Văn bản khác 01/KH-HĐND

Kế hoạch 01/KH-HĐND năm 2016 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 01/KH-HĐND hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân khóa II Đắk Nông 2016


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-HĐND

Đắk Nông, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 12 CỦA HĐND TỈNH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2011 - 2016.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, Thường trực HĐND tỉnh phối kết hp với UBMTTQVN tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh như sau:

1. Nội dung tiếp xúc cử tri.

Đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh; tiếp thu, giải trình và phản ánh, đến các cơ quan chức năng ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị.

2. Thành phần tham dự.

- Đại biểu HĐND tỉnh, huyện ứng cử trên địa bàn;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh (nếu có);

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện;

- Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường, thị trấn; Chi ủy Chi bộ, ban tự quản, các tổ chức đoàn thể và cử tri của các thôn, bon, buôn, tổ dân phố nơi diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri.

3. Hình thức tổ chức.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trên địa bàn 8 huyện, thị xã; mỗi đơn vị bầu ctổ chức ít nhất một điểm tiếp xúc cử tri. Căn cứ tình hình thực tế, Thường trực HĐND và UBMTTQVN các huyện, thị xã có thể kết hp tổ chức tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND hai cấp tỉnh, huyện.

4. Thời gian tiếp xúc cử tri. Ngày 14 tháng 01 năm 2016.

- Buổi sáng: Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tham gia tiếp xúc với cử tri.

- Buổi chiều: Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện, thị xã có thể làm việc với UBND và các phòng, ban chuyên môn hoặc đi khảo sát thực tế.

5. Địa điểm tiếp xúc cử tri. Thường trực HĐND, UBMTTQVN các huyện, thị xã, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND phối kết hp thống nhất địa điểm cụ thể và thông báo đến Đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. UBMTTQVN các huyện, thị xã: Chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri theo đúng quy định. Thông báo đến cơ quan, đơn vị có liên quan và cử tri biết nội dung, thời gian, địa đim tiếp xúc cử tri. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh sau 05 ngày ktừ ngày kết thúc Hội nghị tiếp xúc cử tri.

6.2. Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Phân công đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri; những đim tiếp xúc cử tri cần có sự tham gia của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đề nghị thông báo cho Thường trực HĐND tỉnh trước 05 ngày thông qua số điện thoại 05013.704.223 hoặc 0935.300.026.

Sau 05 ngày kể từ ngày kết thúc Hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo bằng văn bản đến Thường trực HĐND tỉnh số đại biểu vắng có lý do và không có lý do; số lượng cử tri tham gia; các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện đồng thời gửi kèm file theo địa chỉ mail: hdnd@daknong.gov.vn.

6.3. UBND các huyện, thị xã: Phân công lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn tham gia tiếp xúc cử tri theo thông báo của Thường trực HĐND và UBMTTQVN các huyện, thị xã.

6.4. Báo Đắk Nông, Đài PT - TH tỉnh, Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thị xã: Tổ chức tuyên truyền, đưa tin, phbiến trước, trong và sau Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Như mục 5 (để t/h);
- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo và các phòng của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh ;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Công Tự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/KH-HĐND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu01/KH-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2016
Ngày hiệu lực05/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/KH-HĐND

Lược đồ Kế hoạch 01/KH-HĐND hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân khóa II Đắk Nông 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 01/KH-HĐND hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân khóa II Đắk Nông 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu01/KH-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýNguyễn Công Tự
        Ngày ban hành05/01/2016
        Ngày hiệu lực05/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 01/KH-HĐND hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân khóa II Đắk Nông 2016

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 01/KH-HĐND hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân khóa II Đắk Nông 2016

              • 05/01/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/01/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực