Văn bản khác 1035/KH-UBND

Kế hoạch 1035/KH-UBND năm 2015 tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1035/KH-UBND 2015 tập huấn Luật xuất nhập cảnh của người nước ngoài Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 31 tháng 3 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là Luật Xuất, nhập cảnh) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 16/6/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Để tổ chức triển khai thực hiện Luật Xuất, nhập cảnh trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Xuất, nhập cảnh như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt đầy đủ những nội dung cơ bản của Luật Xuất, nhập cảnh, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài cho cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thông qua tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức và hiệu quả trong công tác quản lý người nước ngoài tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý người nước ngoài đến hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh.

- Việc triển khai tập huấn phải thiết thực, đảm bảo chất lượng, hiệu quả phù hợp với yêu cầu công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

II- NỘI DUNG, THÀNH PHẦN,THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Nội dung

- Quán triệt nội dung cơ bản, những điểm mới, những vấn đề cần chú ý của Luật Xuất, nhập cảnh.

- Phổ biến nội dung Luật và những văn bản hướng dẫn thực hiện (kèm các loại biểu mẫu, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam); hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của các đơn vị tham gia tập huấn.

2. Thành phần

a) Bộ Công an:

- Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý xuất, nhập cảnh-Tổng cục An ninh, Bộ CA.

b) Cấp tỉnh:

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Văn phòng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ban Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng: Tham mưu, An ninh, Tình báo, Quản lý hành chính về TTXH và các đội chuyên đề liên quan.

c) Cấp huyện:

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị;

- Phó trưởng Công an phụ trách An ninh, Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đội trưởng các đội An ninh, Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thuộc Công an các huyện, thành, thị.

d) Doanh nghiệp

- Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trong nước có sử dụng lao động là người nước ngoài và thường xuyên đón người nước ngoài vào làm việc; cán bộ quản lý nhân sự theo dõi công tác nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

(Tổng số đại biểu dự và phục vụ Hội nghị dự kiến khoảng 285 người).

3. Thời gian: 1/2 ngày (Trong tháng 4/2015 - có giấy mời riêng).

4. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Thẩm định các tài liệu phục vụ Hội nghị do Công an tỉnh xây dựng.

- Phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị, phát hành giấy mời và các điều kiện phục vụ Hội nghị.

- Dẫn chương trình Hội nghị.

b) Công an tỉnh

- Chuẩn bị nội dung tài liệu, văn bản triển khai tại Hội nghị.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình Hội nghị; chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị giấy mời và trực tiếp mời báo cáo viên.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đón, tiếp khách; bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu, báo cáo viên và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.

c) Sở Tài chính: Thẩm định kinh phí phục vụ Hội nghị, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

d) Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin, bài phục vụ công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ nội dung Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Báo PT, Đài PT-TH tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TH3, NC2 (60b) .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1035/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1035/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2015
Ngày hiệu lực31/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1035/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1035/KH-UBND 2015 tập huấn Luật xuất nhập cảnh của người nước ngoài Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1035/KH-UBND 2015 tập huấn Luật xuất nhập cảnh của người nước ngoài Phú Thọ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1035/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýChu Ngọc Anh
        Ngày ban hành31/03/2015
        Ngày hiệu lực31/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1035/KH-UBND 2015 tập huấn Luật xuất nhập cảnh của người nước ngoài Phú Thọ

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1035/KH-UBND 2015 tập huấn Luật xuất nhập cảnh của người nước ngoài Phú Thọ

             • 31/03/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/03/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực