Văn bản khác 1237/KH-BCĐ389

Kế hoạch 1237/KH-BCĐ389 năm 2017 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1237/KH-BCĐ389 2017 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại Tết Nguyên đán


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1237/KH-BCĐ389

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CAO ĐIỂM ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 dự báo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cm, hàng kém chất lượng biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình thị trường, sức khỏe, quyền lợi người dân, an ninh, an toàn xã hội. Đchủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 đến ngày 15 tháng 3 năm 2018), với các nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, như: Vũ khí, pháo nổ, vật liệu nổ, pháo hoa, ma túy; các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết, như: Hàng may mặc, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc,...

Các bộ, ngành, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực quản lý có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng nắm vững diễn biến tình hình, chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mu Tuất 2018.

2. Nội dung

a) Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhất là tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Các cơ quan, đơn vị chức năng các cấp tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực quản lý, cụ thể:

- Lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý phối hợp kiểm soát chặt chẽ thị trường nội địa, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về điều kiện kinh doanh, chấp hành chế độ thuế, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.

- Lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng tập trung phối hợp kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại tại địa bàn cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kênh, sông,... khu vực biên giới; có biện pháp rà soát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh qua tuyến hàng không, cửa khẩu đường bộ, đường biển để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, đảm bảo không gây khó khăn cho các hành khách chấp hành tốt pháp luật.

- Lực lượng Cảnh sát biển chủ trì, phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng và các cấp chính quyền địa phương trong việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu, khoáng sản trên các vùng biển, trọng điểm là vùng biển Đông Bắc và vùng biển Tây Nam.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền trên các báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng ở cả trung ương và địa phương theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Quy chế cung cấp thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ 389 ngày 25 tháng 01 năm 2017.

3. Tổ chức thực hiện

a) Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời các nội dung trong Kế hoạch. Trong đó, phân công rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn cho từng lực lượng thuộc địa phương và các lực lượng của trung ương đóng tại địa bàn (đã nêu tại Mục 2). Đảm bảo:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không; các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, cảng hàng không nội địa,...

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, đề nghị truy t, xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

b) Bộ Công an:

Chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương rà soát đối tượng, địa bàn; xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh triệt phá đường dây, ổ nhóm buôn bán, các tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm. Nhanh chóng điều tra làm rõ, đề nghị truy tố các vụ án liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Xác định rõ trách nhiệm đối với từng ngành, từng địa phương, tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để hàng hóa nhập lậu vận chuyn từ biên giới vào nội địa tiêu thụ, hình thành các tụ điểm chứa chấp hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trong nội địa.

c) Bộ Quốc phòng:

- Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới đường bộ, đường biển (trọng điểm là các đường mòn, lối mở, kênh, sông biên giới, cảng biển,...) để kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng nhập lậu trong khu vực biên giới, Ngăn chặn không để các đối tượng xuất, nhập cảnh qua biên giới vận chuyển trái phép hàng hóa về Việt Nam. Phối hợp với lực lượng Hải quan xây dựng kế hoạch tuần tra, chốt chặn tại các tuyến đường có khả năng mang vác, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

- Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tăng cưng công tác trinh sát, tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên các vùng biển, trọng điểm là vùng biển Đông Bắc và vùng biển Tây Nam. Chủ động phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển.

d) Bộ Tài chính:

- Chỉ đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Hải quan các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu đường bộ, cảng biển, cảng sông, cảng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn kiểm soát Hải quan; tập trung lực lượng làm tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu trong dịp Tết, đồng thời vẫn phải đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển trong tuần tra, kiểm soát biên giới đường bộ và trên biển; xây dựng và thực hiện các kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các hàng hóa trọng điểm.

- Chỉ đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế.

đ) Bộ Công Thương:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Công Thương các địa phương chủ động theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý để chủ động có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường hàng hóa Tết; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa, triển khai dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường.

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng, đầu cơ găm hàng, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng,... trên thị trường nội địa. Đặc biệt lưu ý đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm kém chất lượng, hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

e) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Rà soát các vụ án buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn tồn đọng để xử lý đúng người, đúng tội; tránh kéo dài gây dư luận xu trong xã hội.

g) Thanh tra Chính phủ: Thu thập thông tin các vụ việc khiếu nại tố cáo liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hàng giả để xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

h) Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Khoa học và Công nghệ:

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra chuyên ngành phối hợp kiểm tra, kiểm dịch các loại hoa quả, đồ uống, thực phẩm, gia súc, gia cầm,... bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

- Tăng cường quản lý chất lượng, nguồn gốc dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền; quyết liệt trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.

i) Bộ Giao thông vận tải:

Chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành, các Sở Giao thông vận tải, lực lượng Thanh tra giao thông và các đơn vị trong ngành Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không (trọng điểm là các khu vực nhà ga, bến tàu, bến xe khách, bến xe hàng, bãi đỗ xe, các phương tiện là ôtô chở khách từ các tỉnh biên giới về nội địa; tàu hỏa chạy tuyến đường sắt Bắc - Nam).

k) Bộ Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phản ánh tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các biểu hiện tiêu cực, bất cập trong hoạt động của các cơ quan chức năng; làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

l) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam:

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các cơ quan liên quan kịp thời đưa tin công khai các vụ việc phát hiện, xử lý các hành vi bn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất ợng, hàng cấm; chỉ đạo tăng cường chất lượng phóng sự, tin, bài về lĩnh vực này.

m) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ kiểm tra đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nội dung Kế hoạch này.

- Tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đi kiểm tra địa phương về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 và các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Chủ động thu thập thông tin về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại những địa bàn trọng điểm và hoạt động của các lực lượng chức năng trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này để kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh.

- Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết quả thực hiện Kế hoạch này.

4. Chế độ báo cáo:

a) Trưởng Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung và phân công tại Kế hoạch này để chỉ đạo triển khai; đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (qua Văn phòng Thưng trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, file mềm qua email: Bcd389-vp[email protected]) kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 3 năm 2018. Trong đó lưu ý:

- Đối với các vụ việc phát hiện, xử lý trong cao điểm thực hiện Kế hoạch này, thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo quy định tại Quy chế báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

- Các hoạt động, vụ việc phát hiện, xử lý cần chủ động tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc cung cấp thông tin tuyên truyền của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

b) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có trách nhiệm đôn đốc, tiếp nhận, tổng hợp báo cáo thực hiện Kế hoạch của các bộ, ngành, địa phương; xây dựng báo cáo chung, trình Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong tháng 4 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Y tế, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Các cơ quan, đơn vị: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Cục Quản lý thị trường;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.I, KTTH, NC, KGVX, TH;
- Lưu: VT, BCĐ389 (2b).ĐVD.

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trương Hòa Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1237/KH-BCĐ389

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1237/KH-BCĐ389
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1237/KH-BCĐ389

Lược đồ Kế hoạch 1237/KH-BCĐ389 2017 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại Tết Nguyên đán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1237/KH-BCĐ389 2017 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại Tết Nguyên đán
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1237/KH-BCĐ389
        Cơ quan ban hànhgian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu
        Người ký***, Trương Hòa Bình
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1237/KH-BCĐ389 2017 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại Tết Nguyên đán

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1237/KH-BCĐ389 2017 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại Tết Nguyên đán

             • 11/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực