Văn bản khác 09/KH-UBATGTQG

Kế hoạch 09/KH-UBATGTQG triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 09/KH-UBATGTQG 2013 bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2013


ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-UBATGTQG 

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2013

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIII; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011, Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/8/2008 của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng kế hoạch triển khai Năm an toàn giao thông năm 2013 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” với các nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu.

1. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

3. Tiếp tục cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giảm thiểu tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

4. Giảm 5% - 10% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông.

5. Chủ đề năm an toàn giao thông 2013 là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông.

3. Đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả thông qua triển khai sử dụng trang thiết bị, hệ thống giám sát trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực của người thực thi công vụ trong khi làm nhiệm vụ.

4. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông: quản lý việc đào tạo, sát hạch lái xe; đăng kiểm phương tiện giao thông; quản lý hoạt động vận tải; tổ chức giao thông.

5. Tiếp tục duy trì và phát huy, nhân rộng các giải pháp đột phá về khắc phục ùn tắc giao thông được thực hiện thành công tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh trong năm an toàn giao thông 2012, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp mới.

III. Giải pháp chủ yếu

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Các kế hoạch này được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành.

2. Phát động phong trào thi đua nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, công chức, chiến sỹ và thanh tra chuyên ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; có chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân mắc khuyết điểm trong công tác này. Tổ chức tốt công tác tập huấn nghiệp vụ, quy trình công tác, nâng cao tính chuyên nghiệp cho lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường biện pháp đấu tranh ngăn chặn tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, vận động người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật khi vi phạm hành chính. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy chế, điều lệnh đối với cán bộ, công chức, chiến sỹ, nhất là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với nhân dân trong các lĩnh vực đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm, đăng ký phương tiện, vận tải, quản lý giao thông, kiểm tra xử lý vi phạm; phát hiện xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực trong thực thi công vụ.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông - Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục kịp thời những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai, đẩy mạnh việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Giải quyết những vấn đề khó khăn trong quản lý chậm được giải quyết như chuyển chủ sở hữu phương tiện cơ giới đường bộ, quy trình thử máu đối với người điều khiển phương tiện cơ giới, đội mũ bảo hiểm kém chất lượng…

- Tăng cường công tác cưỡng chế vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung các lỗi là nguyên nhân tăng tai nạn và ùn tắc giao thông: vi phạm tốc độ; vi phạm nồng độ cồn; đi sai phần đường làn đường; không mũ bảo hiểm; dừng đỗ xe trái quy định; tập trung đối tượng lái xe xe khách, xe tải nặng; chở quá tải, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, thiếu dụng cụ cứu sinh;

- Tiếp tục phối hợp các lực lượng triển khai phòng, chống đua xe trái phép. Kiên quyết điều tra, sử lý nghiêm minh trước pháp luật hành vi đua xe trái phép, tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện giao thông, hoạt động vận tải, kiên quyết đình chỉ các cơ sở, các doanh nghiệp vi phạm quy định, quy trình hoạt động. Quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm và xử lý sai phạm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, đăng kiểm phương tiện, hoạt động vận tải, tuần tra kiểm soát, quy định rõ việc xử lý kỷ luật cá nhân, tập thể khi bị phát hiện sai phạm, nếu sai phạm nghiêm trọng phải xử lý hình sự theo quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân và tổ chức vi phạm.

4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

a. Công tác tuyên truyền:

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Huy động các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở, từ xã phường đến đến thôn bản; phát huy hiệu quả truyền thông qua hệ thống thông tin xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, hệ thống đài truyền thanh xã, phường.

- Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông. Tăng cường tuyên truyền trực quan, sử dụng thông điệp, pa nô, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi. Tổ chức và tuyên truyền sản phẩm từ các cuộc vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về an toàn giao thông.

- Xã hội hóa các hoạt động truyền thông. Xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông trên cơ sở tận dụng các đơn vị chuyên nghiệp.

- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chủ đề: quy tắc giao thông đường bộ, phòng chống uống rượu bia đối với lái xe, đội mũ bảo hiểm; quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách; vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân.

- Khẩu hiệu tuyên truyền: Tích cực hưởng ứng “Tuần lễ an toàn đường bộ lần thức 2”; “An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người”; “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”; “Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường”; “Đã uống rượu, bia không lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy”;

“Quan sát an toàn khi vượt qua đường sắt”; “Dừng lại quan sát trước khi qua đường”

b. Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Giao thông thông minh”.

5. Chống ùn tắc giao thông

a. Triển khai thực hiện Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020; tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng gắn với hạn chế phương tiện gia thông cá nhân tham gia lưu thông;

b. Tổ chức lại giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông đô thị; điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông phù hợp với lưu lượng phương tiện tại giờ cao điểm sáng, chiều; tăng các tuyến phố phân làn giao thông một chiều; phân tách làn phương tiện, bố trí làn đường dành riêng cho xe buýt. Tiếp tục xây dựng thêm các cầu vượt lắp ghép dành cho phương tiện tải trọng nhẹ và xe mô tô đi qua một số nút giao thông chính của thành phố. Cấm xe taxi, xe ô tô cá nhân tham gia giao thông trên một số tuyến phố trong giờ cao điểm và trên một số tuyến phố.

c. Thiết lập trật tự, kỷ cương quản lý lòng đường, vỉa hè theo nguyên tắc vỉa hè dành cho người đi bộ, lòng đường dành cho phương tiện tham gia giao thông.

d. Huy động các lực lượng quần chúng tham gia giữ gìn TTATGT, phối hợp cùng Thanh tra giao thông và các lực lượng của ngành Công an.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công an chỉ đạo Công an địa phương, các đơn vị trực thuộc

- Huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường kiểm tra phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý nghiêm theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tổ chức mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát vào dịp Tết Nguyên đán 2013, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, quốc khánh 2/9, kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng tháng 7/2013, đợt cao điểm cuối năm 2013.

- Tăng cường tổ chức cưỡng chế theo chuyên đề để tăng tính răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm: chuyên đề về vi phạm tốc độ; về vi phạm nồng độ cồn; mũ bảo hiểm; dừng đỗ xe; vi phạm phần đường làn đường; vi phạm xe khách, xe tải nặng.

- Kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy: phương tiện chở quá tải, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, không trang bị hoặc thiếu dụng cụ cứu sinh; thuyền viên và người lái không có bằng lái hoặc chứng chỉ chuyên môn, vi phạm quy tắc giao thông; trọng tâm kiểm tra phương tiện chở khách ngang sông, tàu chở khách du lịch; xử phạt nghiêm theo Nghị định 60/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Bộ Công an xây dựng và trình Chính phủ Nghị định quy định về các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ qua tài khoản ngân hàng; phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 về hướng dẫn lệ phí trước bạ và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc sang tên đổi chủ giải quyết tình trạng không chuyển sở hữu phương tiện.

2. Bộ Giao thông vận tải

a. Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Triển khai thực hiện các Đề án “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông”; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo, sát hạnh vi phạm quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác đăng ký phương tiện thủy nội địa và đào tạo cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa; tăng cường kiểm tra xử lý phương tiện không đăng ký.

b. Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện giao thông. Triển khai thực hiện Đề án ”Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thuỷ nội địa để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường”. Bảo đảm 100% trạm kiểm định xe cơ giới sử dụng hệ thống camera giám sát hoạt động kiểm định, xử lý nghiêm các đang kiểm viên sai phạm, tiêu cực. Hàng tháng công bố các xe ô tô, phương tiện thủy hết niên hạn sử dụng. Thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng đăng kiểm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, an ninh đối với tàu biển.

c. Quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải.

Đẩy mạnh tuyên truyền thời gian áp dụng xử phạt phương tiện không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định từ 1/7/2013 để các doanh nghiệp vận tải khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Triển khai thực hiện đề án “Đổi mới công tác vận tải đường bộ theo hướng hiện đại nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ.

d. Nâng cao điều kiện an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

- Triển khai thực hiện đề án “Đổi mới toàn diện công tắc quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ”.

- Tăng cường khắc phục điểm đen tai nạn giao thông. Rà soát tổng thể và có biện pháp điều chỉnh, lắp đặt biển báo hiệu đường bộ theo đúng quy định và thuận lợi cho người tham gia giao thông.

e. Phối hợp với Bộ Công an và các Bộ ngành liên quan xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy bội địa.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; nhà trường kết hợp với gia đình giáo dục học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy; quy định biện pháp mạnh ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Hiệu trưởng nhà trường đưa tiêu chí chấp hành pháp luật an toàn giao thông vào bộ tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh hàng năm.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tổ chức có hiệu quả cuộc thi “Giao thông thông minh” theo kế hoạch đã đề ra, bảo đảm trong năm học 2012-2013 có ít nhất 3 triệu học sinh tham gia cuộc thi.

Nghiên cứu, đề xuất lộ trình để năm học 2014-2015 đưa việc giảng dạy an toàn giao thông vào chương trình giảng dạy chính khóa ở các cấp học.

4. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an xây dựng Thông tư liên tịch quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

5. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học-Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải xây dựng Thông tư liên tịch quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Thông tư quy định quản lý việc quảng cáo rượu, bia trên các phương tiện quảng cáo, yêu cầu khi quảng cáo rượu, bia phải gắn kèm nội dung cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng và công bố “Tiêu chí Văn hóa giao thông”. Phối hợp với các cơ quan thành viên của Ủy ban triển khai “Văn hóa giao thông” đến người tham gia giao thông.

7. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/2007/TT-BTC về hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng thông tư thay thế Thông tư 106/2004/TT-BTC ngày 9 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách trung ương cấp.

8. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông.

9. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thường xuyên phát sóng các thông điệp về an toàn giao thông.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam triển khai các hoạt động nhằm yêu cầu hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông; tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tới mọi gia đình, khu dân cư.

11. Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia:

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này ở các Bộ, ngành, địa phương.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Sơ kết, tổng kết và xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, nhất là trên truyền hình, phát thanh trung ương. Sản xuất các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền thống nhất trên toàn quốc (thông điệp, Áp phích, Pano, tờ rơi…).

- Phối hợp với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn đường bộ lần thức 2” với chủ đề “an toàn cho người đi bộ”; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”; tổ chức Diễn đàn các nhà khoa học, chuyên gia về an toàn giao thông; tổ chức chiến dịch tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, phòng chống uống rượu bia-lái xe.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục-Đào tạo, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC tiếp tục triển khai cuộc thi giao thông thông minh trên Internet.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp Vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2013, bình chọn, trao giải thưởng; tổ chức phát động và trao giải thưởng báo chí viết về an toàn giao thông năm 2013.

- Tổ chức đánh giá năng lực của Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo bộ tiêu chí đánh giá.

- Tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc 3 tháng một lần để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, biểu dương, khen thưởng các địa phương đạt thành tích tốt và phê bình các địa phương yếu kém.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện Kế hoạch triển khai hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”, tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Chủ tịch Quốc hội, TT Ban bí thư (để B/c)
- PTT Nguyễn Xuân Phúc, CT UB ATGT QG;
- Văn phòng CP; VP TƯ Đảng; VPQH;
- Các Phó Chủ tịch UB ATGT QG;
- Các cơ quan thành viên UB ATGT QG;
- Ban ATGT tỉnh,TP trực thuộc TW;
- Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Ủy viên UBATGTQG; Ủy viên Ban TT;
- CVP, các PCVP UB ATGT QG;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Đinh La Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/KH-UBATGTQG

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu09/KH-UBATGTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2013
Ngày hiệu lực22/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/KH-UBATGTQG

Lược đồ Kế hoạch 09/KH-UBATGTQG 2013 bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 09/KH-UBATGTQG 2013 bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu09/KH-UBATGTQG
        Cơ quan ban hànhUỷ ban An toàn giao thông quốc gia
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành22/01/2013
        Ngày hiệu lực22/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 09/KH-UBATGTQG 2013 bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2013

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 09/KH-UBATGTQG 2013 bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2013

           • 22/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực