Văn bản khác 12/KH-HĐND

Kế hoạch 12/KH-HĐND năm 2013 về Giám sát tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới và kết quả thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 12/KH-HĐND 2013 Giám sát tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới 2011 2015 Bắc Kạn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/KH-HĐND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015

Được sự hỗ trợ của tổ chức APHEDA (Úc), trong khuôn khổ dự án “xây dựng năng lực về bình đẳng giới cho đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn”, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ tỉnh tổ chức giám sát tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới và kết quả thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

Nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới và chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh, những mặt đạt được những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện và đề xuất các kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết.

II. Đối tượng giám sát:

1. Giám sát trực tiếp:

- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh

- UBND thị xã Bắc Kạn, UBND huyện Chợ Đồn.

2. Giám sát gián tiếp qua báo cáo bằng văn bản:

- UBND các huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rỳ.

III. Nội dung: theo đề cường gửi kèm

IV. Thời gian, địa điểm:

- Ngày 15/5/2013:

 08 giờ: Đoàn giám sát làm việc tại UBND thị xã Bắc Kạn.

- Ngày 16/5/2013:

+ 8 giờ: Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Chợ Đồn.

+ 14 giờ: Đoàn giám sát làm việc tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh).

V. Thành phần:

1. Thành phần Đoàn giám sát:

- Thường trực HĐND tỉnh.

- Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội.

- Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế.

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

(Có Quyết định thành lập Đoàn giám sát riêng)

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Các thành viên Đoàn giám sát bố trí thời gian tham gia đầy đủ các cuộc giám sát.

2. Đề nghị các đối tượng giám sát (gồm giám sát gián tiếp và trực tiếp) chuẩn bị nội dung giám sát theo đề cương gửi Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 15/5/2012 (địa chỉ Email: [email protected]).

3. Tại các địa phương nơi đoàn giám sát đến làm việc đề nghị Thường trực HĐND các địa phương cùng tham gia giám sát.

4. Thành phần làm việc tại các đơn vị, địa phương do Lãnh đạo địa phương, đơn vị bố trí, mời dự.

Đề nghị các đơn vị, địa phương chuẩn bị báo cáo bằng văn bản (có Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu, không gửi bản dự thảo) khi làm việc với Đoàn giám sát./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. HĐND tỉnh;
- Chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh;
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo và nữ công, Liên đoàn lao động tỉnh;
- Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn, thị xã Bắc Kạn;
- UBND các huyện, thị xã;
- Báo Bắc Kạn, Đài PTTH, Báo nhân dân thường trú tại Bắc Kạn, Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng CT HĐND, CT ĐBQH, TT-DN;
- Phòng HC-TC-QT;
- Lưu VT, HS.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Đinh Thị Chuyên San

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG

GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Kèm theo Kế hoạch số: KH-HĐND ngày tháng 5 năm 2013)

1. Tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo về thực hiện Luật bình đẳng giới

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới

- Việc lồng ghép chính sách bình đẳng giới tại địa phương, kết quả công tác quy hoạch cán bộ nữ của tỉnh; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ…

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bình đẳng giới

- Kinh phí thực hiện các chính sách về bình đẳng giới

- Việc kiện toàn hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, việc xây dựng quy chế hoạt động, bố trí cán bộ theo dõi công tác bình đẳng giới và tập huấn cho cán bộ làm công tác này.

- Đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác bình đẳng giới

- Những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Luật

- Những kiến nghị, đề xuất

( Số liệu báo cáo từ năm 2011 đến tháng 5 năm 2013)

2. Tình hình triển khai Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

3. Kết quả thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 1241/QĐ-TTG ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.

- Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể trong chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn (nêu kết quả cụ thể của 7 mục tiêu).

- Công tác kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu cụ thể trong chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua.

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Những kiến nghị đề xuất.

( Số liệu báo cáo từ năm 2011 đến tháng 5 năm 2013)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/KH-HĐND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu12/KH-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2013
Ngày hiệu lực08/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/KH-HĐND

Lược đồ Kế hoạch 12/KH-HĐND 2013 Giám sát tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới 2011 2015 Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 12/KH-HĐND 2013 Giám sát tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới 2011 2015 Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu12/KH-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýĐinh Thị Chuyên San
        Ngày ban hành08/05/2013
        Ngày hiệu lực08/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 12/KH-HĐND 2013 Giám sát tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới 2011 2015 Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 12/KH-HĐND 2013 Giám sát tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới 2011 2015 Bắc Kạn

           • 08/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực