Hướng dẫn 313/NHCS-TDNN

Hướng dẫn 313/NHCS-TDNN năm 2016 về nghiệp vụ cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định 63/2015/QĐ-TTg do Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành

Hướng dẫn số 313/NHCS-TDNN cho vay đi làm việc ở nước ngoài người lao động bị thu hồi đất 2016 đã được thay thế bởi Công văn 7886/NHCS-TDNN 2019 nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2019.

Nội dung toàn văn Hướng dẫn số 313/NHCS-TDNN cho vay đi làm việc ở nước ngoài người lao động bị thu hồi đất 2016


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/NHCS-TDNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHO VAY ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2015/QĐ-TTG NGÀY 10/12/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ vchính sách hỗ trợ đào tạo nghvà giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối vi người lao động bị thu hồi đất như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được nhà nước giao đất nông nghiệp theo quy định (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi;

b) Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất kết hp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở.

Riêng người lao động bị thu hồi đất thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và các quyết định khác của Thủ tướng Chính ph, việc cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 2667/NHCS-TDNN ngày 21/9/2009 và các văn bản liên quan khác của Tổng Giám đốc.

2. Điều kiện vay vốn

Người vay vốn phải có đủ các Điều kiện sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Cư trú hp pháp tại địa phương được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã xác nhận;

c) Có Hp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp (sau đây gọi tt là Doanh nghiệp) đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đng (sau đây viết tt là Hợp đng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài).

d) Có Quyết định thu hồi đất với thời hạn trong vòng 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.

3. Hồ sơ, thủ tục cho vay

Ngoài các thủ tục cho vay quy định tại Điểm 11 văn bản số 4289/NHCS-TDNN ngày 25/12/2015 về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, người lao động phải có thêm Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền (Bản sao có chứng thực hoặc công chứng).

4. Các quy định khác

a) Người lao động bị thu hồi đất được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài mt ln theo văn bản này.

b) Các quy định khác về: nguyên tắc cho vay, mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay, Mục đích sử dụng, phương thức cho vay, giải ngân, xử lý nợ bị rủi ro, kiểm tra giám sát, ... được thực hiện theo văn bản số 4289/NHCS-TDNN ngày 25/12/2015 của Tng giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định s 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

5. Tổ chức thực hiện

NHCSXH cấp tnh, cấp huyện có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, công khai nội dung Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 12/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ v chính sách htrợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; tập huấn nghiệp vụ cho vay theo nội dung văn bản này tới cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội làm ủy thác, Tổ trưởng Tổ TK&VV và cán bộ chuyên trách công tác giảm nghèo cấp xã; Đồng thời báo cáo UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cùng cấp đtriển khai thực hiện.

6. Hiệu lực của văn bản

a) Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

b) Ktừ nay trở đi, việc cho vay người lao động bị thu hồi đất di làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thực hiện theo văn bản này. Các quy định khác của NHCSXH về cho vay người lao động bị thu hồi đất có nội dung trái văn bản này hết hiệu lực./.

 


Nơi nhận:

- VP Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Lao động - TB&XH; (để báo cáo)
- B Tài chính; (để báo cáo)
- Hội LHPN VN; (để phối hợp thực hiện)
- Hội ND VN; (để phối hợp thực hiện)
- TW Đoàn TNCS HCM; (để phối hợp thực hiện)
- Hội CCB VN; (để phối hợp thực hiện)
- Chtịch HĐQT; (để báo cáo)
- Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH các tnh, thành phố;
- Tổng Giám đốc, TBKS;
- Các PTGĐ, KTT;
- Các Ban CMNV tại Hội sở chính;
- TT ĐT,TT CNTT (để truyền Fastnet), SGD;
- Chi nhánh NHCSXH các tnh, thành phố;
- Các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện;
- Lưu: VT, TDNN.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 313/NHCS-TDNN

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu313/NHCS-TDNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2016
Ngày hiệu lực15/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 313/NHCS-TDNN

Lược đồ Hướng dẫn số 313/NHCS-TDNN cho vay đi làm việc ở nước ngoài người lao động bị thu hồi đất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Hướng dẫn số 313/NHCS-TDNN cho vay đi làm việc ở nước ngoài người lao động bị thu hồi đất 2016
     Loại văn bảnHướng dẫn
     Số hiệu313/NHCS-TDNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
     Người kýNguyễn Văn Lý
     Ngày ban hành01/02/2016
     Ngày hiệu lực15/02/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2019
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Hướng dẫn số 313/NHCS-TDNN cho vay đi làm việc ở nước ngoài người lao động bị thu hồi đất 2016

       Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn số 313/NHCS-TDNN cho vay đi làm việc ở nước ngoài người lao động bị thu hồi đất 2016