Văn bản khác 1074/KH-UBND

Kế hoạch 1074/KH-UBND thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch năm 2019 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1074/KH-UBND 2019 Đề án đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động du lịch Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1074/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH NĂM 2019

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án “đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” (sau đây viết tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trong năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai các giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện Đề án, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch.

2. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn cho nhân dân, du khách và các hoạt động du lịch hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

3. Ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các yếu tố có thể gây mất an toàn cho du khách tại các địa bàn, tuyến, điểm du lịch; ngăn chặn và giải quyết tình trạng chèo kéo, đeo bám khách để ăn xin, bán hàng rong, ép giá, tranh giành, đe dọa khách du lịch.

4. Quá trình thực hiện Đề án phải gắn với việc triển khai thực hiện các nội dung của Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch phát triển Khu du lịch Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, an toàn gắn với phát triển du lịch của tỉnh với nhiều hình thức như viết tin, bài, phóng sự, tổ chức các buổi họp dân, sinh hoạt chính trị... Tập trung tại các địa bàn trọng điểm về du lịch (như Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tuy Phong, La Gi, Phú Quý...).

- Đổi mới công tác vận động quần chúng, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng và giữ gìn môi trường an ninh, an toàn, văn minh, thân thiện đối với du khách.

- Tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ du khách theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 6/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Phổ biến, cung cấp thông tin cho người dân, du khách, các doanh nghiệp du lịch về các quy định của pháp luật có liên quan đến việc đảm bảo an ninh, trật tự và các nguy cơ đe dọa đến an ninh, an toàn trong du lịch; duy trì cơ chế trao đổi, tiếp nhận, xử lý thông tin giữa các doanh nghiệp, nhân dân và các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

2. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn lao động, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu tư, xây dựng, lao động...; tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức không chấp hành đúng quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại các điểm tham quan, du lịch như: Công viên Đồi Dương, Đá Ông Địa, Suối Tiên, Đồi Cát Mũi Né (Phan Thiết), Bàu Trắng (Bắc Bình), Bình Thạnh (Tuy Phong) và các điểm du lịch cộng đồng tại thị xã La Gi... Kiểm soát tốt các hoạt động đánh bắt tôm hùm con, các hoạt động thể thao trên biển, mô tô nước, mô tô địa hình, khinh khí cầu, dịch vụ vận chuyển khách du lịch, cho thuê các phương tiện tự lái tham gia giao thông.

- Rà soát, đánh giá các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng chậm triển khai, vướng đền bù giải tỏa, khai thác khoáng sản... tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định; nghiên cứu đầu tư các trạm cứu hộ tại các bãi tắm, nhà vệ sinh, thùng rác công cộng... tại các tuyến, điểm du lịch để phục vụ du khách.

3. Tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ ngành du lịch; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho lực lượng cảnh sát giao thông, Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên tiếp xúc với khách du lịch.

- Phối hợp các trường, trung tâm giáo dục tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ về cứu hộ, cứu nạn, an toàn vệ sinh thực phẩm, sơ cấp cứu; thường xuyên mở các lớp tập huấn và cấp chứng nhận đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên của các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia thông qua hoạt động du lịch, kinh tế du lịch; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao; chủ động ngăn chặn tình trạng cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, ma túy ở các địa bàn, tuyến, điểm du lịch; xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh cho các sự kiện, lễ hội mang tầm quốc gia và quốc tế; tăng cường công tác tuần tra vũ trang trên các tuyến du lịch, địa bàn trọng điểm, nhất là trong dịp Lễ, Tết và các ngày cuối tuần tập trung đông khách du lịch.

5. Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Đề án và kinh phí thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh đối với các hoạt động lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh quốc gia; trấn áp mạnh các loại tội phạm, ngăn chặn tình trạng cướp giật, trộm cắp, lừa đảo tại các địa bàn, tuyến, điểm du lịch; xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Phối hợp các sở, ngành, chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các các trường hợp vi phạm, nhất là các phương tiện vận chuyển hành khách không đảm bảo chất lượng, điều kiện hoạt động.

- Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về công tác phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, nghiệp vụ bảo vệ cho cán bộ, nhân viên hoạt động trong ngành du lịch; quán triệt và hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho lực lượng cảnh sát giao thông, Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên tiếp xúc với khách du lịch.

- Chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Đề án và kinh phí thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan dự trù, sử dụng nguồn kinh phí năm 2019 theo phê duyệt của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự, gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu dân cư trên các địa bàn, tuyến, điểm du lịch.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác dân vận kết hợp với tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước nhằm xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với lực lượng Công an bảo vệ an toàn các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc, trong các cao điểm, lễ, tết, sự kiện tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn về nhiệm vụ “quản lý vùng trời - quản lý bay” trong không phận tỉnh Bình Thuận. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thủ tục xin cấp phép bay phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch... trong các dịp lễ, tết, các sự kiện trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp sử dụng máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ (mô hình bay, khinh khí cầu, dù lượn, flycam...) vi phạm vùng cấm bay hoặc không có giấy phép bay.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, kiểm tra, giám sát chặt chẽ và kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các phương tiện tàu thuyền hoạt động về lĩnh vực du lịch nhưng không có giấy phép hoặc chấp hành không đúng quy định của luật pháp Việt Nam. Phối hợp với các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các lực lượng chức năng có liên quan nắm chắc tình hình các phương tiện tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển Bình Thuận; tổ chức trực phân đội tàu theo đúng quy định, sẵn sàng cơ động tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền Việt Nam, các hoạt động đánh bắt trên biển trái pháp luật; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực biên giới trên biển theo chức năng, nhiệm vụ.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch, tập trung quản lý các hoạt động kinh doanh lưu trú, dịch vụ lữ hành, dịch vụ văn hóa, nghệ thuật và thể thao phục vụ khách du lịch; thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, hỗ trợ du khách; đẩy mạnh công tác kiểm tra các hoạt động du lịch để đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh văn hóa, thể thao, du lịch hoạt động đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực du lịch.

- Nâng cao chất lượng, đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ ngành du lịch đảm bảo số lượng, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch.

5. Sở Tài chính

- Căn cứ dự toán do Công an tỉnh lập và khả năng cân đối của ngân sách, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng nhiệm vụ khi có yêu cầu.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng lao động làm việc trong các cơ sở du lịch; tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình lao động nước ngoài theo kế hoạch hoặc đột xuất khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm; giải quyết các vụ việc có liên quan đến lao động trong các cơ sở du lịch khi có phát sinh.

- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, nhất là giải quyết đối với số đối tượng ăn xin, bán hàng rong, lang thang cơ nhỡ đeo bám, chèo kéo khách tại các điểm du lịch.

7. Sở Nội vụ

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên ngành phù hợp tiềm năng phát triển văn hóa du lịch cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý văn hóa, du lịch.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh - Truyền hình các địa phương tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn du lịch để người dân tự giác thực hiện.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp, lấy ý kiến của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đối với các dự án đầu tư du lịch liên quan đến quốc phòng, an ninh.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường. Phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo thẩm quyền.

11. Sở Y tế

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh kiến thức về vệ sinh, an toàn thực phẩm; mở các lớp tập huấn, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Đồng thời, tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác bảo đảm an toàn thực phẩm vào dịp cao điểm lễ, Tết tại các nhà hàng, khách sạn, các khu, điểm du lịch.

12. Đề nghị Cục Quản lý thị trường Bình Thuận

Phối hợp các với các Sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả, kém chất lượng, các hành vi gian lận thương mại, bán giá cao hơn giá niêm yết, bán giá cao bất hợp lý gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

13. Các Sở, ngành liên quan khác

Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện tốt các nội dung, giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

14. Hiệp hội du lịch Bình Thuận

Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiêp chấp hành các quy định pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, tổ chức tuần tra, bảo vệ, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch; thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp về an ninh tổ quốc để trao đổi và phối hợp với các Sở, ngành, địa phương giải quyết nhằm đảm bảo môi trường tự nhiên, xã hội và du lịch phát triển bền vững.

- Phối hợp với các trường, các trung tâm đào tạo nghề và Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ nhân viên làm việc trên lĩnh vực du lịch, nhất là số nhân viên lễ tân, bảo vệ…

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vai trò, lợi ích kinh tế xã hội từ hoạt động kinh doanh du lịch và tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ góp phần thu hút du khách đến địa phương.

- Tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, xử lý tình trạng cò mồi, ăn xin, bán hàng rong đeo bám khách du lịch tại các tuyến, điểm du lịch như: Công viên Đồi Dương, Đá Ông Địa, Suối Tiên, Đồi Cát Mũi Né (Phan Thiết), Bàu Trắng (Bắc Bình), Khu du lịch Bình Thạnh (Tuy Phong) và các điểm du lịch cộng đồng tại thị xã La Gi... Có kế hoạch cụ thể, chuẩn bị ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra đối với du khách trong các đợt cao điểm.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch theo thẩm quyền, các điểm tham quan du lịch thuộc địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Chỉ đạo Ban quản lý các khu, điểm du lịch, chính quyền địa phương thực hiện việc lắp đặt các biển báo nguy hiểm, biển cảnh báo, hướng dẫn cho khách du lịch và bố trí nhân viên trực đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ tại các bãi tắm; niêm yết công khai các quy định về dịch vụ du lịch tại các địa bàn, tuyến điểm du lịch.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm làm trong sạch địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết, Hiệp hội du lịch Bình Thuận có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời. Kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 10 tháng 12 năm 2019.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/01/2020./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Hiệp hội du lịch Bình Thuận;
- Lưu: VT, KGVXDL, NCKSTTHC.Thuận.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1074/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1074/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2019
Ngày hiệu lực28/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1074/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1074/KH-UBND 2019 Đề án đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động du lịch Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1074/KH-UBND 2019 Đề án đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động du lịch Bình Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1074/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành28/03/2019
        Ngày hiệu lực28/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1074/KH-UBND 2019 Đề án đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động du lịch Bình Thuận

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1074/KH-UBND 2019 Đề án đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động du lịch Bình Thuận

             • 28/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực