư chăn nuôi thú y

Văn bằng phải được công chứng. Văn bằng được viết bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt.

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của thủ trưởng đơn vị.

d) Giấy khám sức khoẻ của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên;

đ) Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định trên phải có thêm lý lịch tư pháp.

4. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y:

Đơn phải có đủ những thông tin sau đây:

- Họ và tên người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Địa chỉ thường trú:

- Bằng cấp chuyên môn:

- Số văn bằng:

- Ngày cấp, trường cấp:

- Đăng ký hành nghề………. tại Công ty (tên Doanh nghiệp):…….

- Địa chỉ hành nghề:

5. Hồ sơ đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y;

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp;

- Giấy khám sức khoẻ của cơ sở y tế từ cấp huyện.

6. Chú ý:

Người đề nghị cấp mới, gia hạn chứng chỉ hành nghề nộp 02 ảnh 4 x 6.

II. Thời gian giải quyết

1. Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra – Pháp chế xét duỵêt hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, người tiếp nhận trả lại để cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

2. Trong thời hạn 9 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng Thanh tra – Pháp chế có trách nhiệm trình Cục trưởng cấp chứng chỉ hành nghề thú y cho cá nhân đủ điều kiện theo quy định.

3. Đối với trường hợp tái cấp: Trước khi chứng chỉ hành nghề hết hạn 01 tháng người được cấp chứng chỉ hành nghề phải làm đơn đề nghị gia hạn và gửi hồ sơ cho cơ quan đã cấp chứng chỉ hành nghề.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 983/CTY-HCTC

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu983/CTY-HCTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2005
Ngày hiệu lực14/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 983/CTY-HCTC

Lược đồ Hướng dẫn 983/CTY-HCTC Hướng dẫn thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 983/CTY-HCTC Hướng dẫn thủ tục hành chính
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu983/CTY-HCTC
        Cơ quan ban hànhCục Thú y
        Người ký***
        Ngày ban hành14/09/2005
        Ngày hiệu lực14/09/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 983/CTY-HCTC Hướng dẫn thủ tục hành chính

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 983/CTY-HCTC Hướng dẫn thủ tục hành chính

            • 14/09/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực