Văn bản khác 122/KH-UBND

Kế hoạch 122/KH-UBND tuyên truyền du lịch Cửa Lò năm 2017 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 122/KH-UBND tuyên truyền du lịch Cửa Lò Nghệ An 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Nghệ An, ngày 09 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN DU LỊCH CỬA LÒ NĂM 2017

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kế hoạch số 94/QĐ-UBND ngày 25/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò 2017”, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền điểm đến du lịch Cửa Lò gắn với điểm đến du lịch Nghệ An; các sản phẩm du lịch, sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại trong mùa Du lịch tới nhân dân, du khách và bạn bè trong nước, quốc tế.

- Cung cấp các thông tin về sản phẩm, điểm đến du lịch Cửa Lò, giúp du khách và người dân dễ dàng tiếp cận với những địa chỉ dịch vụ uy tín.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa ứng xử, môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh điểm đến của Cửa Lò.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với mọi đối tượng.

- Tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau sự kiện khai mạc Du lịch Cửa Lò năm 2017.

- Gắn tuyên truyền du lịch Cửa Lò năm 2017 với các hoạt động phục vụ phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của Du lịch Nghệ An, các điểm du lịch mới, sản phẩm du lịch mới trong đó có du lịch Cửa Lò.

- Tuyên truyền về việc xây dựng môi trường du lịch Cửa Lò an toàn, thân thiện, mến khách.

- Tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nâng cao ý thức về văn hóa ứng xử, phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, thân thiện.

- Tuyên truyền và cung cấp thông tin cho người dân và du khách (chất lượng dịch vụ, địa chỉ dịch vụ uy tín...).

- Tuyên truyền về mức độ an toàn của nước biển và hải sản tại Cửa Lò để người dân và du khách yên tâm tắm biển, ăn hải sản, đặc biệt là kết quả quan trắc môi trường của 4 tỉnh miền trung.

- Tuyên truyền về điểm nhấn năm Du lịch Cửa Lò (chuỗi hoạt động năm Du lịch Cửa Lò kết hợp khai trương tổ hợp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl... và các hoạt động văn hóa, du lịch trong mùa du lịch).

- Tuyên truyền tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu du lịch Cửa Lò; tuyên truyền khuyến cáo du khách không tham gia các hoạt động, trái quy định.

2. Hình thức tuyên truyền

- Thông qua các phương tiện truyền thông (truyền hình, báo chí trung ương và địa phương);

- Thông qua các ấn phẩm, website, các trang mạng xã hội (Facebook, zalo...);

- Tổ chức họp báo;

- Phát động cuộc thi báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò năm 2017;

- Thông qua các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước (Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội, Hội chợ ITE TP Hồ Chí Minh...) và nước ngoài (Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc...).

- Thông quan các đoàn khảo sát gồm các hãng lữ hành, báo chí đến khảo sát xây dựng sản phẩm để quảng bá và giới thiệu cho du khách và nhân dân.

- Thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc dịp khai trương lễ hội Du lịch Cửa Lò và trong suốt mùa du lịch Cửa Lò, trong đó điểm nhấn là khai mạc năm Du lịch Cửa Lò kết hợp khai trương tổ hợp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl vào ngày 29/4/2017).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh tổ chức triển khai chỉ đạo công tác tuyên truyền;

- Ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, đúng định hướng;

- Tổng hợp, đánh giá hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông;

- Phối hợp thị xã Cửa Lò tổ chức họp báo quảng bá du lịch Cửa Lò;

- Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Nghệ An mở chuyên mục du lịch Cửa Lò 2017; Cổng Thông tin các huyện, thành, thị phối hợp UBND thị xã Cửa Lò để cập nhật tin, bài về Cửa Lò.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Đài TTTH, Đài truyền thanh cơ sở các huyện, thành thị hưởng ứng truyền thông về du lịch Cửa Lò; kết nối và giới thiệu các hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn với du lịch Cửa Lò.

- Chỉ đạo các đơn vị viễn thông hỗ trợ dịch vụ tin nhắn thông tin về các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đối với du khách khi đặt chân đến Nghệ An.

2. Sở Du lịch Nghệ An

- Ưu tiên tuyên truyền, quảng bá du lịch Cửa Lò trong các kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát lữ hành và báo chí đến khảo sát các điểm du lịch Nghệ An, ưu tiên điểm đến du lịch Cửa Lò.

- Phối hợp mời các doanh nghiệp du lịch tham dự buổi họp báo Du lịch Cửa Lò và giới thiệu các chương trình du lịch Cửa Lò tại buổi họp báo.

- Ưu tiên quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò trên các ấn phẩm du lịch của tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ Sở lưu trú chủ động giới thiệu cho khách du lịch về các dịch vụ, sản phẩm du lịch Cửa Lò và các điểm đến khác trong tỉnh.

- Tuyên truyền về du lịch Cửa Lò thông qua các ấn phẩm, website quảng bá du lịch bằng nhiêu ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Trung Quốc...)

3. Sở Văn hóa Thể thao

- Tổ chức quảng bá du lịch Cửa Lò thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, trưng bày triển lãm tại thị xã Cửa Lò.

- Ưu tiên quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò trên các biển quảng cáo tấm lớn do Sở quản lý.

4. Sở Ngoại vụ

Quảng bá cho du lịch Nghệ An nói chung và du lịch Cửa Lò nói riêng thông qua các hoạt động đối ngoại của tỉnh.

5. Tỉnh đoàn Nghệ An

Định hướng cho cán bộ, đoàn viên quảng bá du lịch Cửa Lò trên mạng xã hội như facebook, zalo...

6. Hội Nhà báo và các Cơ quan báo chí tại Nghệ An

- Hội Nhà báo Nghệ An, Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo sự phân công của UBND tỉnh tại điểm 17, 18, 19 Mục 3 Kế hoạch số 94/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các cơ quan báo chí còn lại căn cứ tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của loại hình báo chí để xác định phương thức, chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục phù hợp với nội dung tuyên truyền nêu trên, đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền kịp thời và có trọng tâm, trọng điểm.

7. Cổng thông tin điện tử Nghệ An

Mở chuyên mục du lịch Cửa Lò, phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò để cập nhật tin, bài, đăng tải các bộ phim quảng bá về Cửa Lò trên Cổng thông tin điện tử.

8. UBND thị xã Cửa Lò

- Chủ trì tổ chức họp báo giới thiệu về lễ hội du lịch Cửa Lò và các hoạt động văn hóa, du lịch trong mùa du lịch 2017.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí thường xuyên cập nhật các thông tin về kết quả quan trắc và tuyên truyền về mức độ an toàn của nước biển, hải sản biển trên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An và Cổng thông tin điện tử Cửa Lò và các Cơ quan báo chí.

- Chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức Cửa Lò tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh Cửa Lò, các hoạt động, dịch vụ mùa du lịch trên mạng xã hội như facebook, zalo...

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình Cửa Lò xây dựng chương trình tuyên truyền về các hoạt động du lịch Cửa Lò

- Chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu du lịch Cửa Lò; tuyên truyền khuyến cáo du khách không tham gia các hoạt động trái quy định; Thông báo về mức độ an toàn của nước biển và hải sản tại Cửa Lò để người dân và du khách yên tâm tắm biển, ăn hải sản, đặc biệt là kết quả quan trắc môi trường của 4 tỉnh miền trung; Thông báo về các hoạt động trọng tâm năm Du lịch Cửa Lò (chuỗi hoạt động năm Du lịch Cửa Lò kết hợp khai trương tổ hợp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl... và các hoạt động văn hóa, du lịch trong mùa du lịch).

9. UBND các huyện, thành phố, thị xã

Chủ động kết nối và giới thiệu các hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn với du lịch Cửa Lò.

IV. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa.

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động, nội dung tuyên truyền có trách nhiệm lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét bố trí ngân sách hoạt động.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền Du lịch Cửa Lò năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành thị, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí tại Nghệ An triển khai thực hiện Kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Mục III;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch VX UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH (Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu122/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2017
Ngày hiệu lực09/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 122/KH-UBND tuyên truyền du lịch Cửa Lò Nghệ An 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 122/KH-UBND tuyên truyền du lịch Cửa Lò Nghệ An 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu122/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Minh Thông
        Ngày ban hành09/03/2017
        Ngày hiệu lực09/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 122/KH-UBND tuyên truyền du lịch Cửa Lò Nghệ An 2017

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 122/KH-UBND tuyên truyền du lịch Cửa Lò Nghệ An 2017

              • 09/03/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/03/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực