Văn bản khác 12593/KHPH-BGTVT-BCA

Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA năm 2013 phối hợp thực hiện việc tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA năm 2013 phối hợp kiểm soát xử lý vi phạm quá trọng tải ô tô


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12593/KHPH-BGTVT-BCA

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP THỰC HIỆN VIỆC TUẦN TRA KIỂM SOÁT XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM CHỞ HÀNG QUÁ TRỌNG TẢI CỦA Ô TÔ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Thực hiện Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá trọng tải; thời gian qua, một số đơn vị, địa phương của hai ngành Công an và Giao thông vận tải đã chủ động có Kế hoạch phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm quy định về trọng tải xe, bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Tuy nhiên, tình trạng xe chở hàng quá trọng tải vẫn còn xảy ra nghiêm trọng; mới chỉ giảm ở những nơi, những lúc có hoạt động kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng; một số nơi sự phối hợp giữa lực lượng của hai ngành Công an và Giao thông vận tải trong việc TTKS, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyn hàng hóa trên đường bộ chưa chặt chẽ nên hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 95/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện việc TTKS, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải thiết kế của xe hoặc quá tải trọng cho phép của cầu, đường đối vi xe ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ (sau đây gọi tắt là Kế hoạch phối hợp thực hiện TTKS, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải) như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự phối hợp lực lượng thực hiện việc TTKS, xử lý vi phạm đối với hành vi chở quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ nhằm góp phần làm giảm tai nạn giao thông, nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phát hiện những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về vận tải hàng hóa để có biện pháp giải quyết kịp thời.

2. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng lực lượng khi tham gia TTKS, xử lý vi phạm đối với hành vi chở hàng quá trọng tải.

Việc TTKS, xử lý vi phạm chở quá trọng tải phải bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, quy trình, chế độ công tác, không gây cản trở, ùn tắc giao thông.

3. Nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải.

II. TUYẾN, ĐA BÀN VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM SOÁT

1. Tuyến, địa bàn tuần tra kim soát

1.1. Các tuyến quốc lộ trong phạm vi cả nước, trong đó tập trung vào các quốc lộ 1, 5,10, 13, 14, 18 và 51.

Ngoài các tuyến đường nêu trên, các địa phương chủ động khảo sát, xác định các tuyến, địa bàn có lưu lượng xe ô tô chở hàng quá trọng tải nhiều, tình hình TTATGT phức tạp để xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện TTKS, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải.

1.2. Vị trí tổ chức TTKS, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải, tập trung tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho cảng, bến bãi, nhà ga nơi tập kết hàng hóa lên ô tô vận tải; nơi đặt trạm cân phải đáp ứng điều kiện về mặt bằng để dừng xe kiểm soát và hạ tải.

Trường hợp vị trí dừng xe để kiểm soát, xử lý vi phạm không có mặt bằng để đặt trạm cân lưu động, thì phải chọn những đoạn đường có mặt đường rộng. Không cân xe, hạ tải trên mặt đường hẹp chỉ đủ 02 làn xe chạy, đường cao tốc, đường có mật độ phương tiện lưu thông cao dễ gây ùn tắc giao thông và nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

2. Đi tượng kiểm soát

2.1. Xe ôtô tải, xe ôtô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ôtô chở Container, chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong Giấy đăng ký xe hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chở hàng vượt tải trọng của cầu, đường; xe ôtô vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, vi phạm các quy định về chở hàng quá trọng tải.

2.2. Bộ Giao thông vận ti có văn bản thông báo cho các doanh nghiệp vận tải, các kho, cảng biết để phối hợp thực hiện đối với xe ô tô chở ga, chở xăng, chở dầu, chở hàng đông lạnh, Container trên đường vận chuyển đang chịu sự giám sát của Hải quan (kẹp chì của Hải quan), chở thiết bị nguyên chiếc (không thể tháo dời). Lực lượng liên ngành Công an, Giao thông vận tải tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ ngay tại điểm gần cổng cảng, kho, bãi xuất hàng.

2.3. Ngoài việc xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải, nếu phát hiện các hành vi vi phạm khác thì tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung phối hợp

- Tchức lực lượng phối hợp TTKS, xử lý hành vi vi phạm chở quá trọng tải.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ; các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải hàng hóa trên đường bộ.

2. Lực lượng phối hợp thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm

2.1. Bố trí lực lượng

- Lực lượng phối hợp TTKS, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải gồm: Cảnh sát giao thông, Thanh tra đường bộ, lực lượng Cảnh sát khác (khi có yêu cầu huy động).

- Việc TTKS, xử lý vi phạm được bố trí thành các Tổ công tác, mỗi Tổ có một Tổ trưởng là chỉ huy cấp Đội hoặc Trạm Cảnh sát giao thông và một Tổ phó là lãnh đạo cấp Đội của Thanh tra đường bộ. Tổ trưởng chịu trách nhiệm chỉ huy, quán xuyến, điều hành mọi hoạt động của Tổ công tác, Tổ phó giúp Tổ trưởng trong việc điều hành hoạt động của Tổ công tác và thực hiện nhiệm vụ khác khi được Tổ trưởng phân công. Các Tổ công tác được bố trí đủ lực lượng và trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đủ mạnh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

2.2. Phân công nhiệm vụ của từng lực lượng trong Tổ công tác

- Nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông.

+ Thực hiện hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát và phối hợp cân trọng tải.

+ Lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Các trường hp vi phạm nghiêm trọng phải sử dụng camera, máy ảnh để ghi lại hình ảnh.

- Nhiệm vụ của Thanh tra đường bộ.

+ Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức khảo sát tình hình vi phạm chở hàng quá trọng tải, xác định các vị trí tổ chức TTKS, xử lý vi phạm, kho bãi để hạ tải. Chuẩn bị cân trọng tải, phương tiện, thiết bị để hạ tải và các điều kiện cần thiết khác về cơ sở, vật chất bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác thực hiện Kế hoạch; trường hợp cần thiết, có thể liên hệ với các cơ quan, tổ chức để sử dụng các trạm cân điện tử.

+ Thực hiện nhiệm vụ dẫn xe vào vị trí cân; trực tiếp vận hành cân tải trọng; kiểm tra trọng tải xe, xác định tình trạng và mức độ quá tải, thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định; dẫn xe vi phạm vào bãi hạ tải, cân kiểm tra lại sau khi phương tiện đã hạ đủ tải và phối hợp thực hiện nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. Các trường hợp chở quá trọng tải khi phát hiện vi phạm, đều bt buộc chủ xe, lái xe hạ tải đảm bảo trọng tải theo quy định mới cho xe tiếp tục được lưu hành.

+ Phối hợp với Cảnh sát giao thông tổng hợp kết quả TTKS, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải và báo cáo theo quy định.

- Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát khác (khi được huy động): Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực kiểm tra trọng tải xe; phối hợp giải quyết các tình huống phức tạp (nếu có) và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

3. Trước khi triển khai thực hiện Kế hoạch, phải khảo sát kỹ tuyến đường, địa bàn, nơi dừng xe kiểm tra, xử lý, bãi hạ tải, tình hình an ninh trật tự tại khu vực; đồng thời, quán triệt kỹ các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; các quy định về hoạt động vận tải hàng hóa trên đường bộ; quy trình, quy chế công tác của hai lực lượng; các yêu cầu, nhiệm vụ của Kế hoạch cho cán bộ tham gia thực hiện Kế hoạch nắm vững và thực hiện đúng quy định.

4. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ Kế hoạch phải đảm bảo đđiều kiện cho việc TTKS và xử lý vi phạm: Trong đó cân trọng tải phải được kiểm định, còn thời hạn sử dụng.

5. Kinh phí chi cho hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải được trích từ nguồn quỹ bảo trì đường bộ của Trung ương và địa phương; hỗ trợ t kinh phí an toàn giao thông của địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội và Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đầu mối của mỗi cơ quan, có trách nhiệm giúp Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, sơ, tổng kết việc thực hiện kế hoạch này; thống nhất tham mưu cho lãnh đạo liên Bộ chỉ đạo việc TTKS, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải trong toàn quốc.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

2.1. Trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

- Chỉ đạo Thanh tra Tổng cục, Vụ An toàn giao thông phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt có kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện của hai đơn vị phối hợp với lực lượng Công an và Sở Giao thông vận ti các địa phương tổ chức kiểm soát, xử lý theo chuyên đề của kế hoạch này trên một số tuyến quốc lộ trọng điểm. Lập dự toán kinh phí phục vụ cho hoạt động kiểm soát trọng tải xe ở Trung ương.

- Chỉ đạo các Cục Quản lý đường bộ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Sở Giao thông vận tải thực hiện việc khảo sát, tìm vị trí kiểm tra trọng tải xe, bãi hạ tải trên hệ thống quốc lộ thuộc phạm vi quản lý; cử nhân viên tham gia kế hoạch khi có yêu cầu.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng; các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải chấp hành nghiêm các quy định về vận tải hàng hóa, ký cam kết không chở quá trọng tải.

- Phối hợp với Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội tổng hợp kết quả thực hiện, tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác TTKS, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải trong phạm vi toàn quốc; báo cáo lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an.

2.2. Trách nhiệm của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường TTKS, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải.

- Chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt phối hợp với Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phi hợp với Công an các đơn vị, địa phương để tổ chức TTKS, xử lý vi phạm theo chuyên đề của Kế hoạch này. Tập trung trên các Quốc lộ 1, 5, 51 đi qua các địa phương có nhiều đầu mối giao thông quan trọng, nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế tập trung, kho cảng.

- Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ.

2.3. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải các địa phương

- Phối hợp với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện TTKS, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải; lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh và đường bộ địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức ký cam kết với các chủ xe, chủ doanh nghiệp vận tải, chủ hàng không được chở hàng vượt quá khổ, quá trọng tải được phép lưu hành trên đường bộ.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm sau từng đợt phối hợp, hàng tháng hoặc đột xuất; báo cáo phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát trọng tải xe về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội để tập hợp báo cáo lãnh đạo hai Bộ.

2.4. Trách nhiệm của Công an các tnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện TTKS, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát khác phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra đường bộ thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phối hợp TTKS, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện trên tuyến tăng cường lực lượng phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra (khi có yêu cầu).

3. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo

- Kế hoạch này thực hiện từ tháng 12 năm 2013 cho đến khi có chỉ đạo mới.

- Căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, Sở Giao thông vn tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện TTKS, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải cụ thể cho từng đợt. Nội dung Kế hoạch phải ghi rõ lực lượng tham gia phối hợp, thời gian phối hợp, tuyến, địa bàn TTKS, xử lý vi phạm, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của Cảnh sát giao thông, Thanh tra đường bộ và các lực lượng tham gia. Khi hết thời gian ghi trong Kế hoạch mà không có Kế hoạch mới của cấp có thẩm quyền thì các lực lượng kết thúc việc phối hợp, chuyển sang thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

- Hàng tháng, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội để tổng hợp báo cáo lãnh đạo hai Bộ. Sau 03 tháng triển khai thực hiện, tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm; đề xuất khen thưởng và bàn biện pháp thực hiện tiếp theo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo hai Bộ xem xét giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Chính ph Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ Công an (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);
- Văn phòng Chính ph;
- Văn phòng Thường trực Ủy ban ATGTQG;
- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Công an;
- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban ATGT các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục ĐBVN;
- Tổng cục VII, V
19;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an;
- Lưu: VT (BCA, BGTVT).

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12593/KHPH-BGTVT-BCA

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu12593/KHPH-BGTVT-BCA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2013
Ngày hiệu lực21/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12593/KHPH-BGTVT-BCA

Lược đồ Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA năm 2013 phối hợp kiểm soát xử lý vi phạm quá trọng tải ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA năm 2013 phối hợp kiểm soát xử lý vi phạm quá trọng tải ô tô
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu12593/KHPH-BGTVT-BCA
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải, Bộ Công An
        Người kýPhạm Quý Ngọ, Lê Đình Thọ
        Ngày ban hành21/11/2013
        Ngày hiệu lực21/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA năm 2013 phối hợp kiểm soát xử lý vi phạm quá trọng tải ô tô

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA năm 2013 phối hợp kiểm soát xử lý vi phạm quá trọng tải ô tô

           • 21/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực