Văn bản khác 05/KH-UBND

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2013 về Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 05/KH-UBND 2013 thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-UBND

Cà Mau, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CỦA TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục tiêu tổng quát Giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đường bộ một cách bền vững, tiến tới xây dựng một xã hội giao thông an toàn, văn minh, hiện đại, thân thiện và bền vững; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

II. Mục tiêu cụ thể

1. Giai đoạn 2012 - 2020:

- Hàng năm giảm 5 - 10% số người chết do tai nạn giao thông đường bộ.

- Xây dựng ý thức tự giác chấp hành luật của người tham gia giao thông, trước hết là của người điều khiển phương tiện giao thông. Phát trin văn hóa giao thông trong cộng đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; mở nhiều đợt tuyên truyền sâu, rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các buổi họp dân phố, lồng ghép chương trình học tập pháp luật giao thông tại các trường học, đảm bảo 100% các cấp học được giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; 85% người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức, pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả và trách nhiệm của lực lượng thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải, cảnh sát quản lý hành chính - trật tự xã hội.

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đầu tư nâng cấp Quốc lộ 1A và Quốc lộ 63, đường tránh thành phố Cà Mau; xây dựng các trạm cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu y tế về giao thông trên các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh, mỗi tuyến ít nhất 01 trạm.

- Xây dựng tuyến đường dành riêng cho xe mô tô, xe gắn máy trên Quốc lộ trên 1A để đảm bảo an toàn giao thông.

- Đầu tư nâng cấp các tuyến đường từ tỉnh đến trung tâm các huyện, các cụm kinh tế ven biển, đường vành đai thành phố Cà Mau, đảm bảo an toàn giao thông.

- Thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đi với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 63, đường Quản Lộ Phụng Hiệp đoạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các tuyến đường về trung tâm các huyện, xã. Lắp đặt đầy đủ dãy phân cách tránh xung đột đối đầu, những điểm thường xuyên xảy ra tai nạn.

- Hằng năm, xây dựng kế hoạch duy tu bảo dưng hệ thống đường bộ và công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh quản lý, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn nhằm phục vụ tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện tốt Đề án “Kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường bộ”, nhằm hạn chế tối đa phương tiện vượt tải lưu thông trên đường bộ.

- Bảo đảm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm.

- Đầu tư phát triển mạnh mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt lưu thông thông sut từ trung tâm thành ph Cà Mau đến các huyện có đủ điều kiện. Khuyến khích các loại hình xe buýt phục vụ người khuyết tật; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên đi lại bằng xe buýt, nhằm hạn chế tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân.

- Tăng cường công tác đào tạo cấp giấy phép lái xe; đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công tác quản lý giao thông vận tải. Nâng cấp hệ thng đào tạo, sát hạch, cp giy phép lái xe đạt tiêu chun, hoàn chỉnh hệ thng quản lý đăng ký, đăng kim phương tiện giao thông.

3. Tầm nhìn đến năm 2030:

- Giai đoạn 2021 - 2030, hàng năm kiềm chế cả ba tiêu chí về svụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đường bộ. Hệ thống quản lý an toàn giao thông được thiết lập đồng bộ và ổn định. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về giao thông.

- Tiếp tục xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, trước hết là của người điều khiển phương tiện giao thông.

- Hệ thống quốc lộ được xây dựng và lắp đặt đầy đủ các công trình bảo đảm an toàn giao thông như: Trạm dừng nghỉ trên đường, đường tránh đô thị, đường dành cho xe mô tô, xe máy...

- Phát triển hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em tại các đô thị trong tỉnh.

- Từng bước hiện đại hóa phương tiện, thiết bị phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông phù hp với quy định chung của cả nước.

- Phát triển hệ thống đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đạt tiêu chuẩn quốc gia.

- Nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Cơ bản các tuyến Quốc lộ và một số tuyến đường chính của tỉnh xây dựng các trạm cấp cứu y tế, cứu hộ, cứu nạn đường bộ.

III. Định hướng Chiến lược

1. Giáo dục và tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ

- Giáo dục nâng cao ý thức, phẩm chất, năng lực của lực lượng thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

- Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với nhiều hình thức và nội dung phù hợp, theo các chuyên đề. Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và chp hành pháp luật vtrật tự, an toàn giao thông vào sinh hoạt thường xuyên của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng của tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và là một tiêu chuẩn đánh giá đạo đức cuối năm của học sinh, sinh viên.

- Thực hiện thường xuyên “Năm an toàn giao thông”, “Tháng an toàn giao thông” và “Tuần an toàn giao thông” theo các chuyên đề cụ thể.

- Phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng ma túy và chất có cồn.

- Tuyên truyền trong các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tập huấn kiến thức pháp luật giao thông, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe ở các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong công tác này.

- Xây dựng các tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông và đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông.

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật về giao thông trong trường học. Đưa chương trình giảng dạy an toàn giao thông vào các trường sư phạm.

- Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên về an toàn giao thông từ tỉnh đến cơ sở

2. Thể chế, chính sách

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông huyện, thành phố.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn giao thông, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cho công tác an toàn giao thông, chú trọng đào tạo ở bậc đại học và sau đại học về an toàn giao thông.

- Nghiên cứu ban hành các văn bản để cụ thể hóa và triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.

3. Kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông đường bộ

- Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 63, xây dựng tuyến đường cao tốc Cà Mau - Cần Thơ; mở rộng và nâng cấp các tuyến đường về trung tâm các huyện, xã của tỉnh. Lắp đặt giải phân cách tránh xung đột đối đầu và xây dựng làn đường dành riêng cho xe mô tô, xe gn máy trên các tuyến giao thông chính,...

- Xây dựng các tuyến tránh đô thị, các tuyến đường vành đai để bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn tại trung tâm thành phố Cà Mau và các huyện.

- Ưu tiên các nguồn lực đẩy nhanh phát triển hệ thống vận tải công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân.

- Áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác tổ chức và phân làn, phân lung giao thông, đặc biệt là ở các nút giao, chú trọng làn đường dành riêng cho xe buýt.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy định về quản lý và khai thác; phát triển nguồn nhân lực cho công tác tổ chức và quản lý giao thông.

- Hiện đại hóa hệ thống quản lý, bảo trì đường bộ; đẩy mạnh thực hiện phân cp, xã hội hóa quản lý, bảo trì đường bộ.

- Tiếp tục triển khai việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ và chống tái lấn chiếm; nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cp và đơn vị chức năng vquản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các điểm đen tai nạn giao thông.

4. Cưỡng chế thi hành pháp luật về giao thông đường bộ

- Nâng cao năng lực, hiệu quả và trách nhiệm công tác cưỡng chế của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đường bộ và các lực lượng thực thi công vụ khác; hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kim soát, xử lý vi phạm.

- Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên đường cao tốc và các tuyến quốc lộ; xây dựng cơ chế phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông với các lực lượng khác; huy động các lực lượng khác (cảnh sát cơ động, công an xã ...) phối hợp, tham gia công tác cưỡng chế thi hành luật giao thông đường bộ.

- Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông thông qua hình ảnh; hiện đại hóa công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên các quốc lộ, tỉnh lộ.

- Tập trung công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công tác cưỡng chế đối với lực lượng thi hành công vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Thực hiện Đề án “Kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường bộ”.

5. Phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa góp phn giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường”.

- Quản lý công tác kiểm định, nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới. Thực hiện kiểm soát an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành.

- Đầu tư phương tiện giao thông công cộng đáp ứng nhu cầu tiếp cận giao thông cho người khuyết tật.

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông”.

6. Cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế tai nạn giao thông đường bộ

- Xây dựng và triển khai quy hoạch các trạm cứu hộ, cứu nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ và các trạm cấp cứu tai nạn giao thông trên các quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác cứu hộ giao thông.

IV. Giải pháp đột phá 2013 – 2015

Nhằm đạt được mục tiêu của Chiến lược, trong giai đoạn năm 2013 - 2015 tỉnh Cà Mau tập trung thực hiện các giải pháp như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp tại Chỉ thị số 18-CT/TW ca Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm và sự phối hp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông” gắn với thực hiện thường xuyên “Năm an toàn giao thông”, “Tháng an toàn giao thông”, “Tuần an toàn giao thông” theo các chuyên đề cụ thể để tăng cường sự hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của toàn dân.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 63 và dự án đường hành lang ven biển phía Nam, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2016. Lắp đặt dãy phân cách tránh xung đột đối đu và xây dựng làn đường dành riêng cho xe mô tô, xe gắn máy.

- Đầu tư nâng cấp một số tuyến đường tỉnh như đường Tắc Thủ - Sông Đốc, đường Tắc Thủ - U Minh - Khánh Hội..., xây dựng mới tuyến đường Nam Sông Đốc nối liền Quốc lộ 1A, đường Thới Bình - U Minh.

- Hoàn thành mạng lưới đường ô tô đến trung tâm xã, xây dựng hoàn thành mạng lưới đường giao thông nông thôn đến ấp, liên ấp.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả và trách nhiệm công tác cưỡng chế của lực lượng thi hành công vụ với một số giải pháp trọng tâm như: Nâng cao chất lượng xử phạt, huy động các ngun lực và tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng có ththam gia cưỡng chế (cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cảnh sát cơ động, công an xã).

- Triển khai thực hiện Đề án “Kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường bộ”.

- Triển khai và thực hiện Đề án kiểm soát sử dụng ma túy và chất có cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

V. Kinh phí đầu tư

Nguồn kinh phí để thực hiện bao gồm: kinh phí Trung ương đầu tư các tuyến Quốc lộ, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, kinh phí từ ngân sách tỉnh phân bhàng năm, kinh phí huy động từ các nguồn lực như: kêu gọi đầu tư các công trình giao thông, kinh phí do các ngun tài trợ hợp pháp khác.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Ban An toàn giao thông tỉnh là cơ quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để cụ thể hóa, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo từng giai đoạn.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn vốn bảo đảm thực hiện theo nội dung Kế hoạch này đối với các chương trình do tỉnh thực hiện.

4. Lộ trình thực hiện theo các giai đoạn từ 2012 đến 2020 và từ năm 2021 đến 2030 (có Phụ lục I kèm theo).

5. Chương trình dự án đầu tư theo các giai đoạn từ 2012 - 2015 và từ năm 2016 đến 2020 (có Phụ lục II kèm theo).

6. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau thường xuyên rà soát, cập nhật các nội dung phát sinh để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

7. Đnh kỳ 6 tháng một lần, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành tỉnh;
-
UBND các huyện, thành phố;
-
CVP, PVP Nguyễn Đức Thánh;
- NC (H) 09/01; XD (P);

-
Cổng TTĐT tỉnh;
-
Lưu: VT, Ktr03

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC I

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2012-2030

TT

Nội dung

Lộ trình thực hiện

2012 - 2020

2021 - 2030

I

Giáo dục tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ

1

Thực hiện “Năm an toàn giao thông”, “Tháng an toàn giao thông” và “Tuần an toàn giao thông”

 

 

 

 

2

Giáo dục nâng cao ý thức, phẩm chất, năng lực của lực lượng thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

 

 

 

 

3

Thực hiện Đề án kiểm soát sử dụng ma túy, chất có cồn đối với người lái xe khi tham gia giao thông

 

 

 

 

4

Xây dựng hành vi văn hóa giao thông

 

 

 

 

5

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền về văn hóa giao thông bằng nhiều hình thức phù hp.

 

 

 

 

6

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật về an toàn giao thông trong trường học

 

 

 

 

7

Đưa chương trình giảng dạy an toàn giao thông trong các trường sư phạm

 

 

 

 

II

Thchế, chính sách

1

Kiện toàn, nâng cao năng lực của Ban An toàn giao thông tỉnh, huyện, thành phố Cà Mau

 

 

 

 

2

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và cơ chế chia sdữ liệu an toàn giao thông

 

 

 

 

3

Phát triển nguồn nhân lực cho công tác đảm bảo an toàn giao thông

 

 

 

 

III

Kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông đường bộ

1

Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ 1A, Quốc lộ 63

 

 

 

 

2

Nâng cấp Quốc lộ 1A

 

 

 

 

3

Xây dựng đường Hồ Chí Minh (kể cả cầu Năm Căn), đường hành lang ven bin phía Nam

 

 

 

 

4

Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 63

 

 

 

 

5

Xây dựng đưng đê Biển Tây, đường đê Biển Đông

 

 

 

 

6

Nâng cấp, mở rộng đường Chợ Hội - Ranh Hạt

 

 

 

 

7

Xây dựng cầu Kênh Mới và Kênh 90

 

 

 

 

8

Xây dựng tuyến đường Thới Bình - U Minh (Kênh Zero)

 

 

 

 

9

Xây dựng đường Vành đai Tây Nam

 

 

 

 

10

Xây dựng đường bờ Nam sông Ông Đốc nối vào Quốc lộ 1A

 

 

 

 

11

Xây dựng đường bờ Bắc sông Ông Đốc

 

 

 

 

12

Xây dựng cầu Hai Mai

 

 

 

 

13

Nâng cấp, mở rộng đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc

 

 

 

 

14

Nâng cấp, mở rộng đường Tắc Thủ - Sông Đốc

 

 

 

 

15

Nâng cấp, mở rộng đường U Minh - Khánh Hội

 

 

 

 

16

Xây dựng cầu Sông Đốc (đang lập dự án)

 

 

 

 

17

Xây dựng cầu Rạch Sao (đang lập dự án)

 

 

 

 

18

Hoàn thành đường ô tô về đến trung tâm xã

 

 

 

 

19

Nâng cấp, mở rộng đường Cà Mau - Đầm Dơi

 

 

 

 

20

Nâng cấp, mở rộng đường Láng Trâm - Thới Bình

 

 

 

 

21

Nâng cấp, mở rộng đường Thi Bình - Trí Phải

 

 

 

 

22

Nâng cấp, mở rộng đường Kênh 11

 

 

 

 

23

Xây dựng đường nối các tuyến Quốc lộ qua địa bàn thành phố Cà Mau

 

 

 

 

24

Xây dựng 36 tuyến đường liên xã dài 480 km theo tiêu chuẩn nông thôn mới

 

 

 

 

25

Phát triển hệ thống vận tải công cộng từng bước hạn chế phương tiện cá nhân

 

 

 

 

26

Xây dựng các tuyến tránh đô thị

 

 

 

 

27

Thiết kế phân làn đường dành cho xe mô tô, xe máy khi lp dán nâng cấp, cải to, xây dựng mới các tuyến đường bộ, tuyến tránh đô thị

 

 

 

 

28

Kiến ngh xây dng các trm dng ngh trên các tuyến Quc lộ

 

 

 

 

29

Xây dựng hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người già và trẻ em

 

 

 

 

30

Xây dựng hệ thống đường gom, đường nhánh, hạn chế đấu nối vào các tuyến quốc lộ và tiến tới xóa bỏ đường ngang trái phép

 

 

 

 

31

Biển báo giao thông phù hợp thông lệ quốc tế và khu vực

 

 

 

 

32

Nâng cấp cải thiện điều kiện an toàn giao thông cho khu vực nông thôn

 

 

 

 

33

Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên đường cao tốc và các tuyến quốc lộ

 

 

 

 

IV

Cưỡng chế thi hành pháp luật về an toàn giao thông

1

Nâng cao năng lực, hiệu quả và trách nhiệm công tác cưỡng chế của lực lượng thực thi công vụ

 

 

 

 

2

Bảo đảm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

 

 

 

 

3

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa lực lượng cảnh sát và lực lượng khác

 

 

 

 

4

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống giám sát giao thông, cưỡng chế và xử phạt bng hình ảnh

 

 

 

 

5

Kiểm tra, giám sát việc thực thi công tác cưỡng chế đối với lực lượng thực thi công vụ.

 

 

 

 

6

Triển khai thực hiện Đề án kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường bộ

 

 

 

 

7

Từng bước hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

 

 

 

 

V

Phương tiện và ngưi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

1

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác đăng kim phương tiện giao thông cơ giới đường bộ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhim môi trường

 

 

 

 

2

Thực hiện kiểm soát an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe máy đang lưu hành

 

 

 

 

3

Thay thế xe thô sơ, xe tự chế, xe 2, 3 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông

 

 

 

 

4

Đầu tư phương tiện giao thông công cộng đáp ứng nhu cu tiếp cận giao thông cho người khuyết tật

 

 

 

 

5

Nghiên cứu giáo trình đào tạo phù hợp với đồng bào vùng sâu, vùng xa và người khuyết tật

 

 

 

 

VI

Cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế tai nạn giao thông đường bộ

1

Triển khai quy hoạch và xây dựng các trạm cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu giao thông trên các tuyến Quốc lộ

 

 

 

 

2

Tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông trên mạng đường bộ cao tốc

 

 

 

 

3

Thực hiện Đề án tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông trên mạng đường bộ cao tốc

 

 

 

 

4

Xã hội hóa công tác cứu hộ giao thông

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2012-2020

 

TT

Nội dung

Lộ trình thực hiện

2012 - 2015

2016 - 2020

I

Giáo dục tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ

1

Thực hiện “Năm an toàn giao thông”, “Tháng an toàn giao thông” và “Tuần an toàn giao thông”

 

 

 

 

2

Giáo dục nâng cao ý thức, phẩm chất, năng lực của lực lượng thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

 

 

 

 

3

Thực hiện Đề án kiểm soát sử dụng ma túy, chất có cồn đối với người lái xe khi tham gia giao thông

 

 

 

 

4

Xây dựng hành vi văn hóa giao thông

 

 

 

 

5

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền về văn hóa giao thông bằng nhiều hình thức phù hợp.

 

 

 

 

6

Hoàn thành tài liệu và chương trình giảng dạy pháp luật về an toàn giao thông

 

 

 

 

7

Tăng cường năng lực đào tạo giáo viên giảng dạy và cung cấp trang thiết bị giảng dạy về an toàn giao thông

 

 

 

 

II

Thchế, chính sách

1

Nâng cao năng lực của Ban An toàn giao thông tỉnh, huyện, thành phố Cà Mau

 

 

 

 

2

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn giao thông

 

 

 

 

3

Phát triển nguồn nhân lực cho công tác đảm bảo an toàn giao thông

 

 

 

 

III

Kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông đường bộ

1

Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ 1A, Quốc lộ 63

 

 

 

 

2

Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 63 (đoạn nối Quốc lộ 63 và đường Quản lộ - Phụng Hiệp)

 

 

 

 

3

Nâng cấp Quốc lộ 1A

 

 

 

 

4

Xây dựng đường Hồ Chí Minh (kể cả cầu Năm Căn), đường hành lang ven bin phía Nam

 

 

 

 

5

Xây dựng đưng đê Biển Tây

 

 

 

 

6

Nâng cấp, mở rộng đường Chợ Hội - Ranh Hạt

 

 

 

 

7

Xây dựng cầu Kênh Mới và Kênh 90

 

 

 

 

8

Xây dựng tuyến đường Thới Bình - U Minh (Kênh Zero)

 

 

 

 

9

Xây dựng đường Vành đai Tây Nam

 

 

 

 

10

Xây dựng đường bờ Nam sông Ông Đốc nối vào Quốc lộ 1A

 

 

 

 

11

Xây dựng đường bờ Bắc sông Ông Đốc

 

 

 

 

12

Xây dựng cầu Hai Mai

 

 

 

 

13

Nâng cấp, mở rộng đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc

 

 

 

 

14

Nâng cấp, mở rộng đường Tắc Thủ - Sông Đốc

 

 

 

 

15

Nâng cấp, mở rộng đường U Minh - Khánh Hội

 

 

 

 

16

Xây dựng cầu Rạch Sao (đang lập dự án)

 

 

 

 

17

Hoàn thành đường ô tô về đến trung tâm xã

 

 

 

 

18

Nâng cấp, mở rộng đường Cà Mau - Đầm Dơi

 

 

 

 

19

Nâng cấp, mở rộng đường Láng Trâm - Thới Bình

 

 

 

 

20

Nâng cấp, mở rộng đường Thi Bình - Trí Phải

 

 

 

 

21

Nâng cấp, mở rộng đường Kênh 11

 

 

 

 

22

Xây dựng đường nối các tuyến Quốc lộ qua địa bàn thành phố Cà Mau

 

 

 

 

23

Xây dựng 36 tuyến đường liên xã dài 480 km theo tiêu chuẩn nông thôn mới

 

 

 

 

24

Phát triển hệ thống vận tải công cộng từng bước hạn chế phương tiện cá nhân

 

 

 

 

25

Xây dựng các tuyến tránh đô thị

 

 

 

 

26

Thiết kế phân làn đường dành cho xe mô tô, xe máy khi lp dán nâng cấp, cải to, xây dựng mới các tuyến đường bộ, tuyến tránh đô thị

 

 

 

 

27

Kiến ngh xây dng các trm dng ngh trên các tuyến Quc lộ

 

 

 

 

28

Xây dựng hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người già và trẻ em

 

 

 

 

29

Xây dựng hệ thống đường gom, đường nhánh, hạn chế đấu nối vào các tuyến quốc lộ và tiến tới xoá bỏ đường ngang trái phép

 

 

 

 

30

Biển báo giao thông phù hợp thông lệ quốc tế và khu vực

 

 

 

 

31

Nâng cấp cải thiện điều kiện an toàn giao thông cho khu vực nông thôn

 

 

 

 

32

Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên đường cao tốc và các tuyến quốc lộ

 

 

 

 

IV

Cưỡng chế thi hành pháp luật về an toàn giao thông

1

Nâng cao năng lực, hiệu quả và trách nhiệm công tác cưỡng chế của lực lượng thực thi công vụ

 

 

 

 

2

Bảo đảm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

 

 

 

 

3

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa lực lượng cảnh sát và lực lượng khác

 

 

 

 

4

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống giám sát giao thông, cưỡng chế và xử phạt bng hình ảnh

 

 

 

 

5

Kiểm tra, giám sát việc thực thi công tác cưỡng chế đối với lực lượng thực thi công vụ.

 

 

 

 

6

Triển khai thực hiện Đề án kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường bộ

 

 

 

 

7

Từng bước hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

 

 

 

 

V

Phương tiện và ngưi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

1

Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác đăng kim phương tiện giao thông cơ giới đường bộ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhim môi trường

 

 

 

 

2

Thực hiện kiểm soát an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe máy đang lưu hành

 

 

 

 

4

Đầu tư phương tiện giao thông công cộng đáp ứng nhu cu tiếp cận giao thông cho người khuyết tật

 

 

 

 

VI

Cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế tai nạn giao thông đường bộ

1

Triển khai xây dựng và quy hoạch các trạm cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu giao thông trên các tuyến Quốc lộ

 

 

 

 

2

Xã hội hóa công tác cứu hộ giao thông

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu05/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2013
Ngày hiệu lực11/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 05/KH-UBND 2013 thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 05/KH-UBND 2013 thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu05/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành11/01/2013
        Ngày hiệu lực11/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 05/KH-UBND 2013 thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 05/KH-UBND 2013 thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ Cà Mau

         • 11/01/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/01/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực