Văn bản khác 1252/KH-BYT

Kế hoạch 1252/KH-BYT năm 2019 về công tác thanh tra y tế năm 2020 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1252/KH-BYT 2019 công tác thanh tra y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1252/KH-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH TRA Y TẾ NĂM 2020

Căn cứ kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2020 của Bộ Y tế và Định hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Thanh tra Chính phủ, trên cơ sở nhiệm vụ và thực tế của ngành y tế hiện nay, đồng thời phát huy các kết quả đã đạt được, những vấn đề cần tăng cường trong công tác thanh tra y tế năm 2020, Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2020 như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Thanh tra Bộ tham mưu Lãnh đạo Bộ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra y tế và phòng chống tham nhũng, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thanh tra y tế.

2. Tng hợp đánh giá kế hoạch thực hiện Đ án nâng cao năng lực Thanh tra Y tế đến năm 2020.

3. Tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng công tác hệ thống Thanh tra Y tế, cộng tác viên thanh tra y tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

4. Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn nghiệp vụ thanh tra về các lĩnh vực: khám chữa bệnh, dược, trang thiết bị y tế, y tế dự phòng, bảo hiểm y tế, dân số, tài chính, ngân sách, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành y tế.

5. Tchức các đoàn thanh tra để phát hiện các sơ hở, bất cập của cơ chế quản lý, chính sách pháp luật, kịp thời kiến nghị với cơ quan chức năng để khắc phục kịp thời, phát hiện các nhân tố tích cực để phát huy, tích cực thực hiện phương châm phòng ngừa, kịp thời uốn nắn các lệch chuẩn để phòng ngừa sai phạm, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có). Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

6. Tham mưu triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và theo yêu cu của Ban chỉ đạo 389 Trung ương.

7. Tiếp tục tham mưu triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và các hưng dẫn của Thanh tra Chính phủ về phòng, chống tham nhũng.

8. Tiếp tục tham mưu triển khai công tác phòng chống ma túy của ngành y tế.

9. Tổ chức tiếp công dân theo quy định, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

B. XÂY DỰNG QUY TRÌNH THANH TRA

1. Xây dựng quy trình tiến hành cuộc thanh tra hành chính của Bộ Y tế.

2. Tiếp tục triển khai cải cách hành chính và tuyên truyền cải cách hành chính trong thanh tra y tế.

C. HOẠT ĐỘNG THANH TRA DO THANH TRA BỘ THỰC HIỆN

I. Công tác thanh tra Y tế dự phòng

1. Thanh tra về bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu năm 2020 theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương.

2. Thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, môi trường y tế, phòng chống HIV/AIDS ca Sở Y tế tnh Yên Bái và Tây Ninh.

3. Thanh tra công tác an toàn sinh học phòng xét nghiệm, hoạt động tiêm chủng tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

4. Thanh tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động tiêm chủng và kiểm dịch y tế biên giới của Sở Y tế thành phố Hà Nội.

II. Công tác thanh tra Khám, chữa bệnh và Bảo hiểm y tế, Dân s

1. Thanh tra việc chấp hành các quy định về khám bệnh, chữa bệnh và Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương.

2. Thanh tra công tác quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh; việc chấp hành các quy định về Khám bệnh, chữa bệnh, Bảo hiểm y tế, dân số tại Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Kon Tum.

3. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, thành phHà Nội, Hà Giang.

4. Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hành nghề y tư nhân tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Công tác thanh tra Dược, Mỹ phẩm và Trang thiết bị y tế

1. Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu, mua sm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 175.

2. Thanh tra chuyên đề về công tác quản lý nhà nước trong việc tiếp nhận, thẩm định, cấp chứng chỉ hành nghề dược, giấy chng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt “phân phối thuc” và “bán lẻ thuốc”, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt tại Sở Y tế 03 tỉnh Phú Thọ, Hà Tĩnh, Vĩnh Long và các cơ sở liên quan trên địa bàn.

3. Thanh tra chuyên đề về việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động đăng ký, lưu hành; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuc, mỹ phẩm, trang thiết bị tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu có liên quan trên địa bàn tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.

IV. Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư

1. Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng; tài chính, ngân sách tại Cục An toàn thực phẩm.

2. Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về Phòng, chng tham nhũng; tài chính, ngân sách; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư tại Bệnh viện K, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

3. Thanh tra việc thực hiện pháp luật về Phòng, chống tham nhũng; tài chính, ngân sách; công tác đào tạo; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

4. Thanh tra việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế 05 tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cà Mau.

D. HOẠT ĐỘNG THANH TRA DO TNG CỤC, CÁC CỤC THC HIỆN

I. Tổng cục Dân s

1. Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi tại Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh, thành phố Hà Nội, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Quảng Bình, Bình Thuận và các đơn vị, cá nhân có liên quan trên địa bàn.

2. Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các phương tiện tránh thai miễn phí và tiếp thị xã hội.

II. Cục An toàn thực phẩm

1. Thanh tra việc chp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại 06 cơ sở: Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa, Công ty cổ phần Dược phẩm Thanh Hoa, Công ty TNHH thương mại Thảo Dược Thuận Phát, Công ty cổ phần đầu tư phát triển DP Thành Phát, Công ty TNHH FVH, Công ty TNHH Dược Minh Châu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại 06 cơ sở: Công ty TNHH MTV Thiên An Pharma, Công ty TNHH ADC, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Samita, Công ty TNHH Dược phẩm Mai Phương, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Tuấn Phúc trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

3. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, nhập khu, quảng cáo sản phm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại 06 cơ sở: Công ty cổ phần thương mại Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Nông Lâm Sản Quảng Nam, Công ty TNHH Dược Thaphaco, Công ty TNHH đầu tư và phát triển Sâm Trúc Trà Linh, Công ty TNHH MTV Sâm Bách Sanh, Công ty TNHH Sâm Sâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

III. Cục Quản lý Dược

1. Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc và việc tuân thủ các GPs trên địa bàn tỉnh Hi Dương, Cà Mau.

2. Thanh tra đột xuất việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

IV. Cục Qun lý Môi trường y tế

1. Thanh tra công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; việc thực hiện quy định liên quan đến cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, việc thực hiện quy định thông tin, quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; việc thực hiện các quy định của pháp luật vbảo đảm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Sở Y tế các tỉnh Thái Bình, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Long An, Đồng Nai, Kiên Giang và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn.

2. Thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định bảo đảm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đối với tổ chức, cá nhân liên quan tại các tỉnh, thành phHà Nội, Yên Bái, Thái Bình, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Long An, Đồng Nai, Cà Mau, Kiên Giang.

V. Cục Y tế dự phòng

1. Thanh tra chuyên ngành công tác quản lý sử dụng vắc xin của Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và một số cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tnh Đà Nng.

2. Thanh tra chuyên ngành về công tác bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm của Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

3. Thanh tra chuyên ngành về công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm và kiểm dịch y tế biên gii của Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện đa khoa hoặc chuyên khoa điu trị bệnh truyền nhim tuyến tỉnh và tuyến huyện, Bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Long An.

VI. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật v cp, cp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Sở Y tế 05 tỉnh Sơn La, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, An Giang.

2. Thanh tra việc thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh, các quy định, quy chế chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An, tỉnh Thái Bình. Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Phẫu thuật tạo hình Huế, Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức, Bệnh viện đa khoa Thăng Hoa, tỉnh Quảng Nam. Bệnh viện đa khoa tư nhân Nhật Tân, Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dân, tỉnh An Giang. Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hnh Phúc Bình Dương, Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dương, tỉnh Bình Dương.

3. Thanh tra việc thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh, các quy định, quy chế chuyên môn tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.

4. Thanh tra chp hành quy định của pháp luật trong giám định tại Trung tâm giám định y khoa và Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Hà Nam.

D. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2020 nêu trên, Thanh tra Bộ Y tế, các Cục, Tổng cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các hoạt động thanh tra thuộc phạm vi phụ trách, định kỳ tổng hợp, báo cáo Thanh tra Bộ đ tng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Thanh tra Bộ tổ chức các đoàn thanh tra hoặc Thanh tra Bộ chủ trì mời các Vụ, Cục tham gia để thanh tra các nội dung chuyên môn của các Vụ, Cục phụ trách. Thanh tra Bộ, các Cục, Tng cục được giao thc hiện chức năng thanh tra chuyên ngành triển khai thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất từng nội dung cụ thể, kết thúc mỗi cuộc thanh tra có báo cáo, kết luận, rút kinh nghiệm, thực hiện xử lý sau thanh tra theo quy định.

3. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hp chặt chẽ với Thanh tra Bộ trong việc trin khai thực hiện kế hoạch thanh tra y tế năm 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chánh Thanh tra Bộ đkịp thời tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo giải quyết.

4. Căn cứ kế hoạch chung của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương van toàn thực phẩm và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm thuộc diện được giao quản lý trên địa bàn.

5. Sở Y tế các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch thanh tra y tế năm 2020 của địa phương để trin khai thực hiện, báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Y tế theo quy định để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng Thanh tra Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính ph(để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết, chđạo thực hiện);
- Các Vụ, C
c, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các đơn
vị trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị là đối tượng thanh
tra;
- S
Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TTrB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1252/KH-BYT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1252/KH-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2019
Ngày hiệu lực30/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1252/KH-BYT

Lược đồ Kế hoạch 1252/KH-BYT 2019 công tác thanh tra y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1252/KH-BYT 2019 công tác thanh tra y tế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1252/KH-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành30/10/2019
        Ngày hiệu lực30/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1252/KH-BYT 2019 công tác thanh tra y tế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1252/KH-BYT 2019 công tác thanh tra y tế

           • 30/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực