Văn bản khác 1208/KH-UBND

Kế hoạch 1208/KH-UBND năm 2016 tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn năm 2016 - 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1208/KH-UBND tuyên truyền xử lý người lái xe nồng độ cồn Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1208/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NỒNG ĐỘ CỒN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ GIAI ĐOẠN NĂM 2016 - 2020

Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBATGTQG ngày 04/12/2015 của Chủ tịch y ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điu khin phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn năm 2015 - 2020, UBND tỉnh Đồng Nai triển khai kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh, nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Ngăn ngừa, giảm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ nhằm giảm thiểu số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn; từng bước hình thành thói quen “Đã uống rượu, bia - không lái xe” đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước thông qua việc nâng cao trách nhiệm, năng lực và khả năng phối hợp hoạt động của các sở, ban, ngành chức năng, lực lượng thực thi công vụ; nâng cao nhận thức và năng lực của doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận tải trong việc thực hiện quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

c) Nâng cao trách nhiệm xã hội của các tổ chức sản xuất, kinh doanh rượu, bia trong việc đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng và trật tự an toàn xã hội thông qua việc chủ động thực hiện quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh đồ uống có cồn; cung cấp các nguồn lực cho công tác phòng, chống vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

II. YÊU CẦU

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo, đài của tỉnh và Ban ATGT các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2016 - 2020.

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên địa bàn tỉnh, cấp huyện, cấp xã; thời điểm thực hiện chiến dịch cưỡng chế vi phạm được thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, theo chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Công an.

3. Tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật ở mức cao nhất cho chuyên đề tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; chú trọng áp dụng mô hình tổ công tác phối hợp giữa Cảnh sát giao thông với Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, sự giám sát của người dân, sự tham gia của báo, đài; đồng thời kết hợp xử lý các hành vi vi phạm khác.

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Tăng cường năng lực thực thi pháp luật về nồng độ cồn

a) Tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Thanh tra giao thông.

b) Trang bị mới, thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật máy đo nồng độ cồn trong khí thở và các trang thiết bị phụ trợ cho lực lượng thi hành công vụ.

c) Phổ biến quy định pháp luật và tập huấn kỹ năng truyền thông về chuyên đề nồng độ cồn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về an toàn giao thông, về vận tải, người điều hành vận tải và người phụ trách công tác an toàn giao thông của các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ.

d) Tập huấn cho cán bộ y tế, công an về thực hiện Thông tư Liên tịch số 26/2014/TTLT/BYT-BCA ngày 23/7/2014 của Bộ Y tế và Bộ Công an quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

đ) Lồng ghép những nội dung kiến thức mới về phòng, chống lạm dụng đồ uống có cồn trong chương trình đào tạo và tổ chức tập huấn cho giáo viên các cấp phổ thông, giảng viên các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề, nhất là các cơ sở đào tạo chuyên ngành về giao thông vận tải và cảnh sát giao thông, các trung tâm đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Phổ biến nội dung Kế hoạch này và xây dựng kế hoạch chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định của pháp luật về nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó chú trọng gắn tuyên truyền về quy định của pháp luật, các mức xử phạt với cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông do vi phạm quy định về nồng độ cồn phù hợp từng địa bàn dân cư, nhóm đối tượng và tập quán địa phương.

b) Tổ chức giảng dạy nội dung quy định của pháp luật về nồng độ cồn cho học sinh nhà trường phổ thông, người học trong trường dạy nghề, đặc biệt là sinh viên, học viên ngành giao thông vận tải, học viên các khóa đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

c) Xây dựng các mô hình thí điểm về tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật về nồng độ cồn tại một số địa bàn trọng điểm; chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Đồng Nai không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc. Phát động phong trào “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; xây dựng mô hình “Điểm kinh doanh rượu, bia an toàn giao thông”.

3. Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm

a) Xác định công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm là một trong những giải pháp cơ bản trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, có tác dụng phòng ngừa, răn đe trực tiếp người vi phạm. Cần chủ động kế hoạch chuyên đề, tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn.

b) Tùy điều kiện thực tế có thể áp dụng mô hình tổ tuần tra phối hợp giữa Cảnh sát giao thông và Cảnh sát khác và kết hợp xử lý các hành vi vi phạm ATGT khác cũng như chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm.

c) Kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm với tuyên truyền, giáo dục và vận động thực hiện các quy định của pháp luật về nồng độ cồn, quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn.

4. Tăng cường vai trò cộng đồng và huy động kinh phí xã hội hóa

a) Huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp cơ sở cùng vào cuộc, vận động, tranh thủ sự đồng thuận của nhân dân; sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, đoàn thể chính trị, xã hội, tổ chức tôn giáo trong các kế hoạch tuyên truyền, vận động phòng, chống vi phạm quy định về nồng độ cồn.

b) Đẩy mạnh việc huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống vi phạm quy định về nồng độ cồn; chú trọng vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ uống có cồn và các mạnh thường quân khác thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia tại địa phương, trọng tâm là phòng, chống vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh

a) Xây dựng kế hoạch lộ trình để hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Kế hoạch tại mỗi đơn vị, địa phương.

b) Tiếp nhận và phát tài liệu tuyên truyền do Ủy ban ATGT Quốc gia cung cấp, nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền quy định của pháp luật về nồng độ cồn để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ các quy định của pháp luật trên báo, đài, pano, áp phích và trong các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư.

c) Phối hợp Hiệp hội vận tải ô tô Đồng Nai, Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu, bia.

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, và các tổ chức quốc tế tập huấn tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thực thi công vụ, người quản lý, điều hành, người làm công tác ATGT của đơn vị kinh doanh vận tải các kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động phòng, chống và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn.

đ) Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch này tại các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, tổ chức hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề.

2. Công an tỉnh

a) Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự phối hợp lực lượng Cảnh sát khác thực hiện chuyên đề tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn.

b) Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai ứng dụng Đề tài khoa học: “Tăng cường giải pháp phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu, bia, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” vào thực tế.

c) Tổ chức tuần tra kiểm soát thường xuyên theo kế hoạch chuyên đề của lực lượng Cảnh sát giao thông, trong đó tập trung kiểm tra tại chỗ các lái xe có biểu hiện vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến, đoạn đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu, vào các thời điểm buổi tối các ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, tết và đối với lái xe kinh doanh vận tải trước khi xuất bến. Việc áp dụng quy trình kiểm tra ngẫu nhiên theo thông lệ quốc tế hoặc theo quy trình tuần tra kiểm soát của Bộ Công an phải đảm bảo công khai, thuận tiện, an toàn, đúng pháp luật.

d) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền vận động kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn trong các dịp lễ, tết, mùa du lịch; công khai kế hoạch kiểm tra, xử lý trên báo, đài của tỉnh và các địa phương.

đ) Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với số máy đo nồng độ cồn qua khí thở hiện có, mua sắm, bổ sung thiết bị mới phục vụ kịp thời yêu cầu xử lý chuyên đề theo Kế hoạch này.

3. Sở Giao thông vận tải

a) Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với lái xe hoạt động kinh doanh vận tải, trong đó tập trung kiểm tra trước khi xuất bến, tại các điểm đón - trả khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ.

b) Chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở, đội ngũ quản lý điều hành và lái xe kinh doanh vận tải về các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ và các biện pháp phòng, chống vi phạm nồng độ cồn. Phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền quy định của pháp luật về nồng độ cồn trong các cơ sở đào tạo nghề giao thông vận tải.

c) Chủ trì, phối hợp Hiệp hội Vận tải ô tô Đồng Nai tập huấn tăng cường năng lực cho người quản lý, điều hành, người làm công tác ATGT của đơn vị kinh doanh vận tải các kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động phòng, chống và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn; phổ biến, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe tích cực hưởng ứng phong trào “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn”; tổ chức ký cam kết: “Đã uống rượu, bia không lái xe - lái xe không uống rượu, bia”.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài của tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật, chế tài xử phạt, hậu quả của việc sử dụng rượu, bia quá giới hạn cho phép lái xe; tuyên truyền trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội quy định về không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc; đã uống rượu, bia không lái xe.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường phổ thông, phòng giáo dục tổ chức tuyên truyền phòng, chống lạm dụng rượu, bia trong tuổi trẻ, học sinh, sinh viên; lồng ghép các nội dung quy định về phòng, chống rượu, bia, đồ uống có cồn trong chương trình đào tạo.

6. Sở Y tế

a) Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm Thông tư Liên tịch số 26/2014/TTLT/BYT-BCA ngày 23/7/2014 của Bộ Y tế và Bộ Công an quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật Phòng, chống lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khi được Quốc hội ban hành.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người lái xe cơ giới đường bộ trong các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, nhất là cơ sở đào tạo nghề về giao thông vận tải.

8. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bia, rượu và đồ uống có cồn chấp hành đúng quy định của Luật Phòng, chống lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khi được Quốc hội ban hành và quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp kinh doanh rượu, bia gây mất trật tự công cộng, nhất là về ban đêm. Xây dựng mô hình “Điểm kinh doanh rượu, bia an toàn giao thông”.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Chỉ đạo các đoàn thể cấp cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về thực trạng sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện, hậu quả, nguyên nhân, giải pháp đối với tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia. Đưa nội dung về sử dụng rượu, bia vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tiêu chí vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, kinh doanh nhà hàng, quán nhậu gây mất trật tự, vi phạm điều kiện về an ninh trật tự vào tiêu chuẩn xét chọn “Khu phố, ấp văn hóa”, “Gia đình văn hóa”.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai

Tăng thêm thời lượng tuyên truyền quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông do nguyên nhân từ rượu, bia.

11. Sở Nội vụ

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, đề xuất xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Chỉ thị và vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi được cơ quan Công an thông báo.

12. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đồng thời với việc tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc quyền quản lý nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc pháp luật giao thông, chấp hành quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới cần siết chặt kỷ cương trong việc chấp hành Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Đồng Nai không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc. Phát động phong trào “Đã uống rượu, bia không lái xe”; xây dựng mô hình “Điểm kinh doanh rượu, bia an toàn giao thông”.

13. Hiệp hội Vận tải ô tô Đồng Nai

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ lái xe, chủ xe nhằm nâng cao sự hiểu biết các quy định về nồng độ cồn khi lái xe, tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe, nguy cơ tai nạn giao thông đối với lái xe kinh doanh vận tải sử dụng rượu, bia. Phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông về chuyên đề nồng độ cồn cho đội ngũ cán bộ quản lý về vận tải, người điều hành vận tải và người phụ trách công tác an toàn giao thông của các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ. Tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận tải, lái xe, chủ xe ký cam kết quản lý và chấp hành đúng quy định của pháp luật về nồng độ cồn.

14. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn năm 2016 - 2020 tại địa phương.

b) Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Đồng Nai không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc.

c) Chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức, đơn vị và UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; về phòng, chống lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn; quy định về kinh doanh rượu, bia… bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Phát động phong trào “Đã uống rượu, bia không lái xe”; xây dựng mô hình “Điểm kinh doanh rượu, bia an toàn giao thông”.

d) Chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn.

V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2016 - 2017

a) Tập trung thực hiện các giải pháp: Phổ biến, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch; tuyên truyền nội dung các quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm giới hạn về nồng độ cồn; triển khai thực hiện Luật Phòng, chống lạm dụng rượu, bia; tăng cường năng lực thực thi pháp luật về nồng độ cồn; triển khai các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; tăng cường vai trò của cộng đồng và huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác phòng, chống vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

b) Sơ kết giai đoạn 1 Kế hoạch vào cuối năm 2017.

2. Giai đoạn 2018 - 2020

a) Tiếp tục thực hiện các giải pháp: Tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông; công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định của pháp luật về nồng độ cồn.

b) Tổng kết Kế hoạch và triển khai giải pháp tiếp theo vào năm 2020.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tại ngành, địa phương mình.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh và các địa phương.

3. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán chi thực hiện Kế hoạch, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm, gửi cơ quan tài chính, kế hoạch và đầu tư để xem xét, tổng hợp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đồng thời chủ động huy động nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện Kế hoạch.

4. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- y ban ATGT Quốc gia;
- B GTVT; Bộ Công an;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- Hiệp hội VT ô tô Đồng Nai;
- Các cơ quan, đơn vđóng trên địa bàn Đồng Nai;
- Thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, TX. LK, TP. BH;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CNN, HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1208/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1208/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2016
Ngày hiệu lực22/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1208/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1208/KH-UBND tuyên truyền xử lý người lái xe nồng độ cồn Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1208/KH-UBND tuyên truyền xử lý người lái xe nồng độ cồn Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1208/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành22/02/2016
        Ngày hiệu lực22/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1208/KH-UBND tuyên truyền xử lý người lái xe nồng độ cồn Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1208/KH-UBND tuyên truyền xử lý người lái xe nồng độ cồn Đồng Nai

           • 22/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực