Văn bản khác 07/KH-TGCP

Kế hoạch 07/KH-TGCP sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 1940/CT-TTg về nhà, đất liên quan đến tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 07/KH-TGCP sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 1940/CT-TTg nhà, đất


BỘ NỘI VỤ
BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/KH-TGCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 1940/CT-TTG NGÀY 31/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NHÀ, ĐẤT LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các ngành, địa phương tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 1940/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo (Công văn số 782/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ ngày 22/7/2011), Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) xây dựng Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị, phát hiện những tồn tại, vướng mắc và rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà, đất liên quan đến tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói chung và công tác quản lý nhà, đất có liên quan đến tôn giáo nói riêng trong thời gian tới;

- Động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị.

2. Yêu cầu:

- Việc sơ kết Chỉ thị phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương.

- Đánh giá việc thực hiện phải bám sát các nội dung cơ bản của Chỉ thị về rà soát, thống kê tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo; về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các vấn đề liên quan.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

Trong sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 1940/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương cần đánh giá nghiêm túc các nội dung sau:

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị.

2. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị:

a. Tình hình quản lý nhà, đất liên quan đến tôn giáo; tình hình rà soát, thống kê số lượng nhà, đất liên quan đến tôn giáo.

b. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.

c. Công tác giải quyết nhà, đất liên quan đến tôn giáo mà Nhà nước đang quản lý, bố trí sử dụng.

3. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện.

4. Giải pháp và kiến nghị, đề xuất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: hoàn thành việc sơ kết và báo cáo về Ban Tôn giáo Chính phủ trước ngày 30/10/2011 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ phục vụ Hội nghị sơ kết toàn quốc (việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị theo hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành).

- Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các ngành, địa phương liên quan tổ chức sơ kết kết hợp với Hội nghị tổng kết ngành quản lý nhà nước về tôn giáo dự kiến vào tháng 12/2011.

- Giao Vụ Pháp chế - Thanh tra (Ban Tôn giáo Chính phủ) tổng hợp báo cáo, phối hợp Văn phòng Ban, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện sơ kết.

Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban Tôn giáo Chính phủ để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ có ý kiến giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) trân trọng đề nghị các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện đúng nội dung và tiến độ kế hoạch để việc sơ kết đạt kết quả tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng BNV (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- UBND, BTG (SNV) các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Ban (để b/c);
- Chánh Văn phòng;
- Phòng TH-TK;
- Lưu VT, PCTT (2 bản).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/KH-TGCP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu07/KH-TGCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2011
Ngày hiệu lực15/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/KH-TGCP

Lược đồ Kế hoạch 07/KH-TGCP sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 1940/CT-TTg nhà, đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 07/KH-TGCP sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 1940/CT-TTg nhà, đất
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu07/KH-TGCP
        Cơ quan ban hànhBan Tôn giáo Chính phủ
        Người kýNguyễn Thanh Xuân
        Ngày ban hành15/08/2011
        Ngày hiệu lực15/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 07/KH-TGCP sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 1940/CT-TTg nhà, đất

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 07/KH-TGCP sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 1940/CT-TTg nhà, đất

             • 15/08/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/08/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực