Văn bản khác 111/KH-UBND

Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2016 hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS có hộ khẩu tại tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 111/KH-UBND hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV AIDS Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS CÓ HỘ KHẨU TẠI TỈNH NINH BÌNH

I. TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Tình hình dịch

Theo báo cáo của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình tính từ thời điểm phát hiện ca bệnh đầu tiên (tháng 8 năm 1995) đến ngày 30/11/2016, lũy tích phát hiện nhiễm HIV/AIDS ở Ninh Bình là: 3.776 người.

Trong đó:

- Tổng số trường hợp nhiễm HIV/AIDS hiện còn sống: 2.719 người.

- Tổng số trường hợp tử vong do AIDS: 1.057 người.

Tỷ lệ nhiễm trong cộng đồng dân cư hiện là 0,25%, 8/8 huyện, 141/145 xã phường đã phát hiện có người nhiễm HIV/AIDS; 70% số người nhiễm là người tiêm chích ma túy; 80% số nhiễm là nam giới; 80% số nhiễm nằm trong độ tuổi từ 16-39 tuổi.

2. Tình hình tham gia Bảo hiểm y tế của người nhiễm HIV

Qua khảo sát, tổng số bệnh nhân HIV/AIDS có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 1.387 người, chiếm tỷ lệ khoảng 51% tổng số người nhiễm HIV/AIDS, thấp hơn so với tỷ lệ bao phủ BHYT chung toàn tỉnh (tỷ lệ chung toàn tỉnh tính đến hết Quý III năm 2016 là 83%); trong số đối tượng được hỗ trợ 100% mức đóng (hộ nghèo, dân tộc thiểu số, cận nghèo...) chiếm tỷ lệ khoảng 40%, còn lại là đối tượng chưa được hỗ trợ 100% mức đóng (học sinh, sinh viên, hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sng trung bình và đối tượng tham gia theo hộ gia đình).

3. Sự cần thiết xây dựng Kế hoạch

- Giai đoạn 2016-2020 chỉ có 2 chương trình mục tiêu quốc gia là: chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới (Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 về lập Kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020). Như vậy nguồn kinh phí của Trung ương hỗ trợ cho công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020 không có.

- Hiện nay, 90% thuốc kháng virus để điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam do các Tổ chức quốc tế tài trợ. Tuy nhiên, trong thời gian tới, nguồn lực này sẽ bị cắt giảm nhanh, nếu không có nguồn tài chính thay thế, nhiều người nhiễm HIV/AIDS có thể không được tiếp cận điều trị bằng thuốc ARV, không được chăm sóc y tế, nguy cơ dịch bùng phát ra cng đồng là rất cao. BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS là một trong các giải pháp tài chính bền vững đảm bảo cho họ được khám bệnh, chữa bệnh, được bảo vệ khỏi các rủi ro về tài chính do các chi phí y tế khi các nguồn tài trợ kinh phí cho hoạt động này bị cắt giảm mạnh. Theo thống kê tại Ninh Bình 70% người nhiễm HIV/AIDS có tiêm chích ma túy, thu nhập không ổn định nên việc vận động họ mua thẻ BHYT sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân theo chủ trương của Chính phủ, trong thời gian qua tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT như: Hỗ trợ thêm 30% (ngoài mức 70% của trung ương) cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, hỗ trợ thêm 10% (ngoài mức 40% của trung ương) cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ thêm 20% (ngoài mức 30% của trung ương) cho các đối tượng hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Hiện tại, trung ương cũng như tỉnh Ninh Bình chưa có chính sách hỗ trợ đối với người nhiễm HIV/AIDS khi tham gia BHYT.

- Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc thanh toán thuốc kháng vi - rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi - rút HIV; Công văn số 6741/BYT-AIDS ngày 09/9/2016 của Bộ Y tế về việc mở rộng BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS;

Việc hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS mua thẻ BHYT là việc làm cấp bách, giúp họ tiếp tục được chăm sóc y tế, được điều trị ARV, giúp họ ổn định cuộc sống, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, góp phần làm ổn định trật tự xã hội.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu cơ bản của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

2. Mc tiêu c thể

Đảm bảo 100% số người nhiễm HIV/AIDS có hộ khẩu tại tỉnh Ninh Bình có thẻ BHYT và được hưởng các dịch vụ y tế từ quỹ khám chữa bệnh BHYT theo quy định.

III. NỘI DUNG

1. Đối tưng được hỗ trợ

Người nhiễm HIV/AIDS có hộ khẩu tại tỉnh Ninh Bình chưa được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đủ 100% mức đóng để mua thẻ BHYT.

2. Mức hỗ tr

Hỗ trợ kinh phí đủ 100% mức đóng để mua thẻ BHYT.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước.

4. Dự kiến kinh phí thực hiện:

- Năm 2017:

+ Dự kiến 49% số người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT: 1.332 người;

+ Dự kiến 60% số người nhiễm HIV/AIDS đã có thẻ BHYT nhưng không thuộc đối tượng được hỗ trợ 100% mức đóng: khoảng 832 người.

Như vậy: Dự kiến tổng kinh phí thực hiện cho năm 2017:

(1.332 người + 832 người) x 621.000 đồng/người/năm = 1.343.844.000đ.

- Từ năm 2018 trở đi, căn cứ số người bệnh nhiễm HIV/AIDS cập nhật, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở Lao động Thương binh và xã hội, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan lập danh sách đối tượng nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ mua thẻ BHYT, dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định.

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch.

- Hằng năm, chủ trì, phối hợp với các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan lập danh sách đối tượng nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ mua thẻ BHYT, dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh tổ chức tiếp nhận, khám và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách hỗ trợ để các đối tượng được thụ hưởng chủ động tích cực tham gia.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn toàn tỉnh; chú ý nội dung tuyên truyền về chế độ hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS, quyền lợi và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh.

- Hướng dẫn quy định về quản lý thu, cấp và quản lý thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh theo hướng cải cách thủ tục hành chính thuận lợi nhất; tổ chức rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân trước khi cấp thẻ BHYT, tránh tình trạng cấp trùng thẻ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan trực thuộc thực hiện chi trả các dịch vụ y tế liên quan đến chẩn đoán và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS từ quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

3. S Tài chính

- Thẩm định kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng nhiễm HIV/AIDS có hộ khẩu tại tỉnh Ninh Bình chưa được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đủ 100% mức đóng đmua thẻ BHYT, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất tình hình huy động và sử dụng kinh phí phòng, chống HIV/AIDS của các sở, ban, ngành, đoàn thể đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, sử dụng có hiệu quả kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, các cơ sở bảo trợ xã hội lập danh sách những người nhiễm HIV/AIDS chưa được hỗ trợ 100% mức đóng mua thẻ BHYT. Đồng thời lập danh sách những người nhiễm HIV/AIDS thuộc các đối tượng được Nhà nước đóng, hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT 100% như: Trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.... Gửi Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tạo điều kiện để nhiều người nhiễm HIV/AIDS và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tiếp cận được các chính sách xã hội hiện hành dành cho những người dễ bị tổn thương.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, ngành liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật BHYT; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về chính sách BHYT toàn dân, đặc biệt là chế độ hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS để tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT toàn dân, trả lời hộp thư truyền hình, xây dựng các chuyên đề giới thiệu về BHYT toàn dân...

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban chức năng thuộc UBND các huyện, thành, thị thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; chế độ hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tích cực công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về bệnh HIV/AIDS, nhằm giảm sự kỳ thị của cộng đồng đối với người nhiễm HIV/AIDS, để họ tích cực tham gia BHYT và chủ động đến cơ sở y tế khám và điều trị.

Trên đây là Kế hoạch Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, VP2, VP5, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu111/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2016
Ngày hiệu lực28/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 111/KH-UBND hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV AIDS Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 111/KH-UBND hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV AIDS Ninh Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu111/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành28/12/2016
        Ngày hiệu lực28/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 111/KH-UBND hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV AIDS Ninh Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 111/KH-UBND hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV AIDS Ninh Bình 2016

           • 28/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực