Văn bản khác 1159/KH-UBND

Kế hoạch 1159/KH-UBND triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1159/KH-UBND hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2015 Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1159/KH-UBND

Kon Tum, ngày 08 tháng 06 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN NĂM 2015

Căn cứ nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 1915/BYT-MT ngày 30/3/2015 về việc hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng cơ quan, đơn vị, gia đình và toàn xã hội về Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Yêu cầu: Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chủ đề hưởng ứng: “Chung tay phòng, chống dịch bệnh nâng cao sức khỏe nhân dân”.

2. Các hoạt động:

2.1. Phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân ngày 02/7/2015.

2.2. Tổ chức mít tinh phát động Chiến dịch truyền thông vận động cộng đồng xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thường xuyên rửa tay với xà phòng hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

2.3. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại hộ gia đình và nơi công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh (phụ lục nội dung thông điệp kèm theo).

2.4. Các cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống truyền thanh ở xã, phường, thị trấn tăng thời lượng phản ánh về thực trạng vệ sinh nhà tiêu, tình trạng đi tiêu bừa bãi; tuyên truyền cổ động việc xây dựng, sử dụng nhà tiêu hộ gia đình và nơi công cộng hợp vệ sinh, nêu các gương điển hình tiên tiến, lên án hành vi đi tiêu bừa bãi làm ô nhiễm môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức mít tinh, tuyên truyền vận động người dân xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thường xuyên rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; phát động phòng trào vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước, bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Vận động nhân dân thực hiện nếp sống vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, ở sạch; ăn uống hợp lý và rèn luyện thân thể. Đẩy mạnh các hoạt động 3 sạch trong Phong trào “5 không, 3 sạch” bao gồm: sạch nhà gắn với vệ sinh thân thể; sạch bếp gắn với an toàn thực phẩm; sạch ngõ gắn với vệ sinh môi trường.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thi công tốt các công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh nông thôn đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; vận động người dân giữ gìn, vệ sinh nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, tiếp tục xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm hợp vệ sinh, không thả rông gia súc, không sử dụng phân tươi để chăm bón cây trồng, nuôi thủy sản. Thực hiện tốt vệ sinh trong nông nghiệp, đảm bảo thực phẩm cung cấp cho người dân được an toàn, vệ sinh.

- Hướng dẫn người dân các kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; vệ sinh tiêu độc, khử trùng những nơi có nguy cơ cao (chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chợ bán gia cầm...).

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc; phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch liên quan đến gia súc, gia cầm không để dịch bùng phát ra diện rộng.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan tới ô nhiễm môi trường; khắc phục ô nhiễm, mất vệ sinh trong các làng nghề. Phát động phong trào rộng khắp trong nhân dân nhằm thay đổi tập quán, ý thức của người dân trong việc thu gom, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và lồng ghép vào việc giảng dạy kiến thức về vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, sinh viên để tạo thói quen thực hành các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe, góp phần xây dựng cộng đồng có nếp sống hợp vệ sinh, văn minh. Hình thành, xây dựng và phát triển phong trào học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh và nâng cao sức khỏe trong trường học và tại cộng đồng.

- Chỉ đạo triển khai tích cực các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, đặc biệt tại các trường tiểu học, mẫu giáo, nhà trẻ; yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có đủ các phương tiện để hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng, thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường, thường xuyên tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường tại các trường học.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh:

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, tăng cường phát sóng các thông điệp, khuyến cáo tới người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thường gặp trong mùa mưa; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo vệ và sử dụng nước sạch, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà ở, không thả rông gia súc, không sử dụng phân tươi để chăm bón cây trồng, nuôi thủy sản, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và bảo đảm sử dụng thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc.

6. Các sở ngành, đoàn thể: Tổ chức hưởng ứng Phong trào và Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015 bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đồng loạt hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo vệ và sử dụng nước sạch, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà ở, thường xuyên rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; các thôn, làng phải có điểm thu gom và xử lý rác thải, chất thải theo quy định, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhầm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của toàn thể quần chúng nhân dân tham gia giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan tới sức khỏe như vệ sinh để phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm; vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể người dân về vệ sinh nâng cao sức khỏe, đảm bảo phong trào được thực hiện một cách sâu rộng và bền vững.

- Chỉ đạo xây dựng hương ước và lấy một ngày nhất định trong tháng để huy động toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, cơ quan, trường học, công sở tạo những thói quen và nếp sống vệ sinh, văn minh trong nhân dân.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, phải tiến hành kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên; đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra những bài học, những mô hình, sáng kiến hay để nhân ra diện rộng. Phát động hưởng ứng thi đua thực hiện phong trào trên cơ sở lồng ghép với các phong trào thi đua khác của địa phương; kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 15/8/2015 đề tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
-
Thường trực Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủ
y ban Mặt trận TQVN tỉnh;
-
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
-
UBND các huyện, thành phố;
-
Báo Kon Tum. Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX3, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Kim Đơn

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG NGÀY VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN NĂM 2015
(Kèm theo Kế hoạch số 1159/KH-UBND ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Vệ sinh là yêu nước.

2. Toàn dân tích cực hưởng ứng lời kêu gọi Vệ sinh yêu nước của Bác Hồ

3. Toàn dân thi đua hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Toàn dân tích cực hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân mồng 2 tháng 7 hằng năm.

5. Vệ sinh phòng bệnh - Nâng cao sức khỏe

6. Nhà tiêu hợp vệ sinh, cả xóm làng văn minh

7. Mỗi gia đình cần có một nhà tiêu hợp vệ sinh

8. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh

9. Giữ gìn nhà vệ sinh sạch khuẩn góp phần bảo vệ sức   khỏe cộng đồng.

10. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần phòng chống dịch bệnh.

11. Cam kết xây dựng cộng đồng không đi tiêu bừa bãi

12. Hãy rửa tay với xà phòng để hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

13. Thường xuyên rửa tay với xà phòng góp phần phòng chống dịch bệnh

14. Hãy thường xuyên rửa tay với xà phòng cho đôi tay sạch khuẩn

15. Hãy thường xuyên rửa tay với xà phòng vì sức khỏe của bạn và con    bạn

16. Vì sức khỏe cộng đồng hãy rửa tay với xà phòng

17. Hãy thường xuyên rửa tay với xà phòng vào các thời điểm quan trọng:

- Trước khi chế biến thức ăn.

- Trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn

- Sau khi đi vệ sinh

- Sau khi làm vệ sinh cho trẻ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1159/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1159/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2015
Ngày hiệu lực08/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1159/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1159/KH-UBND hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2015 Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1159/KH-UBND hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2015 Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1159/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Thị Kim Đơn
        Ngày ban hành08/06/2015
        Ngày hiệu lực08/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 1159/KH-UBND hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2015 Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1159/KH-UBND hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2015 Kon Tum

            • 08/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực