Hướng dẫn 2564/HDLN-YT-GDĐT

Nội dung toàn văn Hướng dẫn liên ngành 2564/HDLN-YT-GDĐT 2022 phòng chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ -
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2564/HDLN-YT-GDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

 

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CHO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 VÀ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 01/6/2022 về việc tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2022-2023; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 01/6/2022 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2022 của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; Công văn số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (có văn bản kèm theo); Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần.

Liên ngành Sở Y tế-Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác phòng, chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 (diễn ra từ ngày 16/6/2022 đến ngày 20/6/2022) và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia thành phố Hà Nội năm 2022 (diễn ra từ ngày 06/7/2022 đến ngày 09/7/2022) như sau :

1. Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh năm học 2022-2023 của UBND quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo Điểm thi phối hợp với Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tổ chức vệ sinh, khử khuẩn Điểm thi trước khi kỳ thi diễn ra và sau mỗi buổi thi.

- Chỉ đạo các Điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi.

- Chỉ đạo lực lượng an ninh, lực lượng tình nguyện giải tỏa khu vực cổng trường; chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở không tổ chức kỳ thi nhưng ở gần Điểm thi, mở cổng trường hoặc bố trí khu vực thuận lợi để phụ huynh đón, chờ thí sinh trong thời gian tổ chức kỳ thi bảo đảm không để xảy ra ùn tắc giao thông.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế, Trạm Y tế địa phương phối hợp với nhà trường bố trí tối thiểu mỗi Điểm thi ít nhất 02 cán bộ Y tế bảo đảm có mặt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi để thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống phát sinh.

- Phối hợp chỉ đạo việc xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh địa phương thuộc diện F0 (ca bệnh xác định COVID-19) theo hướng dẫn tại công văn số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 theo Công văn số 1601/SGDĐT-QLT ngày 07/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 cho thí sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

2. Đối với các địa điểm tổ chức kỳ thi

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ Điểm thi trước kỳ thi và sau mỗi buổi thi.

- Bảo đảm thông thoáng khí, đủ ánh sáng tại các phòng thi, phòng làm việc.

- Chuẩn bị vật tư, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo đúng yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định công tác Y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 827/QĐ-SYT ngày 06/5/2015, Công văn số 3586/SYT-NVY ngày 23/7/2015 của Sở Y tế Hà Nội.

- Bố trí phòng thi đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:

+ Đối với thí sinh thuộc diện F0: nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được Điểm thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

+ Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ: Điểm thi bố trí cho các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ dự thi tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Trong trường hợp việc bố trí phòng thi riêng cho các thí sinh này gặp khó khăn, vướng mắc, Điểm thi tổ chức xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) cho thí sinh vào ngày đầu tiên của kỳ thi để làm căn cứ bố trí phòng thi, như sau:

* Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh âm tính được dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

* Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính được Điểm thi bố trí thi cùng với thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng.

+ Đối với thí sinh thuộc diện F1 được tham dự kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

- Đối với cán bộ coi thi và cán bộ giám sát tại các phòng thi riêng dành cho ca bệnh nghi ngờ và ca bệnh xác định COVID-19 (F0) thì được bố trí đầy đủ các trang thiết bị phòng dịch như quần áo bảo hộ, dung dịch sát khuẩn tay nhanh...

- Chuẩn bị nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, khăn giấy sạch, nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn; bố trí thùng rác có nắp lật để ở những nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay. Trong trường hợp ở vị trí không bố trí được nguồn nước thì có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh có nồng độ cồn tối thiểu 60%.

- Các Điểm thi sử dụng bình/chai nước uống cá nhân cho các thành viên, trường hợp Điểm thi tổ chức ăn trưa cho các thành viên thì sử dụng hình thức suất ăn cá nhân bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

- Bố trí cán bộ y tế tại các Điểm thi để thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống phát sinh.

3. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên đang mắc COVID-19 (trong thời gian còn phải cách ly theo quy định) không tham gia vào các khâu của kỳ thi.

- 100% thành viên của Điểm thi phải thực hiện đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ trong mỗi buổi thi. Các thành viên tự theo dõi thân nhiệt, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở bất thường về sức khỏe, cần báo ngay cho cán bộ y tế tại Điểm thi để được kiểm tra, theo dõi và test nhanh kháng nguyên phát hiện COVID-19. Nếu test nhanh dương tính, các thành viên này không tham dự phục vụ thi mà bố trí cán bộ thay thế.

4. Đối với thí sinh

- Chủ động theo dõi sức khỏe và đo thân nhiệt hằng ngày. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở...) phải báo cáo kịp thời cho Điểm thi và trạm y tế xã/phường/thị trấn nơi thí sinh cư trú để được hướng dẫn.

- Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ nếu bảo đảm đủ sức khỏe được bố trí thi tại phòng thi riêng theo quy định. Đối với các ca bệnh F0 đang điều trị nếu có nguyện vọng tham gia kỳ thi sẽ được bố trí tại phòng thi riêng theo quy định, hoặc được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng dẫn tại công văn số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc dự xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 theo Công văn số 1601/SGDĐT-QLT ngày 07/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng, chống dịch của Trung ương, Thành phố và kỳ thi. Thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang khi đến Điểm thi, trên đường từ Điểm thi về nhà và nơi tập trung thí sinh. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi và trong suốt thời gian làm bài thi.

- Rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi vào phòng thi. Che mùi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy/vải hoặc khuỷu tay áo; không khạc nhổ bừa bãi; bỏ rác, khẩu trang đã qua sử dụng (nếu có) vào thùng rác ở nơi quy định; khuyến khích sử dụng bình/chai nước uống riêng (bình/chai trong suốt, không dán nhãn).

- Khi đến Điểm thi cần tuân thủ đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh và các quy định khác liên quan.

5. Đối với phụ huynh học sinh

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh. Không tập trung tại cổng trường, không vào trong khu vực thi.

- Chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân cho thí sinh như khẩu trang, bình nước uống cá nhân, khăn giấy/vải. Chủ động theo dõi thân nhiệt, sức khỏe của thí sinh trước khi đến Điểm thi.

6. Đối với Hội đồng Ra đề thi và In sao đề thi, Ban In sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo

Công tác chuẩn bị được thực hiện như các địa điểm tổ chức kỳ thi, trong đó lưu ý:

- Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi: cán bộ phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi nhận đề thi tại Hội đồng In sao và bàn giao đề thi cho Điểm thi.

- Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo: chuẩn bị một phòng cách ly dành cho cán bộ làm nhiệm vụ nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở trong quá trình làm việc. Lãnh đạo các Ban triển khai theo dõi tình hình sức khỏe, đo thân nhiệt cán bộ trước mỗi buổi làm việc.

- Hội đồng Ra đề thi và In sao đề thi, Ban Làm phách: chuẩn bị một phòng cách ly dành cho cán bộ làm nhiệm vụ nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở trong quá trình làm việc.

- Các hội đồng, các ban của kỳ thi chủ động thực hiện xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) cho các thành viên trước khi kỳ thi diễn ra 1 ngày.

Trên đây là hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn Hà Nội. Liên ngành Y tế và Giáo dục đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch các Hội đồng, lãnh đạo các Ban của kỳ thi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, Trưởng các Điểm thi, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

 

SỞ Y TẾ
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Chung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Lưu Hoa

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Bộ GDĐT;
- UBND Thành phố;
- UBND Q, H, TX;
- Phòng GDĐT các Q, H, TX;
- Trung tâm y tế các Q, H, TX;
- Các phòng thuộc Sở Y tế, GDĐT;
- Các Điểm thi;
- Các trường THPT, THCS, TTGDNN-GDTX;
- Cổng thông tin điện tử ngành GD;
- Lưu: VT, GDĐT, YT.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2564/HDLN-YT-GDĐT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu2564/HDLN-YT-GDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2564/HDLN-YT-GDĐT

Lược đồ Hướng dẫn liên ngành 2564/HDLN-YT-GDĐT 2022 phòng chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn liên ngành 2564/HDLN-YT-GDĐT 2022 phòng chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh Hà Nội
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu2564/HDLN-YT-GDĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội, ***
        Người kýTrần Văn Chung, Trần Lưu Hoa
        Ngày ban hành10/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn liên ngành 2564/HDLN-YT-GDĐT 2022 phòng chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn liên ngành 2564/HDLN-YT-GDĐT 2022 phòng chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh Hà Nội

              • 10/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực