Văn bản khác 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN

Kế hoạch 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN phối hợp công tác năm 2015 giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN phối hợp công tác 2015 Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội


BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2015

GIỮA BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký ngày 25/9/2014, Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất Kế hoạch phối hợp công tác năm 2015 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Đề xuất cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, cũng như đưa Luật Bảo hiểm xã hội (2014) từng bước vào cuộc sống.

- Góp phần đẩy mạnh tiến bộ và công bằng xã hội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách bảo hiểm xã hội nói riêng.

2. NỘI DUNG PHỐI HỢP CHỦ YẾU NĂM 2015

2.1. Nhiệm vụ Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện:

- Nghiên cứu chính sách hỗ trợ của Nhà nước để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

- Tổ chức giám sát, đánh giá sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và các tỉnh, thành phố để thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

2.2. Nhiệm vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp thực hiện:

Phối hợp nghiên cứu xây dựng Đề án Chiến lược hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020" của BHXH Việt Nam.

2.3. Nhiệm vụ khác

Hai bên phối hợp trao đổi thông tin về kết quả nghiên cứu; kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.

3.2. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp giữa hai cơ quan trong năm 2015.

3.3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các đơn vị chủ động báo cáo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, quyết định./.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG, TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đinh Văn Cương

 

Nơi nhận:
- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị thuộc Ban KTTƯ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, VP (TH-02).

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu01/KHPH-BKTTW-BHXHVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2015
Ngày hiệu lực17/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN

Lược đồ Kế hoạch 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN phối hợp công tác 2015 Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN phối hợp công tác 2015 Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu01/KHPH-BKTTW-BHXHVN
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương
        Người kýĐinh Văn Cương, Nguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành17/03/2015
        Ngày hiệu lực17/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN phối hợp công tác 2015 Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 01/KHPH-BKTTW-BHXHVN phối hợp công tác 2015 Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội

             • 17/03/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/03/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực