Hướng dẫn 1361/HDLN-TC-CA

Hướng dẫn liên ngành 1361/HDLN:TC-CA năm 2008 về miễn thu và thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân do tỉnh Thanh Hoá ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn liên ngành 1361/HDLN-TC-CA lệ phí đăng ký cư trú cấp chứng minh nhân dân Thanh Hoá


LIÊN NGÀNH
SỞ TÀI CHÍNH–CÔNG AN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/HDLN:TC-CA

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 6 năm 2008

 

HƯỚNG DẪN

VỀ MIỄN THU VÀ THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 và Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân (CMND);

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 của Bộ Công an hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú, cấp CMND;

Căn cứ Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh; Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc miễn một số loại phí, lệ phí;

Sở Tài chính và Công an tỉnh Thanh Hoá thống nhất hướng dẫn thực hiện việc miễn thu và thu lệ phí đăng ký cư trú và cấp CMND như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THU LỆ PHÍ 

1. Về lệ phí đăng ký cư trú (là lệ phí hộ khẩu theo quy định trước đây). 

- Các trường hợp trước đây chưa được cấp sổ hộ khẩu do không xác định được nơi đăng ký đăng ký thường trú hoặc đã đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp sổ hộ khẩu, nay được cấp sổ hộ khẩu mới theo Luật Cư trú. 

- Các trường hợp chuyển nơi đăng ký ra ngoài thị xã, thành phố thuộc tỉnh; ra ngoài xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh và được cấp sổ hộ khẩu mới (trừ trường hợp chuyển cả hộ gia đình); 

- Tách sổ hộ khẩu; 

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ; 

- Con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; 

- Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

- Hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; 

- Công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Uỷ ban Dân tộc; 

- Đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà… và các trường hợp xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

2. Về lệ phí cấp CMND.

- Cấp mới CMND;

- Cấp đổi CMND do hết thời hạn sử dụng theo quy định (quá 15 năm kể từ ngày cấp). 

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ; 

- Con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; 

- Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; 

- Công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Uỷ ban Dân tộc.

II. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC MIỄN THU LỆ PHÍ:

1. Về lệ phí đăng ký cư trú (là lệ phí hộ khẩu theo quy định trước đây). 

- Cấp đổi, cấp lại do sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị hư hỏng, bị mất, do chuyển cả hộ ra ngoài phạm vi đăng ký cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (kể cả trong và ngoài phạm vi cấp tỉnh); 

- Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; 

- Và các trường hợp khác ngoài quy định tại Điểm 1; Phần I nêu trên. 

2. Về lệ phí cấp CMND. 

- Cấp lại, cấp đổi CMND do bị mất, hư hỏng không sử dụng được; 

- Thay đổi các nội dung ghi trong CMND; 

- Và một số trường hợp khác ngoài quy định tại Điểm 2; phần 1 nêu trên.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC.

1. Mức thu lệ phí. 

Thực hiện theo mức thu quy định tại Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh (mức thu trước đây).

2. Lệ phí cấp CMND không bao gồm tiền chụp ảnh của người được cấp CMND. Khi có yêu cầu, cơ quan Công an tổ chức chụp ảnh và thu tiền ảnh (kể cả trường hợp được miễn) của đối tượng cấp CMND. Giá tiền chụp ảnh không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm đó (hiện tại thu theo mức quy định tại Văn bản số 470/STC/QLNS-GC ngày 28/3/2006 của Sở Tài chính).

3. Trường hợp đối tượng được cấp CMND có mang theo ảnh đúng quy định, thì cơ quan cấp CMND sử dụng ảnh của công dân đem đến không phải chụp ảnh lại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Căn cứ Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn Luật có liên quan, khi xây dựng dự toán kinh phí hàng năm, Công an tỉnh lập dự toán mục kinh phí cấp bù đối với việc đăng ký cư trú và cấp CMND do thực hiện chính sách miễn thu lệ phí, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

2. Những nội dung khác có liên quan mà không hướng dẫn tại văn bản này thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh; Văn bản hướng dẫn liên ngành số 2743/LN/TC-CT-KBNN ngày 04/10/2007 giữa Sở Tài chính - Cục Thuế - Kho bạc Nhà nước tỉnh và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. 

3. Thời điểm thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/7/2008. 

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, chưa rõ, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài chính, Công an tỉnh để xem xét và hướng dẫn giải quyết ./.

 

KT.GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bính

KT.GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ngô Đình Chén

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh: Để b/c;
- Thường trực UBND tỉnh: Để b/c; 
- Cục thuế Thanh Hoá: Để phối hợp; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh: Để phối hợp; 
- UBND các huyện, thị xã, Thành phố: Để chỉ đạo; 
- Phòng Tài chính - kế hoạch các huyện, thị xã, TP: Để thực hiện; 
- Công an các huyện, thị xã, Thành phố: Để thực hiện; 
- Lưu: NS-VP Sở TC, PV11 (PC13) CA tỉnh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1361/HDLN-TC-CA

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1361/HDLN-TC-CA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2008
Ngày hiệu lực27/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1361/HDLN-TC-CA

Lược đồ Hướng dẫn liên ngành 1361/HDLN-TC-CA lệ phí đăng ký cư trú cấp chứng minh nhân dân Thanh Hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Hướng dẫn liên ngành 1361/HDLN-TC-CA lệ phí đăng ký cư trú cấp chứng minh nhân dân Thanh Hoá
     Loại văn bảnHướng dẫn
     Số hiệu1361/HDLN-TC-CA
     Cơ quan ban hành***, Tỉnh Thanh Hóa
     Người kýNgô Đình Chén, Nguyễn Văn Bính
     Ngày ban hành27/06/2008
     Ngày hiệu lực27/06/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Hướng dẫn liên ngành 1361/HDLN-TC-CA lệ phí đăng ký cư trú cấp chứng minh nhân dân Thanh Hoá

        Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn liên ngành 1361/HDLN-TC-CA lệ phí đăng ký cư trú cấp chứng minh nhân dân Thanh Hoá

        • 27/06/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 27/06/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực