Văn bản khác 118/KH-UBND

Kế hoạch 118/KH-UBND về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ những tháng cuối năm 2019, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội đầu năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 118/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG; PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2019, TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ VÀ LỄ HỘI ĐẦU NĂM 2020

Để chủ động giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2019, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội đầu năm 2020 (sau đây gọi là dịp Tết), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Chủ động phối hợp, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, đột xuất, bất ngờ; không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc; bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Tết.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm về pháo; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và phòng, chống cháy, nổ, làm giảm tai nạn giao thông đường bộ, không để xảy ra đốt pháo, thả đèn trời, cháy, nổ nghiêm trọng, ùn tắc giao thông, đua xe trái phép và tai nạn giao thông đường thủy.

3. Phân công và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tốt các chế độ cho các đối tượng chính sách; chủ động có phương án bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị. Tổ chức cho nhân dân vui Tết, đón xuân bình yên, an toàn và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Kiện toàn các Ban Chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm các thành viên theo hướng khoán, quản địa bàn, giao chỉ tiêu và chịu trách nhiệm liên đới về tình hình, kết quả công tác thực hiện ở địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Chủ động bố trí kinh phí, phân công cán bộ xuống cơ sở phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực; kết hợp tuyên truyền diện rộng với tuyên truyền cá biệt; tập trung tuyên truyền các chủ đề về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục huy động các ban, ngành, đoàn thể xuống cơ sở vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư.

3. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh kinh tế, thông tin văn hóa, tư tưởng; an ninh nông thôn, vùng giáo, vùng biển. Triển khai Kế hoạch bảo đảm an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 gắn với triển khai Công an xã chính quy.

Tăng cường rà soát, nắm tình hình, tập trung tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp giải quyết ổn định, dứt điểm những vấn đề phức tạp đang nổi lên về an ninh, trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực ngay từ đầu và tại cơ sở, không để khiếu kiện phức tạp, tụ tập đông người kéo lên cơ quan đảng, chính quyền các cấp, không để các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong, số đối tượng trọng điểm lợi dụng kích động gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự dịp Tết. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chính đáng của nhân dân; ổn định tình hình những nơi xảy ra khiếu kiện đông người, đình công, lãn công. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm của đất nước, của tỉnh, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại địa phương.

4. Chủ động tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để tội phạm hoạt động công khai lộng hành, gây bức xúc, tập trung đấu tranh tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo, mại dâm, đánh bạc, các băng ổ nhóm "bảo kê", hoạt động "tín dụng đen", phường hụi, siết nợ, đòi nợ thuê.

Triệt phá các đường dây ma túy lớn, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đẩy mạnh cai nghiện tập trung; rà soát, quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép các chất ma túy ở cộng đồng.

Đấu tranh mạnh tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao, môi trường, an toàn thực phẩm; thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia góp phần bảo đảm bình ổn thị trường, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bia, rượu, bánh kẹo và các loại giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là đối với các lĩnh vực tiềm ẩn phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và vi phạm pháp luật. Tập trung nắm tình hình đối tượng là người nước ngoài, việt kiều về thăm thân; đối tượng xuất cảnh, di cư trái phép trở về địa phương trong dịp Tết để phòng ngừa, ngăn chặn; không để dụ dỗ, lôi kéo, lừa đảo đưa người xuất cảnh, di cư trái phép, mua bán người.

6. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tuyên truyền vận động, đấu tranh thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, kiên quyết không để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo và thả đèn trời trái phép; thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kiềm chế và làm giảm tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; phấn đấu kiềm chế, làm giảm 3 chỉ số về tai nạn giao thông đường bộ, không để xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép và tai nạn giao thông đường thủy; bảo đảm an toàn, thuận lợi cho cán bộ, nhân dân đi lại dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu năm 2020. Tổng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm; kịp thời kiến nghị khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; không để xảy ra cháy, nổ lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

8. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; thực hiện tốt chế độ chính sách bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vui tết, đón xuân an toàn và tiết kiệm. Chủ động công tác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, không để xảy ra trộm cắp, cháy nổ.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

1. Công an tỉnh

- Chủ động nắm, kiểm soát tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp ngay đầu và tại cơ sở; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế, vô hiệu hóa hoạt động của số đối tượng trọng điểm trong tnh, không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại, đột xuất, bất ngờ, không để phần tử xấu lợi dụng kích động khiếu kiện đông người, gây phức tạp trong dịp Tết.

- Tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh tôn giáo. Triển khai Kế hoạch bảo đảm an ninh phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mđợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Kiên quyết điều tra làm rõ, đề xuất xử lý nghiêm các vụ án điểm gây bức xúc. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra ngăn chặn không để xảy ra đầu cơ, nâng, ép giá trong dịp Tết; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tập trung quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, người nước ngoài, quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, như: Nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở cầm đồ... để phòng ngừa tội phạm lợi dụng hoạt động. Siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ và các loại pháo n. Mở đợt cao điểm tuần tra, kim soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu năm 2020.

- Phối hợp với Thanh tra giao thông, chính quyền cơ sở kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện đường thủy không bảo đảm an toàn kỹ thuật, kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến khách, đò ngang sông không bảo đảm an toàn; xử lý nghiêm các chủ bến bãi vi phạm; chủ động ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các phương tiện khai thác cát trái phép.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cao v cháy, n, nơi tchức lễ hội, địa điểm vui chơi giải trí, tập trung đông người... kiên quyết đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không đxảy ra cháy nnghiêm trọng. Bảo đảm lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố, cháy, nổ, tai nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

- Huy động lực lượng xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thở cơ sở trin khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ và đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về pháo.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát; phối hợp với các đơn vị, lực lượng thực hiện quyết liệt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống địch, tội phạm trên địa bàn, khu vực biên giới biển; tăng cường bảo vệ chủ quyền vùng biển và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống đột xuất xảy ra.

- Phân công cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở phối hợp lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự kết hợp tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

3. Chi cục Hải quan Thái Bình: Phối hp với Bộ Chhuy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tập trung phát hiện, xử lý các vụ việc nhập lậu pháo qua đường biển.

4. Cục Quản lý thị trường Thái Bình: Tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát thị trường; chủ trì phối hợp cùng các ngành chức năng trên địa bàn kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại, đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, lưu thông hàng giả, hàng hóa không bảo đảm chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại khác; tập trung kiểm tra, kiểm soát các cơ sở có hoạt động kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp Tết; kiên quyết không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá quá mức theo quy định về pháp luật giá.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phi hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về hành lang an toàn đê điều; phối hợp các ngành, địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch tả lợn châu Phi, không để tái bùng phát, tham mưu, đề xuất phương án bảo đảm nguồn thịt lợn cung ứng thị trường dịp Tết.

6. Sở Công Thương: Tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất, vận chuyển, bảo quản tiền chất nổ, vật liệu nổ công nghiệp.

7. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trong dịp Tết. Tổ chức giám định đánh giá chất lượng xăng, dầu, gas, vật liệu nổ... kiểm soát, phối hợp xử lý kịp thời các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Tăng cường phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh, phòng, chống tệ nạn mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người; triển khai thực hiện Chương trình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

9. SY tế: Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra việc sử dụng, buôn bán, kinh doanh các loại thuốc tân dược, thuốc hướng thần tại các bệnh viện, trung tâm chữa bệnh, cơ sở kinh doanh thuốc tân dược không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Tiếp tục duy trì, tổ chức chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bng Methadone tại các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh

- Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy dịp Tết. Phối hợp xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải, không bảo đảm an toàn khi xuất bến, đỗ, đậu, đón, trả khách tùy tiện...

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông; tổ chức giải tỏa những trường hợp mới lấn chiếm, tái lấn chiếm; kịp thời khắc phục những điểm đen, bất cập về tổ chức giao thông; chỉ đạo Bến xe khách Thái Bình, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh có phương án tăng cường phương tiện ô tô chở khách đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông đường bộ, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo.

- Chủ động phối hợp với lực lượng Công an tổng kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo ở tất cả các cấp học, bậc học; ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hp vi phạm của học sinh, sinh viên và xử lý liên đi trách nhiệm của giáo viên, cán bộ quản lý.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân tạo sân chơi lành mạnh thu hút nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên tham gia.

13. Sở Tài chính: Phối hợp với Công an tỉnh đề xuất kinh phí bảo đảm thực hiện các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết.

14. Sở Nội vụ: Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị theo dõi, tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

15. Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, sản xuất và kinh doanh trái phép. Tổ chức tuyên truyền, xây dựng Kế hoạch phối hợp, thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ dịp Tết.

16. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm bảo đảm kịp thời, nghiêm minh; chọn một số vụ án điểm, xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe tội phạm.

17. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng và chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự; thông báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm để cán bộ, nhân dân biết, phòng ngừa, ngăn chặn; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội để động viên, khích lệ phong trào.

18. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý giáo dục con em không phạm tội, tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự hòa giải ở địa bàn cơ sở để phát hiện, xử lý các mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, phòng ngừa tai, tệ nạn xã hội và các loại tội phạm trên từng địa bàn, cụm dân cư.

19. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Kiện toàn các Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở; ban hành các văn bản chỉ đạo, huy động các cấp, các ngành triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Xây dựng Kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chđạo, cán bộ các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, thành phố tăng cường xuống cơ sphối hợp với chính quyền xã, phường, thị trấn bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng, chống cháy, nổ; củng cố hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, giữ vững ổn định chính trị ngay tại cơ sở. Có Kế hoạch tổ chức các điểm vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tng lớp nhân dân.

- Rà soát, giải quyết kịp thời, triệt để các đơn, thư, kiến nghị của nhân dân, không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp lên Trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước; kiên quyết không để phần tử xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, tư thế, tác phong của cán bộ, công chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực trọng điểm, nhất là việc thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người và gia đình có công... kịp thời khắc phục sơ hở, thiếu sót, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để khích lệ, động viên tinh thần cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

- Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

20. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện có hiệu quả các chuyên đề công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, n; chủ động có phương án bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, bảo vệ chính trị nội bộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ, ngày 20 hằng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, tổng hợp, rút kinh nghiệm.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hp tình hình, kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực T
nh ủy;
- Lãnh đạo HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tnh;
- Huyện ủy, Thành ủy;
-
Ủy ban nhân dân huyện, thành ph;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu118/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2019
Ngày hiệu lực21/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(25/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 118/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 118/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu118/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành21/11/2019
        Ngày hiệu lực21/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (25/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 118/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ tỉnh Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 118/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ tỉnh Thái Bình

           • 21/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực