Văn bản khác 110/KH-UBND

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2021 về đón người dân Bạc Liêu đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp có nguyện vọng trở về địa phương do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 110/KH-UBND 2021 đón người dân đang lưu trú tại tỉnh có dịch về địa phương tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ĐÓN NGƯỜI DÂN BẠC LIÊU HIỆN ĐANG LƯU TRÚ TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ ĐANG CÓ DỊCH BỆNH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ VỀ ĐỊA PHƯƠNG

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hỗ trợ người dân Bạc Liêu gặp khó khăn hiện đang lưu trú tại các địa phương bạn trở về Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch tổ chức đón các đối tượng nêu trên về Bạc Liêu, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

- Nhm góp phần cùng với các địa phương bạn đang có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp làm tốt công tác phòng, chống dịch. Đồng thời tạo điều kiện để người dân Bạc Liêu sống xa quê hương có hoàn cảnh khó khăn tr về địa phương;

- Việc tổ chức đón người dân về địa phương phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau khi về địa phương. Trong đó, an toàn là yêu cầu trước hết và trên hết;

- Việc đón người dân trở về Bạc Liêu được chia thành nhiều đợt theo thứ tự ưu tiên, trong đó thực hiện trước đối với người Bạc Liêu đang Thành ph H Chí Minh (sau đây viết tắt là TP.HCM). Sau đó tùy vào tình hình sẽ tiếp tục đón người dân Bạc Liêu đang các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh đang có dịch phức tạp;

- Quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng; song không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của các địa phương bạn.

II. ĐI TƯỢNG, S LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Đối tưng: Phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và có nguyện vọng về địa phương;

- Có nhà tại tỉnh Bạc Liêu (nhà của bn thân, gia đình hoặc của người thân cho nhờ) đủ điều kiện đ lưu trú, thực hiện cách ly tại nhà sau khi hết thời gian cách ly tập trung;

- Không thuộc đi tượng F0, F1;

- Đã được xét nghiệm âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Đối với các trường hợp không có giấy xét nghiệm hoặc giấy xét nghiệm hết hiệu lực thì sẽ được tổ chức test nhanh kháng nguyên vi-rút SARS-CoV-2 trước khi lên xe về Bạc Liêu;

- Có Bản đăng ký (theo mẫu Phụ lục s 1) và Bản cam kết (theo mẫu Phụ lục s 2) tuân thủ các yêu cầu, quy định của tỉnh;

- Đảm bảo điều kiện và sức khỏe khi di chuyển bằng ô tô từ TP.HCM và các tỉnh về Bạc Liêu;

- Tự chuẩn bị thuốc uống cá nhân đối với các trường hợp đang uống thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ; chỉ vận chuyển người và đồ dùng cá nhân thật sự cần thiết, đựng trong một túi xách/vali nhỏ gọn; không vận chuyển đồ cồng kềnh, phương tiện khác;

- Trường hợp có xe gắn máy: phải đăng ký rõ, để tỉnh bố trí xe tải chở xe máy riêng (trường hợp này chỉ cho phép đăng ký với slượng hạn chế và do Ban Điu phi xét duyệt).

* Các đi tượng ưu tiên (xếp theo thứ tự giảm dần từ trên xuống):

+ Nhóm 1: Người khuyết tật; phụ nữ mang thai; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người trên 65 tuổi; trẻ em dưới 09 tuổi; người đi công vụ hoặc người đi khám, chữa bệnh chưa trở về được;

+ Nhóm 2: Lao động là hộ nghèo, cận nghèo;

+ Nhóm 3: Lao động tự do bị mất việc làm;

+ Nhóm 4: Các đối tượng khó khăn khác.

2. Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong tháng 8/2021. Song tùy theo tình hình sẽ quyết định thời gian cụ thể cho từng đợt.

3. Số lượng:

- Đợt 1 - Rước về 300 ngưi từ TP.HCM (dự kiến chia ra 3-4 ngày rước). Rước về cách ly tập trung tại Khu Ký túc xá Sinh viên thuộc địa bàn Phường 1, thành ph Bạc Liêu;

- Các đợt tiếp theo: Tùy theo tình hình cụ thể sẽ quyết định sau.

4. Phương thức thực hiện: Theo quy trình gồm 5 bước:

* Bước 1 - Thông báo thông tin đến các đối tượng có nhu cầu;

* Bước 2 - Đăng ký; chọn lọc đối tượng; chốt danh sách và thông báo đến người trong danh sách được duyệt;

* Bước 3 - Đưa xe đến đón tại các đim tập kết được xác định trước (riêng đối với TP.HCM thì dự kiến chọn điểm tập kết tại Bến xe Miền Tây), sau đó vận chuyển người về Bạc Liêu;

* Bước 4 - Xe về đến Bạc Liêu, bàn giao và tiếp nhận người vào các khu cách ly tập trung;

* Bước 5 - Tiếp tục quản lý và sàng lọc đối tượng tại khu cách ly để phân nhóm xử lý.

5. Hình thức đăng ký và hồ đăng ký:

5.1. Người dân được quyền chọn một trong các hình thức đăng ký sau:

- Đăng ký theo mẫu trên Cổng Thông tin điện t tnh Bạc Liêu http://baclieu.gov.vn;

- Đăng ký qua qua Zalo, email (trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh sẽ cung cấp các hướng dẫn để người đăng ký thực hiện);

- Đăng ký qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú). Danh sách đầu mối liên hệ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (gồm họ tên, số điện thoại, thông tin Zalo, mail) sẽ được công bố trên Cng Thông tin điện tử (của tnh và Cng thành phần của Sở) đ người dân liên hệ đăng ký;

5.2. Hồ sơ đăng ký:

- Bản đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 01 (điền thông tin, ký vào Bn Cam kết, chụp hình và gửi email hoặc gửi Zalo theo hướng dẫn) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung đăng ký.

- Bản cam kết theo mẫu tại Phụ lục số 02 (điền thông tin, ký vào Bn Cam kết, chụp hình và gửi email hoặc gửi Zalo theo hướng dẫn) và chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật về nội dung cam kết.

Các đơn vị chức năng của tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp nhận, kiểm tra, sàng lọc và thông báo danh sách người duyệt.

6. Kinh phí thực hiện:

6.1. Người dân tự chi trả các chi phí sau:

- Chi phí xét nghiệm tại TP.HCM và các tỉnh bạn (nếu có);

- Chi phí di chuyn ra đến nơi tập kết để lên xe về Bạc Liêu;

- Chi phí ăn uống trong thời gian cách ly tập trung (theo quy định tại Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ) là 80.000 đồng/ngày;

- Các chi phí liên quan quá trình cách ly tại nhà và tự theo dõi sức khỏe (14 ngày sau thời gian cách ly tập trung);

- Các chi phí cá nhân khác;

6.2. Các chi phí còn lại khác do Nhà nước đảm bảo từ ngân sách hoặc vận động xã hội hóa.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Công bố thông tin, đăng ký, lên danh sách:

- Nội dung Kế hoạch sẽ được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của tỉnh; kênh thông tin của Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau và các kênh thông tin của các tỉnh, thành phố bạn để người dân tiếp cận, đăng ký;

- Người dân đăng ký thông qua các kênh nêu tại mục 1.5 nêu trên, để tỉnh tiếp nhận thông tin và tổng hợp lập danh sách cụ thể;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ phi hợp với Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau, y ban nhân dân cấp huyện sàng lọc danh sách người đăng ký; từ đó lập danh sách những người thỏa mãn các điều kiện (theo thứ tự ưu tiên) với s dư 10% trong từng đợt đ gửi Ban Chỉ đạo Phòng chng dịch COVID-19 tỉnh (sau đây viết tắt là Ban Ch đạo tnh) phê duyệt chốt danh sách;

- Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hỗ trợ các đơn vị nêu trên trong quá trình tng hợp thông tin dữ liệu (khi có yêu cầu của các đơn vị);

- Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau thông báo cho người trong danh sách được duyệt biết, chuẩn bị các điều kiện có liên quan và di chuyển đến điểm tập kết theo thời gian cụ thể.

2. Chuẩn b về hu cần đón rưc:

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu:

+ Phối hợp thống nhất với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố bạn, Công ty Phương Trang (là đơn vị tài trợ chính đối với việc vận chuyển người dân) và các đơn vị vận tải khác trên địa bàn tỉnh để đảm bảo công tác hậu cần này;

+ Chuẩn bị, bố trí xe tải theo Đoàn đi rước để chờ phương tiện xe gắn máy của người dân (s lượng xe theo danh sách được duyệt)

- Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu:

+ Bố trí hậu cần công tác xét nghiệm (test nhanh kháng nguyên) đối với các trường hợp cần thiết trước khi lên xe về Bạc Liêu nhằm đảm bảo 100% người lên xe phi có kết quả âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ trước giờ xe lăn bánh.

+ Chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ cho các đối tượng có liên quan;

- Công an tỉnh Bạc Liêu: Chuẩn bị bố trí lực lượng và phương tiện hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình đón rước và dẫn Đoàn về tỉnh Bạc Liêu;

3. Chuẩn bị về hậu cần t chức cách ly và giám sát sau cách ly:

- Chủ yếu do Bộ Chỉ huy quân sự tnh, Công an tỉnh, S Y tế và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện;

- Phương thức thực hiện: Khi xe về vào địa bàn tỉnh, sẽ di chuyển thẳng đến khu cách ly tập trung đã được chun bị sẵn đ đưa người vào cách ly (không phân biệt hộ khu, nơi thường trú của các đi tượng tại Bạc Liêu). Tùy theo điu kiện cụ thể, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ phân bổ xác định địa điểm khu cách ly trong từng đợt. Riêng đối với Đt 1 (300 người từ TP.HCM) sẽ đưa về Khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Sinh viên tại Phường 1, thành phố Bạc Liêu;

- Sau khi kết thúc thời gian cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, giao chính quyền cấp xã và cộng đồng dân cư tiếp tục theo dõi, giám sát việc cách ly tại nhà của đối tượng trong 07 ngày và thêm 07 ngày theo dõi sức khỏe;

4. Chuẩn bị về lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc đối tượng và điều trị cho ngưi trvề tại địa phương:

Chủ yếu do Sở Y tế và các đơn vị trong ngành y tế (cả trong và ngoài công lập) thực hiện, với sự phối hợp của các lực lượng có liên quan và chính quyền các địa phương.

5. Chuẩn bị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành:

Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ thành lập Tiểu Ban Điều phối thực hiện Kế hoạch này, phân công đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban, cùng với các Sở, Ngành, địa phương phối hợp thực hiện đảm bảo yêu cầu, hiệu quả, tiết kiệm, vừa làm vừa thường xuyên rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Ch đạo tỉnh đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

IV. PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI TỈNH

1. Nhờ UBND TP.HCM và các tỉnh bạn hỗ trợ các nội dung sau:

- Quan tâm, có văn bản chỉ đạo các Sở, Ngành, địa phương liên quan hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu đón người dân về (trong từng đợt rước người dân, sau khi tỉnh duyệt danh sách thì sẽ gửi thông báo đến UBND TPHCM và các tỉnh đ nắm, h trợ);

- Hỗ trợ bố trí địa điểm tập kết (đối với Đợt 1 - rước người dân từ TP.HCM về thì ưu tiên chọn đim tập kết tại Bến xe Min Tây);

- Tạo điều kiện để các công dân đến địa điểm tập kết;

- Hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm tập kết;

- Trong điều kiện nguồn lực cho phép, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 (trong vòng 72 tiếng đồng hồ trước khi lên xe về Bạc Liêu);

2. Đ nghị các tỉnh, thành phố: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng tạo điều kiện cho các xe đón người dân Bạc Liêu từ Thành phố Hồ Chí Minh qua các chốt phòng chống dịch được thuận lợi và đảm bảo an toàn.

3. Đề nghị Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh:

- Phối hợp thông tin rộng rãi Kế hoạch này đến người dân Bạc Liêu lưu trú tại TP.HCM và các tỉnh có dịch biết đăng ký;

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu tổng hợp và sàng lọc danh sách đăng ký;

- Thông báo cho người trong danh sách được duyệt biết, chuẩn bị các điều kiện có liên quan và di chuyển đến tập kết đến điểm đón theo thời gian cụ thể.

- Phối hợp chặt chẽ với Tiểu Ban Điều phối trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.

V. PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH

1. Tiểu Ban Điều phối: Chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch này, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các cấp, các ngành thực hiện; theo dõi, chỉ đạo quá trình thực hiện để xử lý kịp thời theo các tình huống diễn ra; báo cáo Ban Ch đạo tỉnh đối với các vấn đề vượt thẩm quyền;

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp UBND cấp huyện ch đạo, phân công Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận thông tin đăng ký và sàng lọc đối tượng theo nhóm đối tượng ưu tiên;

- Phối hợp với Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau để tiếp nhận thông tin (xem đây là một trong các kênh tiếp nhận thông tin);

- Công bố trên Cổng Thông tin điện tử (của tỉnh và Cổng thành phần của Sở) về danh sách đầu mối liên hệ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (gồm họ tên, s điện thoại, thông tin Zalo, mail) để người dân liên hệ đăng ký;

- Tổng hợp danh sách và kiểm tra, sàng lọc danh sách đăng ký theo nhóm đối tượng ưu tiên;

- Xác định danh sách những người thỏa mãn các điều kiện (theo thứ tự ưu tiên) với số dư 10% trong từng đợt đ gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tnh (sau đây viết tắt là Ban Ch đạo tỉnh) duyệt chốt danh sách;

3. Sở Y tế chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế và các điều kiện khác có liên quan; phối hợp với S Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị đón người dân Bạc Liêu về tỉnh đảm bảo tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch. Trước mt, chuẩn bị đầy đủ số lượng đồ bảo hộ để phục vụ công tác đón rước và bố trí hậu cần công tác xét nghiệm (test nhanh kháng nguyên) đối với các trường hợp cần thiết trước khi lên xe về Bạc Liêu;

4. Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh bạn và Doanh nghiệp vận tải bố trí sắp xếp phương tiện giao thông đ đón người dân Bạc Liêu về tỉnh đảm bảo tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở Ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ này;

5. Công an tnh:

- Phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố bạn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận chuyển người dân và phương tiện (xe máy) của người dân v địa phương;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan đơn vị có liên quan đón người dân Bạc Liêu về tỉnh tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch;

- Phối hợp, hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND cấp huyện quản lý đối tượng tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh;

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Phối hợp với Công an tỉnh, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung; trước mắt là chuẩn bị sẵn sàng đối với Khu Ký túc xá Sinh viên để đón 300 người về từ TP.HCM trong đợt 1;

- Bố trí nhân lực, các điều kiện cần thiết, phối hợp với Công an tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức tiếp đón, cách ly y tế, quản lý các người dân tại các khu cách ly theo quy định;

- Chuẩn bị và trực tiếp vận hành các khu cách ly tập trung cấp tỉnh;

7. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì thực hiện các nội dung sau:

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tnh (Trung tâm Công báo - Tin học) đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin đ người dân đăng ký trên Cng Thông tin điện tử tnh Bạc Liêu; sau đó tổng hợp thông tin, danh sách gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xử lý;

- Phối hợp với các cơ quan báo đài kịp thời thông tin tuyên truyền việc thực hiện kế hoạch này, đồng thời, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cập nhật tình hình và ban hành các thông cáo báo chí hằng ngày về tình hình đón người dân về Bạc Liêu;

8. S Tài chính: Theo dõi, kịp thời đề xuất xử lý phân bổ các nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung trên;

9. Văn phòng UBND tỉnh:

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh:

+ Thành lập Tiểu Ban Điều phối thực hiện Kế hoạch này;

+ Ban hành văn bản gửi UBND TP.HCM và các tỉnh tạo điều kiện thuận lợi trong việc đón người dân Bạc Liêu địa phương.

- Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh duy trì vận hành liên tục việc đăng ký của người dân và các thông tin đăng tải có liên quan;

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và chính quyền cấp xã tổ chức rà soát, lập danh sách người dân có hộ khẩu trên địa bàn mình hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP.HCM và các tỉnh có dịch và có nguyện vọng trở về quê hương, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, kết hợp theo dõi hàng ngày (lúc 17 giờ 00 hàng ngày gửi danh sách về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, danh sách tng hợp đến đâu gửi đến đó);

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã thông báo, phát tin về chủ trương đón người dân tại Kế hoạch này đ tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người dân được tiếp cận thông tin;

- Liên hệ thông báo địa điểm, thời gian đón người dân trước 01-02 ngày (so với ngày về) để người dân chuẩn bị;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất hậu cần để chuẩn bị và triển khai công tác tiếp đón người dân vào khu cách ly tập trung trên địa bàn (khi có sự phân công của Ban Điều phi thực hiện Kế hoạch);

11. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tnh và các cơ quan Đoàn thể cấp tỉnh:

- Vận động và tiếp nhận kinh phí xã hội hóa; hỗ trợ kinh phí, lương thực, thực phẩm cho bà con ở các tỉnh, thành phố có tình hình dịch bệnh phức tạp và bà con ở trong khu cách ly tập trung của tỉnh;

- Phối hợp với các Đoàn thể cấp tỉnh, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có biện pháp h trợ cho các đối tượng thuộc tổ chức mình quản lý khi có nhu cầu cần giúp đ.

Các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện, trong quá trình thc hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc xét thấy có nội dung cần phải điều chỉnh thì kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân để xem xét, chỉ đạo hoặc phân công/cho Tiểu Ban Điều phối chủ động xử lý theo điều kiện tình hình thực tế./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND TP. HCM và các tnh:
Bình Dương, Đồng Nai, Long An;
- Sở Y tế TP. HCM và các tỉnh:
Bình Dương, Đồng Nai, Long An;
- Sở GTVT TP.HCM và các tỉnh:
B
ình Dương, Đồng Nai, Long An;
- BLL Đồng hương BL-CM tại TPHCM
- TTTU - HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh Bạc Liêu;
- UB MTT
Q và các Đoàn thể cấp tnh;
- Các S
, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bạc Liêu, Đài PTTH Bạc Liêu;
- CVP, các PCVP UBND t
nh;
- TP, các PTP và CV VP UBND t
nh;
- Lưu: VT, VP (Q - 02)

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thiều

 

PHỤ LỤC 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐĂNG KÝ V QUÊ HƯƠNG BẠC LIÊU

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố………..

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………....

Giới tính: ……………………………………………………………………………………

Số CMT/CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ tại TP.CHM hoặc các tỉnh: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ đăng ký thường trú tại tỉnh Bạc Liêu: …………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Địa ch tại tỉnh Bạc Liêu sau khi hoàn thành cách ly tập trung: ………………………

………………………………………………………………………………………………

Thuộc đi tượng (đánh du X vào ô tương ứng):

STT

Nhóm đối tượng

Đánh dấu chọn

1

Người khuyết tật

 

2

Phụ nữ mang thai

 

3

Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi

 

4

Người trên 65 tuổi

 

5

Trẻ em dưới 09 tuổi

 

6

Người đi công vụ chưa trở về được

 

7

Người đi khám, chữa bệnh chưa trở về được

 

8

Lao động là hộ nghèo, cận nghèo

 

9

Lao động tự do bị mất việc làm

 

10

Có phương tiện xe máy

 

11

Khác: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

[mục này cần ghi rõ, càng cụ thể càng tốt]

 

Tôi được biết, tnh Bạc Liêu tạo điều kiện đón người dân Bạc Liêu đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tnh có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt có nguyện vọng trở về quê hương. Tôi mong muốn được về địa phương, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố …………………………….. xem xét.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký./.

 

 

………, ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐĂNG KÝ1

 

PHỤ LỤC 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU, QUY ĐỊNH CỦA TỈNH KHI V LẠI QUÊ HƯƠNG BẠC LIÊU

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu,

- y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố……………..

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………

Giới tính: …………………………………………………………………………………..

Số CMT/CCCD/Hộ chiếu: …………………………..……………………………………

Số điện thoại liên hệ: …………………………..…………………………………………

Địa chỉ tại TP.CHM hoặc các tỉnh: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ đăng ký thường trú tại tỉnh Bạc Liêu: ………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Địa ch tại tỉnh Bạc Liêu sau khi hoàn thành cách ly tập trung: ……………………...

………………………………………………………………………………………………

Được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tạo điều kiện cho tôi trở về quê hương, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Đảm bảo các điều kiện theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trong quá trình di chuyển về tnh Bạc Liêu thực hiện nghiêm: Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyn, s dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống xe; chấp hành hướng dẫn của nhân viên y tế và tiếp viên.

2. Tự nguyện chấp hành các biện pháp cách ly y tế tập trung theo quy định, cụ thể: Cách ly tại cơ s cách ly tập trung 14 ngày, sau đó cách ly tại nhà 7 ngày và thêm 7 ngày tự theo dõi sức khỏe;

Trong thời gian cách ly, chấp nhận thực hiện theo yêu cu lấy mẫu xét nghiệm của cơ quan y tế. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính sẽ đi điều trị theo quy định.

3. Cam kết có đủ điều kiện để lưu trú, thực hiện cách ly tại nhà sau khi hết thời gian cách ly tập trung;

4. Cam kết chịu các chi phí bao gồm:

- Chi phí xét nghiệm tại TP.HCM và các tỉnh bạn (nếu có);

- Chi phí di chuyển ra đến nơi tập kết để lên xe về Bạc Liêu;

- Chi phí ăn uống trong thời gian cách ly tập trung (theo quy định tại Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết s 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ) là 80.000 đồng/ngày;

- Các chi phí liên quan quá trình cách ly tại nhà và tự theo dõi sức khỏe (14 ngày sau thời gian cách ly tập trung);

- Các chi phí cá nhân khác.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đúng nội dung đã cam kết./.

 

 

…………., ngày tháng năm 2021
NGƯỜI ĐĂNG KÝ2

 

 1 trẻ em dưới 15 tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thì do cha/mẹ/người giám hộ ký bn đăng ký

2 tr em dưới 15 tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thì do cha/mẹ/người giám hộ ký bản đăng ký

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu110/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2021
Ngày hiệu lực08/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(18/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 110/KH-UBND 2021 đón người dân đang lưu trú tại tỉnh có dịch về địa phương tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 110/KH-UBND 2021 đón người dân đang lưu trú tại tỉnh có dịch về địa phương tỉnh Bạc Liêu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu110/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýPhạm Văn Thiều
        Ngày ban hành08/08/2021
        Ngày hiệu lực08/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (18/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 110/KH-UBND 2021 đón người dân đang lưu trú tại tỉnh có dịch về địa phương tỉnh Bạc Liêu

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 110/KH-UBND 2021 đón người dân đang lưu trú tại tỉnh có dịch về địa phương tỉnh Bạc Liêu

              • 08/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực