Văn bản khác 10/KH-UBND

Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2012 triển khai Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10/KH-UBND 2012 triển khai pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

An Giang, ngày 07 tháng 3 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHÁP LỆNH SỐ 16/2011/UBTVQH12 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Ngày 30/6/2011 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT); trong đó quy định về đối tượng áp dụng; nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; các hành vi bị nghiêm cấm; mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt nam trong các trường hợp đặc biệt; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT; tiêu chuẩn của người được giao bảo quản kho, nơi cất giữ VK, VLN, CCHT; Giao nộp, tiếp nhận và xử lý VK, VLN, CCHT.

Để tăng cường quản lý VK, VLN và CCHT, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch triển khai Pháp lệnh như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích.

Quán triệt cho cán bộ, viên chức nhà nước, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh nắm vững nội dung Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các văn bản có liên quan về quản lý VK-VLN-CCHT. Nâng cao nhận thức về trách nhiệm, năng lực tổ chức và nghiêm chỉnh thực hiện nhằm góp phần thiết lập trật tự kỷ cương trong việc quản lý và sử dụng VK-VLN-CCHT trong toàn tỉnh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Yêu cầu.

Trên cơ sở tổng kết công tác thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý VK, VLN và CCHT, đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện, những ưu điểm, khuyết điểm từ đó đề ra biện pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao góp phần ổn định an ninh trật tự tỉnh nhà.

Qua công tác, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các quy định về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT. Từ đó tạo ra phong trào quần chúng phát hiện, thu gom và tự giác giao nộp VK-VLN-CCHT đang quản lý, sử dụng trái quy định.

Tăng cường sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền và hiệu lực quản lý Nhà nước của ngành Công an và các cơ quan có liên quan trong quản lý VK-VLN-CCHT.

II. Nội dung, biện pháp tiến hành:

1. Công tác triển khai cần tập trung vào một số vấn đề sau:

- Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý VK, VLN và CCHT; đánh giá công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện Nghị định.

- Triển khai, quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện nội dung Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT một cách nghiêm túc trong các cơ quan Nhà nước và phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân.

- Ủy ban nhân dân tỉnh mở hội nghị triển khai Pháp lệnh cho Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 3/2012.

Sau hội nghị của UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai, quán triệt sâu rộng Pháp lệnh cho cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân ở địa phương mình đến tận cơ sở nắm bắt kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

2. Công tác tuyên truyền, vận động:

- Để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương tham mưu cho cấp ủy, ủy ban nhân dân cùng cấp tiếp tục mở đợt vận động toàn dân phát hiện, tự giác giao nộp VK-VLN-CCHT và đưa phong trào này đi vào thường xuyên.

- Tuyên truyền rộng rãi và sâu rộng bằng mọi hình thức các quy định về quản lý VK-VLN-CCHT và các quy định về xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự trong lĩnh vực này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Vận động đến từng hộ gia đình, cụm dân cư… cam kết không tàng trữ, sử dụng VK-VLN-CCHT trái phép; cần tập trung vào các địa bàn trọng điểm, khu vực có kho vũ khí, vật liệu nổ, các tuyến biên giới … kết hợp chặt chẽ với việc vận động toàn dân tự giác giao nộp VK-VLN-CCHT còn rơi vãi ngoài xã hội.

3. Công tác kiểm tra:

Các cơ quan chức năng theo quy định của Pháp lệnh, căn cứ nhiệm vụ được giao tiến hành tổng kiểm tra VK-VLN-CCHT trong toàn tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch kiểm tra VK-VLN-CCHT trong lực lượng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Công an tỉnh có kế hoạch tổng kiểm tra VK-VLN-CCHT trong ngành Công an và các cơ quan, tổ chức được phép trang bị, sử dụng; kết hợp Bộ đội biên phòng, Hải quan và các lực lượng khác tập trung kiểm tra khu vực biên giới, xây dựng kế hoạch phát động toàn dân giao nộp VK-VLN-CCHT.

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra VK-VLN-CCHT đạt kết quả tốt.

- Chậm nhất đến 30/6/2012 phải hoàn thành và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh An Giang) theo quy định.

Công tác kiểm tra cần tập trung:

- Chấn chỉnh ngay những thiếu sót, sơ hở trong quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT; qua đợt tổng kiểm tra tiến hành thu hồi triệt để số VK-VLN-CCHT của các cơ quan, tổ chức và cá nhân không thuộc đối tượng được phép trang bị.

- Tất cả những trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân qua kiểm tra, phát hiện có hành vi vi phạm các quy định của Pháp lệnh như: bị thất lạc, mất VK-VLN-CCHT; cá nhân chuyển công tác, nghỉ hưu, nghỉ việc … tự ý mang theo VK- CCHT (kể cả trong và ngoài ngành Công an) đều phải được tiến hành làm rõ. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính, cá nhân vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT trong toàn tỉnh theo đúng lịch trình đã đề ra; tổ chức tập huấn công tác quản lý và sử dụng biểu mẫu theo quy định.

Phối hợp với Cơ quan báo chí, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định về quản lý VK-VLN-CCHT.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc kiểm tra và báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch này, tham mưu bình chọn các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh để khen thưởng kịp thời.

2. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Tổng cục VII – BCA;
- Công an tỉnh, BCH QS tỉnh, BCH BĐ BP tỉnh;
- Sở, ban, ngành, MTTQ, Đoàn thể và
Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2012
Ngày hiệu lực07/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 10/KH-UBND 2012 triển khai pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10/KH-UBND 2012 triển khai pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành07/03/2012
        Ngày hiệu lực07/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 10/KH-UBND 2012 triển khai pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10/KH-UBND 2012 triển khai pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ An Giang

           • 07/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực